SHARE

Anunțuri

Institutul Naţional al Patrimoniului vă invită să participaţi cu oferta dumneavoastră la Procedura simplificată derulată în vederea atribuirii contractului de Servicii de proiectare pentru elaborarea documentaţii tehnico-economice si asitenţă tehnică pentru consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare a Bisericii „Naşterea Domnului", a clopotniţei şi a gardului, sat Săcuieni, comuna Gura Ocniţei, judeţul Dâmboviţa, inclusă în LMI cu codul DB-II-m-A-17693

■ Conţinut: Servicii de proiectare pentru elaborarea studiilor şi investigaţiilor, documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, proiectului pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construire, proiectului tehnic de execuţie şi detaliilor de execuţie, proiect de organizare a execuţiei lucrărilor, documentaţiei as built, documentaţiei privind urmărirea comportării în timp şi lucrări de întreţinere, şi asistenţă tehnică pentru consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare a Bisericii „Naşterea Domnului", a clopotniţei şi a gardului, sat Săcuieni, comuna Gura Ocniţei, judeţul Dâmboviţa, inclusă în LMI cu codul DB-II-m-A-17693

■ Tipul procedurii: Procedură simplificată
■ Coduri CPV: 71322000-1- Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice 71356200-0 - Servicii de asistenţă tehnică

■ Termenul de depunere a ofertelor: 02.08.2022.
■ Identificare pe platforma SICAP: SCN1110646/12.07.2022

■ Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti.
 

Published in Noutăți

Institutul Naţional al Patrimoniului vă invită să participaţi cu oferta dumneavoastră la Licitaţia deschisă derulatăîn vederea atribuirii contractului de prestări Servicii de proiectare pentru elaborare documentaţii tehnico-economice şi asistenţă tehnică pentru restaurarea şi punerea în valoare a ansamblului Bisericii Evanghelice Fortificate Drăuşeni, comuna Caţa, judeţul Braşov, cod LMI: BV-II-a-A-11672, respectiv:
I. Documentaţie rest de executat pentru restaurarea Bisericii evanghelice fortificate, cod LMI BV-II-m-A-11672.01
II. Actualizare şi completare „Proiect de consolidare - restaurare turnuri şi zid incintă «ansamblul biserica evanghelică fortificată Drăuşeni»", cod LMI: BV-II-m-A-11672.02.

Conţinut: Serviciide proiectare pentru elaborarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, proiectului pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construire, proiectului tehnic de execuţie şi detaliilor de execuţie, proiect de organizare a execuţiei lucrărilor, documentaţiei privind urmărirea comportării în timp şi lucrări de întreţinere, şi asistenţă tehnică pentru restaurarea şi punerea în valoare a Ansamblului Bisericii evanghelice fortificate, Sat Drăuşeni, Comuna Caţa, Strada Principală nr. 142, judeţul Braşov, inclus în LMI cu codul BV-II-a-A-11672, respectiv
I. Documentaţie rest de executat pentru restaurarea Bisericii evanghelice fortificate, cod LMI BV-II-m-A-11672.01
II. Actualizare şi completare „Proiect de consolidare - restaurare turnuri şi zid incintă «ansamblul biserica evanghelică fortificată Drăuşeni»", cod LMI: BV-II-m-A-11672.02
Tipul procedurii: Licitaţia deschisă
Coduri CPV: CPV 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice şi 71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică
Termenul de depunere a ofertelor: 09.08.2022 ora 15:00
Identificare pe platforma SEAP: CN1044627 număr sub care a fost publicat la JOUE 2022/S 130-369636
Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti.

 

Published in Noutăți

Institutul Naţional al Patrimoniului vă invită să participaţi cu oferta dumneavoastră la Procedura simplificată derulată în vederea atribuirii contractului de Servicii de proiectare pentru consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare a teraselor Castelului Peleş - Sinaia, judeţul Prahova, cod LMI PH-II-M-A-16696.01, faza DALI

Conţinut: Servicii de proiectare pentru consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare a teraselor Castelului Peleş - Sinaia, judeţul Prahova, cod LMI PH-II-M-A-16696.01, faza DALI

Tipul procedurii: Procedură simplificată
Coduri CPV: 71322000-1- Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize

Termenul de depunere a ofertelor: 25.07.2022 ora 15:00
Identificare pe platforma SICAP: SCN1110012/01.07.2022

Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti.


 

Published in Noutăți

Institutul Naţional al Patrimoniului vă invită să participaţi cu oferta dumneavoastră la Procedura simplificată derulată în vederea atribuirii contractului de execuţie lucrări de restaurare şi punere în valoare a monumentului istoric „Casa Parohială a Bisericii Reformate Roşia Montană" sat Roşia Montană nr. 551, comuna Roşia Montană, judeţ Alba, cod LMI AB-II-m-B-00309

Conţinut: Lucrări de restaurare şi punere în valoare a monumentului istoric „Casa Parohială a Bisericii Reformate Roşia Montană" sat Roşia Montană nr. 551, comuna Roşia Montană, judeţ Alba, cod LMI AB-II-m-B-00309

Tipul procedurii: Procedură simplificată

Coduri CPV: 45000000-7 Lucrari de constructii şi 45454100-5 Lucrari de restaurare

Termenul de depunere a ofertelor: 21.07.2022.

Identificare pe platforma SICAP: SCN1109911/30.06.2022

Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti.

 

Published in Noutăți

Institutul Naţional al Patrimoniului vă invită să participaţi cu oferta dumneavoastră la Procedura simplificată derulată în vederea atribuirii contractului de Servicii de proiectare pentru elaborarea studiilor şi investigaţiilor, documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, proiectului pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construire, proiectului tehnic de execuţie şi detaliilor de execuţie, proiect de organizare a execuţiei lucrărilor, documentaţiei as built, documentaţiei privind urmărirea comportării în timp şi lucrări de întreţinere, şi asistenţă tehnică pentru restaurarea şi punerea în valoare a monumentului istoric Biserica de lemn cu hramul „Intrarea Maicii Domnului în Biserică", Juliţa, com. Vărădia de Mureş, jud. Arad, cod LMI AR-II-m-A-00615.

Conţinut: Servicii de proiectare pentru elaborarea studiilor şi investigaţiilor, documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, proiectului pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construire, proiectului tehnic de execuţie şi detaliilor de execuţie, proiect de organizare a execuţiei lucrărilor, documentaţiei as built, documentaţiei privind urmărirea comportării în timp şi lucrări de întreţinere, şi asistenţă tehnică pentru restaurarea şi punerea în valoare a monumentului istoric Biserica de lemn cu hramul „Intrarea Maicii Domnului în Biserică", Juliţa, com. Vărădia de Mureş, jud. Arad, cod LMI AR-II-m-A-00615.

Tipul procedurii: Procedură simplificată
Coduri CPV: 71322000-1- Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice 71356200-0 - Servicii de asistenţă tehnică

Termenul de depunere a ofertelor: 11.07.2022.
Identificare pe platforma SICAP: SCN1109210/20.06.2022

Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti.


 

Published in Noutăți

Institutul Naţional al Patrimoniului vă invită să participaţi cu oferta dumneavoastră la Procedura simplificată derulată în vederea atribuirii contractului de Servicii de proiectare pentru elaborare documentaţii tehnico-economice şi asistenţă tehnică pentru restaurarea şi punerea în valoare a monumentului istoric Biserica de lemn cu hramul „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena", sat Puranii de Sus, com. Purani, jud. Teleorman, cod LMI TR-II-m-A-14399.

Conţinut: Contract servicii de proiectare pentru elaborare documentaţii tehnico-economice şi asistenţă tehnică pentru restaurarea şi punerea în valoare a monumentului istoric Biserica de lemn cu hramul „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena", sat Puranii de Sus, com. Purani, jud. Teleorman, cod LMI TR-II-m-A-14399.
Tipul procedurii: Procedura simplificată
Coduri CPV: CPV 771322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice şi 71356200-0 Servicii de asistenta tehnica
Termenul de depunere a ofertelor: 30.06.2022 ora 15:00
Identificare pe platforma SEAP: ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT NR. SCN1108706 / 10.06.2022
Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti.

 

Published in Noutăți

Vizită de lucru la Casa Macca inclusă în Programul Naţional de Restaurare

Casa Macca, monument istoric de grupă valorică B, cod B-II-m-B-18440, ridicată de cuplul Elena şi Petre Macca între anii 1891-1900, sub semnătura arhitectului John-Elisee Berthet este introdusă în Planul Naţional de Restaurare, gestionat de Institutul Naţional al Patrimoniului. Clădirea a fost lăsată prin testament Ministerului instrucţiei, în posesia căruia a intrat în anul 1912. În timpul guvernului Nicolae Iorga, clădirea a devenit sediul Muzeului Naţional de Antichităţi, iar din 1 iulie 1956 Institutul de Arheologie, redenumit din 1992 Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan".

Inclusă în Programul Naţional de Restaurare, gestionat de Institutul Naţional al Patrimoniului, casa Macca nu încetează să surprindă prin descoperirile recente în cadrul Proiectului de conservare-restaurare şi valorificare a colecţiilor Muzeului Naţional de Antichităţi - Casa Macca, prin dezvăluirea unor picturi necunoscute până acum, de un mare rafinament.

Cu ocazia vizitei de lucru pe şantierul de restaurare coordonat de S.C. Duct S.R.L, în calitate de lider de asociere, managerul interimar al Institutului Naţional al Patrimoniului, alături de care s-a aflat Directorul General Adjunct, ing. Luana Floricică, a declarat

Mă voi implica direct în urmărirea în detaliu a tuturor şantierelor de restaurare incluse în Programul Naţional de Restaurare, una dintre atribuţiile principale ale Institutului Naţional al Patrimoniului. Ambele programe gestionate de Institut, Programul Naţional de Restaurare şi Programul finanţat din Timbrul Monumentelor Istorice, contribuie la punerea în siguranţă, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice.

Published in Noutăți

Institutul Naţional al Patrimoniului vă invită să participaţi cu oferta dumneavoastră la Licitaţia deschisă derulată în vederea atribuirii contractului de Servicii de proiectare pentru elaborarea documentaţii tehnico-economice si asitenţă tehnică pentru consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare a Ansamblului bisericii evanghelice fortificate Valea Viilor, sat Valea Viilor, comuna Valea Viilor, nr. 341, judeţul Sibiu, cod LMI SB-II-a-A-12582, după cum urmează:
• Ansamblul bisericii evanghelice fortificate (cod LMI SB-II-a-A-12582), sec. XIV-XVI
• Biserica evanghelică (cod LMI SB-II-m-A-12582.01), sec. XIV, sec. XV-XVI
• Incintă fortificată, cu trei turnuri, turn de poartă, anexe (cod LMI SB-II-m-A-12582.02), sec. XV-XVI

Conţinut: Servicii de proiectare pentru elaborarea studiilor şi investigaţiilor, documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, proiectului pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construire, proiectului tehnic de execuţie şi detaliilor de execuţie, proiect de organizare a execuţiei lucrărilor, documentaţiei privind urmărirea comportării în timp şi lucrări de întreţinere, şi asistenţă tehnică pentru restaurarea şi punerea în valoare a monumentului istoric Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Valea Viilor, sat Valea Viilor, comuna Valea Viilor, nr. 341, judeţul Sibiu, cod LMI SB-II-a-A-12582, după cum urmează:
• Ansamblul bisericii evanghelice fortificate (cod LMI SB-II-a-A-12582), sec. XIV-XVI
• Biserica evanghelică (cod LMI SB-II-m-A-12582.01), sec. XIV, sec. XV-XVI
• Incintă fortificată, cu trei turnuri, turn de poartă, anexe (cod LMI SB-II-m-A-12582.02), sec. XV-XVI

Tipul procedurii: Licitatie deschisa
Coduri CPV: 71322000-1- Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice 71356200-0 - Servicii de asistenţă tehnică

Termenul de depunere a ofertelor: 29.06.2022.
Identificare pe platforma SICAP: CN1043061/25.05.2022, Numarul sub care a fost publicat la JOUE:
2022/S 102-285054


Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti.


 

Published in Noutăți

Institutul Naţional al Patrimoniului vă invită să participaţi cu oferta dumneavoastră la Procedura simplificată derulată în vederea atribuirii contractului de Servicii de proiectare pentru elaborarea documentaţii tehnico-economice si asitenţă tehnică pentru consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare a Bisericii „Naşterea Domnului", a clopotniţei şi a gardului, sat Săcuieni, comuna Gura Ocniţei, judeţul Dâmboviţa, inclusă în LMI cu codul DB-II-m-A-17693

Conţinut: Servicii de proiectare pentru elaborarea studiilor şi investigaţiilor, documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, proiectului pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construire, proiectului tehnic de execuţie şi detaliilor de execuţie, proiect de organizare a execuţiei lucrărilor, documentaţiei as built, documentaţiei privind urmărirea comportării în timp şi lucrări de întreţinere, şi asistenţă tehnică pentru consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare a Bisericii „Naşterea Domnului", a clopotniţei şi a gardului, sat Săcuieni, comuna Gura Ocniţei, judeţul Dâmboviţa, inclusă în LMI cu codul DB-II-m-A-17693

Tipul procedurii: Procedură simplificată
Coduri CPV: 71322000-1- Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice 71356200-0 - Servicii de asistenţă tehnică

Termenul de depunere a ofertelor: 08.06.2022.
Identificare pe platforma SICAP:SCN1107250/19.05.2022

Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti.


 

Published in Noutăți

Institutul Naţional al Patrimoniului vă invită să participaţi cu oferta dumneavoastră la Procedura simplificată derulată în vederea atribuirii contractului de Servicii de proiectarepentruelaborare studii de fundamentare şi investigaţii necesare întocmirii proiectului de consolidare, restaurare şi punere în valoare -Biserici fortificate din Transilvania

Conţinut: Servicii de proiectarepentruelaborare studii de fundamentare şi investigaţii necesare întocmirii proiectului de consolidare, restaurare şi punere în valoare a următoarelor obiective monument istoric:

LOT I:
Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Marpod, ansamblu înscris în Lista Monumentelor Istorice (L.M.I.) cu codul SB-II-a-B-12414, sat Marpod, comuna Marpod nr. 357, judeţul Sibiu, compus din:
- Biserica evanghelică (cod LMI SB-II-m-B-12414.01)
- Incintă fortificată, anexe (cod LMI SB-II-m-B-12414.02)
LOT II:
Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Bruiu, ansamblu înscris în Lista Monumentelor Istorice (L.M.I.) cu codul SB-II-a-A-12341, sat Bruiu, comuna Bruiu nr. 241, judeţul Sibiu, compus din:
- Biserica evanghelică (cod LMI SB-II-m-A-12341.01)
- Incintă fortificată, cu patru bastioane şi turn (cod LMI SB-II-m-A-12341.02).
LOT III:
Biserica evanghelică şi fragmente ale zidului de incintă Dârlos, monument înscris în Lista Monumentelor Istorice (L.M.I.) cu codul SB-II-m-A-12376, sat Dârlos, comuna Dârlos nr. 270, judeţul Sibiu.

Tipul procedurii: Procedură simplificată
Coduri CPV: 71241000-9 (Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize) 71000000-8 Servicii de arhitectura, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie)

Termenul de depunere a ofertelor: 25.05.2022.
Identificare pe platforma SICAP:SCN1106284

Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti.

 

Published in Noutăți
Pagina 1 din 7