SHARE

Proiectare - TMI 2022

Subprogramul proiectare – elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru intervenții asupra monumentelor istorice, finanțări Uniunea Europeană și programe naționale - (TMI I – 2022)

Rate this item
(6 votes)

 

 

La această categorie se primesc propuneri pentru:
 proiecte de anvergură şi complexitate redusă, elaborate pentru toate fazele de proiectare (DALI, PT, DTAC şi DE);
 proiecte complexe, elaborate la faza DALI, inclusiv studii şi cercetări;
 proiecte pentru care există DALI avizat şi se elaborează fazele de proiectare PT, DTAC şi DE;
 proiecte fază unică (PFU) pentru componente artistice.

Suma maximă care poate fi solicitată pentru finanţarea unui proiect în cadrul subprogramului de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice este de 140.000 lei.

 

DOCUMENTELE SUBPROGRAMULUI
   
1. 

Cerere de finanțare (docx)

2. 

Bugetul proiectului (xls)

3. 

Declarație pe propria răspundere (docx)

4. 

Ghidul solicitantului (pdf)

5. 

Contract de finanțare nerambursabilă (pdf)

6. 

Ghid de decontare (pdf)

7. 

Raport financiar (doc)

8. 

Centralizator cheltuieli (xls)

 

Grila de evaluare (pdf)

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDAR SUBPROGRAM PROIECTARE
Perioada Activitatea
3 ianuarie - 1 februarie 2022 (ora 16:00) Depunerea online a proiectelor
2 - 24 februarie Verificarea administrativă a proiectelor depuse
28 februarie Afișarea pe site-ul INP a rezultatului selecției administrative
1 - 31 martie Evaluarea proiectelor
1 aprilie Afișarea pe site-ul INP a rezultatului evaluării dosarelor
4 - 6 aprilie Depunere contestaţii
7 - 12 aprilie Soluționare contestații
13 aprillie Afișarea pe site-ul INP a rezultatului final al evaluării dosarelor
14 - 29 aprilie Semnarea contractelor
Data semnării contractului - 2 decembrie 2022 Implementarea proiectelor

 

 

 

Read 4063 times