SHARE

Proiectare - TMI 2021

Subprogramul proiectare – elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru intervenții asupra monumentelor istorice, finanțări Uniunea Europeană și programe naționale - (TMI 2021)

 

 

Suma maximă care poate fi solicitată pentru finanţarea unui proiect în cadrul subprogramului de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice este de 140.000 lei.

 

La această categorie se primesc propuneri pentru:
 proiecte de anvergură şi complexitate redusă, elaborate pentru toate fazele de proiectare (DALI, PT, DTAC şi DE);
 proiecte complexe, elaborate la faza DALI, inclusiv studii şi cercetări;
 proiecte pentru care există DALI avizat şi se elaborează fazele de proiectare PT, DTAC şi DE;
 proiecte fază unică (PFU) pentru componente artistice.

 

Documentele subpogramului
   
1. Cerere de finanțare (docx)
2. Bugetul proiectului (xls)
3. Declarație pe propria răspundere (docx)
4. Ghidul solicitantului (pdf)
5. Contract de finanțare nerambursabilă (pdf)
6. Ghid de decontare (pdf)
7.

Raport financiar (doc)

8. Centralizator cheltuieli (xls)
  Grila de evaluare (pdf)