Print this page

Proiectul Art Nouveau

Rate this item
(4 votes)

Armonizând dorinţa de modernizare cu o exuberanţă a expresiei artistice, posibilă datorită inovaţiilor tehnologice de la finele secolului al XIX-lea, stilul Art Nouveau şi-a lăsat amprenta în majoritatea oraşelor europene şi nu numai. Divers, prin numeroasele sale ipostaze, fiecare dintre ele specifice arealelor culturale în care s-au manifestat, dar unitar, prin coerenţa principiilor artistice şi a mesajului, acest curent a reprezentat un punct de cotitură în istoria artei şi arhitecturii. La nivel european, vorbim de un prim moment de sincronizare arhitecturală, din Marea Britanie şi până la graniţa cu Imperiul Otoman. În regiunea Dunării, sub influenţa Secession-ului vienez, acest curent a devenit o trăsătură reprezentativă a multor oraşe ce făceau parte la finalul secolului al XIX-lea din Imperiul Austro-Ungar, acestea având caracteristici similare din punct de vedere arhitectural şi urbanistic.

Devenit în doar câteva decenii desuet, raportat la realităţile de după Primul Război Mondial, Art Nouveau-ul a deschis drumul către simplitatea calculată a curentelor arhitecturale ce au urmat. În deceniile următoare şi până azi, moştenirea acestui curent a rămas într-un con de umbră. Recent însă, după mai bine de 100 de ani de la apogeul său artistic, valorile curentului Art Nouveau încep să fie recunoscute, în context cultural european. Clădirile Art Nouveau sunt parte din identitatea oraşelor şi a comunităţilor lor, iar autorităţile încearcă să găsească soluţii prin care acest patrimoniu construit să devină o resursă.

Este şi cazul Primăriei Oradea, care, conştientizând potenţialul numeroaselor clădiri construite în stil Secession de a fi parte din identitatea oraşului, a iniţiat un proiect ambiţios care îşi doreşte să definească uneltele necesare pentru protecţia şi promovarea durabilă a acestui patrimoniu, prin strânsa cooperare între 10 parteneri din 8 ţări. Proiectul în ansamblul său urmăreşte să studieze şi să pună în valoare patrimoniul construit Art Nouveau din zona Dunării.

Partenerii proiectului Art Nouveau sunt:
     • Municipiul Oradea - lider de proiect;
     • Muzeul de Arte Aplicate Budapesta;
     • Institutul de Planificare Urbană al Republicii Slovenia, Ljubljana;
     • MAK Muzeul Austriac de Arte Aplicate / Artă Contemporană Viena;
     • Muzeul de Arte şi Meşteşuguri Zagreb Croaţia;
     • Asociaţia Turistică Nonprofit Szeged şi împrejurimi;
     • Fundaţia Bibliotecii şi Sistemului Informatic al Academiei Naţionale Sofia;
     • Municipalitatea Subotica;
     • Institutul Republican pentru Protejarea Monumentelor Culturale - Belgrad;
     • Institutul Naţional al Patrimoniului.

Parteneri asociaţi:
     • Reţeaua Europeană Art Nouveau - Reseau Art Nouveau Network Bruxelles;
     • Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene;
     • ICOMOS România.

Partenerii derulează o serie de acţiuni şi dezvoltă măsuri ce acoperă întreaga sferă a protecţiei patrimoniului: inventariere, restaurare, măsuri teoretice, legislaţie, politici publice, strategii şi acţiuni de promovare - pentru a crea un exemplu de bună practică în conservarea şi promovarea patrimoniului construit. În componenta de cercetare şi învăţare, partenerii dezvoltă o serie de studii (istoria artei, urbanism), cursuri şi ateliere (urbanism, tencuieli, muzeologie) dedicate specialiştilor în restaurare. Partenerii îşi propun digitalizarea patrimoniului Art Nouveau, prin intermediul unui repertoriu online de clădiri reprezentative, care va fi finalizat în cursul anului 2019. În acest sens, consorţiul desfăşoară o cercetare în teren a clădirilor Art Nouveau, prima evaluare a stării de conservare acestui patrimoniu construit din regiunea Dunării. Cercetările se desfăşoară pe întreg parcursul proiectului, materialul colectat fiind completat cu imagini şi planuri din arhive.

Rolul INP

Ca partener de specialitate în acest proiect, unul dintre principalele roluri ale INP este dezvoltarea de instrumente pentru autorităţile publice: Strategia pentru protecţia şi promovarea patrimoniului construit Art Nouveau şi Metodologia transnatională pentru administraţia publică pentru includerea conservării patrimoniului Art Nouveau în contextul dezvoltării urbane. Ambele documente sunt realizate prin strânsa colaborare cu toate părţile interesate în managementul acestui patrimoniu, de la instituţii guvernamentale, la autorităţi locale, societate civilă şi cetăţeni. Strategia reprezintă un instrument pentru o abordare integrată şi armonizată la nivel transnaţional, având de asemenea scopul de a stabili şi întări un cadru de cooperare pentru conservarea patrimoniului construit în regiunea Dunării, de a optimiza protecţia acestui patrimoniu şi de a sincroniza această protecţie cu procesele dezvoltării urbane moderne. Strategia abordează de asemenea şi creşterea potenţialului turistic al patrimoniului construit Art Nouveau.

Rezultatele proiectului:

     • Bază de date dedicată patrimoniului Art Nouveau  
     • Documentar Art Nouveau without Borders
     • Restoring Art Nouveau. Architectural Decoration in the Danube Region (pdf)
     • Document strategic pentru protecţia şi promovarea patrimoniului construit Art Nouveau (pdf)
     • Metodologia transnatională pentru administraţia publică pentru includerea conservării patrimoniului Art Nouveau în contextul dezvoltării urbane (pdf)
     • Aplicația mobilă mAND – Android ( https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.andanube.mand2) / iOS (https://apps.apple.com/us/app/mand/id1455844221?ls=1)

Programul de Cooperare Transnaţională Dunărea este un instrument de finanţare al Interreg care urmăreşte îmbunătăţirea aplicării politicilor şi programelor de dezvoltare regională în zona Dunării. În dorinţa de a atinge un nivel înalt şi foarte omogen de integrare teritorială, programul DTP acţionează ca un vector şi un pionier în politicile transnaţionale. Prin ele se obţin rezultate tangibile şi mecanisme eficiente de asociere între diverşii parteneri europeni, care accesează cu succes instrumente financiare EU. Programul finanţează proiecte de dezvoltare şi implementare practică a politicilor cadru, instrumente, servicii şi proiecte pilot.

Proiectul Art Nouveau se implementează în perioada ianuarie 2017 - iunie 2019 şi are un buget total de 1,649,559 Eur, din care 1,402,125.15 Eur finanţare nerambusabilă.
Informaţii suplimentare: www.interreg-danube.eu/approved-projects/art-nouveau

Read 2583 times