SHARE

Noutăți

Astăzi ne-a părăsit bunul nostru coleg, inginerul Gheorghe (Gigi) Păunescu (7 iulie 1946 - 19 martie 2020), cel care şi-a dedicat întreaga viaţă "punerii în lumină" a monumentelor istorice, cu înalt profesionalism şi dăruire.

Rate this item
(4 votes)

Rămas bun, Gigi Păunescu!
Astăzi ne-a părăsit bunul nostru coleg, inginerul Gheorghe (Gigi) Păunescu (7 iulie 1946 - 19 martie 2020), cel care şi-a dedicat întreaga viaţă "punerii în lumină" a monumentelor istorice, cu înalt profesionalism şi dăruire.
Absolvent al Facultăţii de Electrotehnică a Institutului Politehnic Bucureşti, în anul 1969, s-a alăturat, în scurt timp, începând din anul 1972, colectivului de restauratori de elită din cadrul Direcţiei Monumentelor Istorice, unde a lucrat până la desfiinţarea acesteia, în anul 1978, participând, în calitate de proiectant de specialitate - instalaţii electrice, la restaurarea unor importante ansambluri medievale, printre care putem enumera mănăstirile: Secu, Putna, Zamca, Hurezi, Polovraci, Tismana.
În anul 1990, în momentul reluării instituţionalizate a activităţii de conservare şi restaurare a monumentelor istorice prin înfiinţarea Direcţiei Monumentelor Ansamblurilor şi Siturilor Istorice - actualul Institut Naţional al Patrimoniului - s-a alăturat colectivului acesteia, fără să îl mai părăsească vreodată. Este autorul proiectelor de restaurare şi punere în valoare, specialitatea inginerie instalaţii electrice, a unora dintre cele mai importante monumente istorice din România: mănăstirile Suceviţa, Golia, Aninoasa, Hurezi, Tismana, Cetatea de Scaun a Sucevei, ansamblul bisericii fortificate din Drăuşeni, ansamblurile brâncoveneşti de la Potlogi şi Râmnicu Sărat, ansamblul Marghiloman din Buzău, Cetatea Făgăraş, Cetatea Hărman, ansamblul Bisericii Domneşti din Curtea de Argeş şi multe altele.
Este deţinătorul primului atestat în domeniul protejării monumentelor istorice - inginerie instalaţii, eliberat de Ministerul Culturii.
A fost un neîntrecut povestitor, încântându-ne cu minunatele sale amintiri din fascinanta lume a marilor restauratori ai monumentelor istorice, alături de care a păşit întreaga viaţă şi în rândul cărora s-a numărat.
Dumnezeu să îl odihnească în pace!
 

Read 6276 times