SHARE

Noutăți

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Rate this item
(1 Vote)

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

INSTITUTUL NATIONAL AL PARTIMONIULUI
titular al proiectului "Lucrari de restaurare si refunctionalizare imobil monument istoric Centrul Cultural “CONACUL MARGHILOMAN", amenajare exterioara si racordare la utilitati", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Lucrari de restaurare si refunctionalizare imobil monument istoric Centrul Cultural “CONACUL MARGHILOMAN", amenajare exterioara si racordare la utilitati", propus a fi amplasat în comuna Sinesti, sat Hagiesti, Soseaua Lilieci-Hagiesti, identificat prin N.C. 26005, C.F. 26005 UAT Sinesti, respectiv N.C. 2315, C.F. 25988 UAT Sinesti, jud. Ialomiţa
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu nr.1, in zilele de luni-joi 08.00-16.30 si vineri 8.00-14.00, la urmatoarea adresa de internet: www.apmil.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Ialomita

 

Read 11262 times