SHARE

Noutăți

Apel de proiecte finanţate prin Timbrul Monumentelor Istorice sesiunea mai-iunie 2020

Rate this item
(9 votes)


Apel de proiecte finanţate prin Timbrul Monumentelor Istorice
sesiunea mai-iunie 2020


- 3 milioane de lei disponibili pentru proiecte de punere în siguranţă şi elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru restaurarea unor imobile monument istoric -


Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) anunţă deschiderea apelului naţional de proiecte finanţate din Timbrul Monumentelor Istorice, sesiunea mai-iunie 2020. O finanţare totală în valoare de 3.000.000 lei este disponibilă pentru proiecte care se înscriu în cele două teme principale ale apelului curent, şi anume: 1) intervenţii de urgenţă (2.000.000 lei), respectiv 2) pregătirea documentaţiilor tehnico-economice pentru restaurarea monumentelor istorice (1.000.000 lei).

În prima categorie sunt eligibile propuneri vizând punerea în siguranţă a monumentelor istorice, care cuprind: ▪ intervenţii directe - consolidare e elementelor structurale şi de arhitectură; ▪ intervenţii indirecte - sprijiniri, eşafodaje, acoperiri de protecţie; ▪ lucrări conexe - desfacere/refacere a instalaţiilor/echipamentelor, finisajelor interioare şi exterioare, învelitorilor şi altor elemente, necesare pentru realizarea intervenţiei. Cea de-a doua categorie se referă la proiectare pentru restaurarea monumentelor istorice şi poate cuprinde: ▪ proiecte de anvergură şi complexitate redusă, elaborate pentru toate fazele de proiectare (DALI, PT, DTAC şi DE); ▪ proiecte complexe, elaborate la faza DALI, inclusiv studii şi investigaţii; ▪ proiecte fază unică (PFU) pentru componente artistice.

„Lansăm acest prim apel de anul acesta având în vedere două priorităţi majore în zona protejării şi restaurării monumentelor. Este vorba despre punerea în siguranţă a unor monumente istorice aflate în pericol şi de activarea, în acest proces, a comunităţilor locale în sprijinul patrimoniului cultural. Timbrul Monumentelor Istorice - perceput pentru evenimente şi activităţi economice desfăşurate în incinta sau în zona de protecţie a unor monumente sau care valorifică imaginea acestora - se întoarce, astfel, în comunităţile locale prin proiecte de restaurare de calitate, pregătite riguros şi susţinute atât de proprietari cât şi de membrii comunităţii" precizează Ştefan Bâlici, directorul general al Institutului Naţional al Patrimoniului.

Pot beneficia de această finanţare, participând cu proiecte şi cofinanţare în cadrul acestui apel, persoane fizice şi persoane juridice de drept public sau privat, care au calitatea de proprietar, titular al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosinţă pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare a unui monument istoric.

Plafonul de finanţare în cadrul acestui apel este de 200.000 lei/ proiect pentru prima categorie, respectiv 140.000 lei/ poiect pentru cea de-a doua. Valoarea minimă a cofinanţării puse la dispoziţie sau atrase de beneficiar trebuie să fie de 10%, în numerar, din valoarea totală a finanţării solicitate.

Termenul limită pentru participarea în sesiunea curentă de finanţare este 20 iunie 2020, ora 20:00, iar procesul de aplicare se va desfăşura exclusiv online. Mai multe detalii despre procesul de selecţie, criteriile de evaluare a propunerilor, precum şi setul complet de documente necesare transmiterii propunerilor de proiecte sunt disponibile urmând acest link.

O sesiune de clarificare online va avea loc joi, 21 mai, începând cu ora 16:00. Instrucţiunile de acces, în curând, aici. Până atunci, ne puteţi transmite întrebările dumneavoastră şi pe adresa Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..


Despre Timbrul Monumentelor Istorice

Timbrul Monumentelor Istorice (TMI) este o taxă extrabugetară destinată finanţării lucrărilor de protejare a monumentelor istorice. Timbrul monumentelor istorice se aplică în procent de 2% asupra vânzărilor de produse şi servicii care promovează sau utilizează imagini cu monumente istorice şi se percepe de la operatorii economici, editori sau producători, de la proprietari, titulari ai dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra imobilelor situate în zona de protecţie a monumentelor istorice în zonele construite protejate sau de la beneficiarii veniturilor realizate, după caz.

Muzeele care funcţionează în clădiri monumente istorice sau în zone de protecţie ale acestora sau operatorii economici care, prin activităţile pe care le desfăşoară, contribuie la protejarea monumentelor istorice cu o sumă cel puţin egală celei pe care o datorează la plata taxei timbrului monumentelor istorice sunt exceptate de la plata taxei timbrului monumentelor istorice.

Printre cei mai mari contribuabili la fondul Timbrului Monumentelor Istorice în anul precedent menţionăm instituţii precum Teatrul Naţional din Bucureşti, Opera Naţională Bucureşti sau Turism Felix SA - Băile Felix dar şi organizatorii unor festivaluri precum Cerbul de Aur (TVR), Summer Well Festival (Livada Advertising) sau mănăstiri precum Dragomirna, Suceviţa sau Voroneţ.

În categoria contributorilor care au ales să utilizeze mecanismul de compensare, realizând lucrări de protejare a unui monument istoric în cuantumul sumelor datorate pentru TMI, dorim să nominalizăm în mod special Compania de Administrare a Domeniului Bran, Teatrul Gong din Sibiu şi Biserica evanghelică fortificată din satul Viscri, jud. Braşov.

Mai multe informaţii despre Timbrul Monumentelor Istorice sunt disponibile urmând acest link.

Puteți consulta aici o serie de răspunsuri la întrebări frecvente adresate până acum de potențiali solicitanți.


Detalii şi clarificări suplimentare pot fi obţinute prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau la telefon, la numărul: 021-336.60.73 , în intervalul de lucru al secretariatului institutului (L-J: 8.00 - 16.00; V : 8.00 - 14.00).

 

Despre Institutul Naţional al Patrimoniului

Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) este principala instituţie centrală care pune în aplicare politicile publice în domeniul protejării patrimoniului cultural în România. INP asigură activităţile de cercetare, evidenţă, inventariere, protejare şi punere în valoare pentru toate categoriile patrimoniului cultural - imobil, mobil, imaterial şi digital - şi gestionează inventarele oficiale ale patrimoniului cultural - Lista monumentelor istorice, Repertoriul arheologic naţional, Inventarul patrimoniului cultural naţional mobil, Registrul naţional al patrimoniului cultural imaterial, baze de date şi depozite digitale.

De asemenea, INP elaborează şi gestionează Programul Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice [PNR] - principalul instrument prin care statul asigură finanţarea lucrărilor de protejare, restaurare şi punere în valoare a patrimoniului imobil -, colectează şi gestionează Timbrul Monumentelor Istorice [TMI], gestionează atestarea specialiştilor şi experţilor din domeniul patrimoniului imobil, este agregator naţional pentru Enciclopedia culturală europeană [europeana.eu], elaborează dosarele de nominalizare pentru înscrierea în Lista Patrimoniului Mondial, coordonează procesul de nominalizare pentru Marca Patrimoniului European.

Read 11856 times