SHARE

Proiecte
Programe și proiecte

Programe și proiecte (19)

Institutul Naţional al Patrimoniului participă, în calitate de partener, în cadrul proiectului “Monumente istorice - planificare strategică şi politici publice optimizate". Realizat de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, proiectul este derulat în…
"Câmpul istoric Mărăşti. Memoria Primului Război Mondial - o abordare multidisciplinară" îşi doreşte să cerceteze, în premieră pentru România, valorile culturale, ecologice şi peisagistice ale unui câmp de luptă. Odată cu identificarea valorilor…
INNOCASTLE Aşezate în marea lor majoritate în zone rurale, reşedinţele elitelor istorice sunt deseori necunoscute publicului larg şi turiştilor. Acestea au potenţialul de a deveni catalizatori ai inovării şi dezvoltării rurale sustenabile. Acest…
Armonizând dorinţa de modernizare cu o exuberanţă a expresiei artistice, posibilă datorită inovaţiilor tehnologice de la finele secolului al XIX-lea, stilul Art Nouveau şi-a lăsat amprenta în majoritatea oraşelor europene şi nu numai.…
„Patrimoniul sportului. Baze sportive urbane de secol XX" este un demers iniţiat de Institutul Naţional al Patrimoniului în parteneriat cu Filiala Bucureşti a Ordinului Arhitecţilor din România, beneficiind de finanţarea Ordinului Arhitecţilor din…
Proiect AFCN din aria tematică “Patrimoniul cultural material“ - Monumente şi Eroi - Memoria Marelui Război. Proiect Pilot (Jud. Ilfov) Proiectul a avut ca rezultate: • Inventarierea monumentelor şi obiectivelor dedicate Primului Război…
Institutul Naţional al Patrimoniului a continuat, în anul 2016, ciclul de proiecte culturale "Restauratori români", coordonator arh. Anca Filip, finanţat de Uniunea Arhitecţilor din România din Fondul "Timbrul Arhitecturii",menit să evoce, să readucă…
RESTAURATORI ROMÂNI: ARHITECTUL ION D. TRAJANESCU - 140 DE ANI DE LA NAŞTERE http://trajanescu.ro La 30 mai se împlinesc 140 de ani de la naşterea arhitectului Ion D. Trajanescu (1875 - 1964), restaurator,…
http://peisaje-arheologice.ro   Proiectul urmăreşte promovarea conceptului de peisaj arheologic şi a metodelor specifice de analiză cu scopul conştientizării de către specialişti (arheologi, istorici, arhitecţi, operatori culturali, studenţi), dar şi de către publicul larg,…
http://www.kule.ro   Acest proiect cultural îsi propune, printr-o serie de evenimente, să contribuie la păstrarea şi valorificarea unui program arhitectural specific Tării Românești, parte a unui program de arhitectură est-europeană, din păcate pe…
http://muzee-religioase-hurezi-brancoveni.ro   Proiectul cultural “Muzee şi colecţii religioase. Tezaurul brâncovenesc și post-brâncovenesc de la Mănăstirile Hurezi şi Brâncoveni” propus de Institutul Naţional al Patrimoniului, a urmărit readucerea în memoria contemporanilor a dimensiunii culturale…
http://curti-brancovenesti.ro   În acest an, 2014, se comemorează 300 de ani de la martirajul lui Constantin Brâncoveanu, figură marcantă a culturii şi istoriei româneşti, proiectul pe care-l propunem incercând să abordeze o temă…
 http://www.danubelimesbrand.ro Proiectul Danube Limes Brand este implementat pentru Extinderea sitului transnaţional “Frontierele Imperiului Roman" în ţările de pe cursul inferior al Dunării. Rezultatele aşteptate consistă în elaborarea unor documente de nominalizare pentru Lista…
http://horia-teodoru.ro Institutul Național al Patrimoniului anunță, pe 28 iunie 2014, împlinirea a 120 de ani de la nașterea marelui restaurator și profesor, arhitectul Horia Teodoru, personalitatea marcantă a culturii românești moderne și promotor…
Principalul obiectiv al proiectului PRO EXEMPLARIA este transferul şi adaptarea unor dispozitive de formare din Franţa în Portugalia şi România. Formatorii români şi portughezi sunt formaţi cu ajutorul acestor dispozitive la Şcoala din…
Va oferi celor interesați o resursă documentară amplă privind cultura minorităților etnice, a dispunerii muzeelor/colecțiilor publice în teritoriu (permite vizitatorului web să selecteze după diverse criterii vizualizarea obiectivelor muzeale și a monumentelor istorice…
Proiectul îşi propune extinderea frontierelor Imperiului Roman incluse în Lista Patrimoniului Mondial cu noi nominalizări în ţările de pe cursul inferior al Dunării. Proiectul este un instrument pentru protejarea şi conservarea pe termen…
Paginile de web ale proiectului http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage și http://www.tfcs.rcc.int Monuments and sites Prezentarea proiectului, pdf, în engleză Ljubljana Process - Interactive application 1.1 Introducere Procesul Ljubljana II: Reabilitarea patrimoniului nostru comun, continuă programul comun al…
Forcopar II     Arheologia industrială este parte integrantă a dezvoltării durabile: prezervarea clădirilor evocatoare ale trecutului cât şi economii de resurse faţă de noile construcţii. Specialişti de roluri diferite (Instituţii publice, arhitecţi,…