SHARE

Noutăți

Câștigătorii Apelului de proiecte finanțate prin Timbrul Monumentelor Istorice (sesiunea I / 2021)

Rate this item
(2 votes)

 

Comunicat de presă

Bucureşti, 22.04.2021Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) anunţă rezultatele sesiunii I / 2021 a apelurilor de proiecte finanţate din Timbrul Monumentelor Istorice (TMI). O finanţare totală în valoare de 3.599.810 lei este disponibilă pentru 29 de proiecte, provenind din toate regiunile istorice, evaluate ca eligibile pentru finanţare în urma Apelului I/ 2021.

 

Proiectele selectate pentru finanţare se înscriu în categoriile: 1) intervenţii de urgenţă (IU) - 4 proiecte selectate, în valoare totală de 711.664 lei; respectiv 2) pregătirea documentaţiilor tehnico-economice pentru restaurarea monumentelor istorice (proiectare) 25 de proiecte selectate, în valoare totală de 2.863.000 lei.

________________________________________

Cu toate că aşteptarea noastră era aceea de a finanţa multe intervenţii de urgenţă - de punere în siguranţă a unor monumente istorice cu risc de colaps - , din cele peste 50 de proiecte propuse în total în cadrul celor două sub-programe, am avut surpriza plăcută să evaluăm ca eligibile pentru finanţare un număr mare de proiecte de elaborare a documentaţiei tehnico-economice pentru restaurare. Este un semn că atenţia proprietarilor şi administratorilor de monumente istorice se orientează pe termen mai lung şi înspre proiecte ample de restaurare, care să valorifice la maximum următorul exerciţiu financiar european. Am decis, prin urmare, să alocăm o sumă mai mare acestui tip de proiecte, inclusiv redirecţionarea fondurilor pentru intervenţii de urgenţă, unde nu au fost suficiente proiecte care să întrunească condiţiile de eligibilitate. Sperăm ca toate cele 25 de cereri evaluate ca eligibile în subprogramul proiectare să valorifice finanţarea prin Timbrul Monumentelor Istorice şi să devină în umătorii 2-3 ani - alături de poiectele deja implementate în urma apelului de anul trecut - exemple de bună practică în restaurarea de calitate a monumentelor istorice - a declarat Ştefan Bâlici, directorul Institutului Naţional al Patrimoniului.

Foarte important este, însă, în acest context, ca toate proiectele selectate pentru finanţare să ţină cont de recomandările şi condiţiile evaluatorilor, astfel încât finanţarea TMI să meargă înspre documentaţii tehnico-economice pentru proiecte mature şi de calitate, care să poată fi puse în aplicare cu finanţare UE mai subliniază Ştefan Bâlici.


________________________________________

Lista tuturor celor 29 de proiecte selectate pentru finanţare în cadrul Apelului I/2021 TMI este disponibilă aici.

Acestea se alătură altor 25 de proiecte de punere în siguranţă / realizare a documentaţiei pentru restaurare câştigătoare ale Apelului de proiecte finanţate prin Timbrul Monumentelor Istorice din 2020 (mai multe detalii sunt disponibile aici).

Printre criteriile principale de departajare a proiectelor şi de acordare a finanţării - criterii ce au la bază priorităţile anuale în vederea finanţării prin TMI transpuse în baremul anunţat la startul Apelului de proiecte - menţionăm: argumentarea importanţei monumentului în raport cu toate categoriile de valori ale obiectivului (relaţionale, contextuale, locale), atenţia acordată angajării comunităţilor patrimoniale şi a comunităţilor locale în protejarea monumentelor istorice şi pregătirea unei documentaţii elaborate, care are în vedere protejarea şi punerea în valoare pe termen lung a monumentului istoric.

Sumele disponibile în acest moment din fondul Timbrului Monumentelor Istorice fac posibile momentan doar cele patru subprograme de finanţare anunţate în decembrie 2020, şi anume: 1) subprogramul intervenţii de urgenţă (IU), 2) subprogramul pregătirea documentaţiilor tehnico-economice pentru restaurarea monumentelor istorice (proiectare); 3) subprogramul acţiuni tematice Reşiţa, 250 de ani de siderurgie pentru protejarea patrimoniului industrial - lucrări de întreţinere şi reparaţii curente şi 4) subprogramul acţiuni tematice Timişoara, Capitală Europeană a Culturii - lucrări de întreţinere şi reparaţii curente.

Reamintim că termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare în cadrul subprogramelor dedicate Reşiţei, respectiv Timişoarei este de 10 mai, ora 16:00, iar rezultatele selecţiei vor fi anunţate la finalul lunii iunie.

Pot beneficia de finanţarea prin Timbrul Monumentelor Istorice, participând cu proiecte şi cofinanţare în cadrul acestui apel, persoane fizice şi persoane juridice de drept public sau privat, care au calitatea de proprietar, titular al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosinţă pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare a unui monument istoric aflat pe teritoriul României. Valoarea minimă a cofinanţării puse la dispoziţie sau atrase de beneficiar este de 10%, în numerar, din valoarea totală a finanţării solicitate. Institutul Naţional al Patrimoniului acordă aceste finanţări nerambursabile prin Timbrul Monumentelor Istorice pentru proiecte care au ca scop protejarea şi promovarea monumentelor istorice, cu derulare în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi 31 octombrie 2021.

Fiecare subprogram are condiţii specifice de eligibilitate disponibile pe www.patrimoniu.ro/timbru.

Detalii şi clarificări pot fi obţinute prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau la telefon, la numărul: 021-336.60, interior 114 (în timpul orelor de program).

Potenţialii beneficiari sunt invitaţi, de asemenea, să se aboneze la notificările despre Apelurile de finanţate prin Timbrul Monumentelor Istorice, aici: https://bit.ly/3ppjcaH.

 

734a30c3-8026-46e0-86df-e2dc71fbd33f1

Detalii despre subprogramul intervenţii de urgenţă (ante- şi post-dezastru) (IU) 2021

În primul subprogram al prezentului apel sunt eligibile propuneri vizând punerea în siguranţă a monumentelor istorice: intervenţii directe - consolidare a elementelor structurale şi de arhitectură; intervenţii indirecte - sprijiniri, eşafodaje, acoperiri de protecţie; lucrări conexe - desfacere/refacere a instalaţiilor/echipamentelor, finisajelor interioare şi exterioare, învelitorilor şi altor elemente, necesare pentru realizarea intervenţiilor.

Suma maximă care a putut fi solicitată pentru finanţarea unui proiect este de 200.000 Lei.

Mai multe detalii despre procesul de selecţie şi criteriile de evaluare a propunerilor sunt disponibile urmând acest link.

________________________________________

Detalii despre subprogramul proiectare 2021

În cadrul acestui subprogram sunteligibile propuneri vizând elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice, în vederea solicitării de finanţări în viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene (2021-2027) şi în cadrul diferitelor programe naţionale, astfel: proiecte de anvergură şi complexitate redusă, elaborate pentru toate fazele de proiectare (DALI, PT, DTAC şi DE); proiecte complexe, elaborate la faza DALI, inclusiv studii şi cercetări; proiecte pentru care există DALI avizat şi se elaborează fazele de proiectare PT, DTAC şi DE; proiecte fază unică (PFU) pentru componente artistice.

Suma maximă care a putut fi solicitată pentru finanţarea unui proiect este de 140.000 Lei.

Mai multe detalii despre procesul de selecţie şi criteriile de evaluare a propunerilor sunt disponibile urmând acest link.

________________________________________

Despre Timbrul Monumentelor Istorice

Timbrul Monumentelor Istorice (TMI) este o taxă extrabugetară destinată finanţării lucrărilor de protejare a monumentelor istorice. Timbrul monumentelor istorice se aplică în procent de 2% asupra vânzărilor de produse şi servicii care promovează sau utilizează imagini cu monumente istorice şi se percepe de la operatorii economici, editori sau producători, de la proprietari, titulari ai dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra imobilelor situate în zona de protecţie a monumentelor istorice în zonele construite protejate sau de la beneficiarii veniturilor realizate, după caz.

Dat fiind că scopul instituirii Timbrului Monumentelor Istorice este stimularea protejării patrimoniului construit, proprietarii sau operatorii economici care contribuie în mod direct la protejarea unor monumente istorice cu o sumă cel puţin egală cu cea calculată pentru Timbrul Monumentelor Istorice sunt exceptate de la plată.

Printre cei mai mari contribuabili la fondul Timbrului Monumentelor Istorice în anii precedenţi (2019) menţionăm instituţii precum Teatrul Naţional din Bucureşti, Opera Naţională Bucureşti sau Turism Felix SA - Băile Felix, în timp ce în categoria exceptaţilor de la plata taxei care au contribuit la protejarea monumentelor istorice dorim să nominalizăm în mod special Compania de Administrare a Domeniului Bran, Teatrul Gong din Sibiu şi Biserica Evanghelica fortificată din satul Viscri, jud. Braşov.

Mai multe informaţii despre Timbrul Monumentelor Istorice sunt disponibile urmând acest link.

________________________________________

Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) este principala instituţie centrală care pune în aplicare politicile publice în domeniul protejării patrimoniului cultural în România. INP asigură activităţile de cercetare, evidenţă, inventariere, protejare şi punere în valoare pentru toate categoriile patrimoniului cultural - imobil, mobil, imaterial şi digital - şi gestionează inventarele oficiale ale patrimoniului cultural - Lista monumentelor istorice, Repertoriul arheologic naţional, Inventarul patrimoniului cultural naţional mobil, Registrul naţional al patrimoniului cultural imaterial, baze de date şi depozite digitale.

De asemenea, INP elaborează şi gestionează Programul Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice [PNR] - principalul instrument prin care statul asigură finanţarea lucrărilor de protejare, restaurare şi punere în valoare a patrimoniului imobil -, colectează şi gestionează Timbrul Monumentelor Istorice [TMI], gestionează atestarea specialiştilor şi experţilor din domeniul patrimoniului imobil, este agregator naţional pentru Enciclopedia culturală europeană [europeana.eu], elaborează dosarele de nominalizare pentru înscrierea în Lista Patrimoniului Mondial, coordonează procesul de nominalizare pentru Marca Patrimoniului European.


Pentru solicitări de presă vă rugăm să o contactaţi pe Irina Dobriţă, coordonator comunicare, Tel: 0726 281 894, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

Read 8482 times