SHARE

Anunțuri

Institutul Naţional al Patrimoniului vă invită să participaţi cu oferta dumneavoastră la Licitaţia deschisă derulată în vederea atribuirii contractului de prestări serviciide proiectare pentru elaborarea studiilor şi investigaţiilor, documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, proiectului pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construire, proiectului tehnic de execuţie şi detaliilor de execuţie, proiect de organizare a execuţiei lucrărilor, documentaţiei as built, documentaţiei privind urmărirea comportării în timp şi lucrări de întreţinere, şi asistenţă tehnică pentru restaurarea şi punerea în valoare a Ansamblului Bisericii evanghelice fortificate, Sat Drăuşeni, Comuna Caţa, Strada Principală nr. 142, judeţul Braşov, inclus în LMI cu codul BV-II-a-A-11672.
I. Documentaţie rest de executat pentru restaurarea Bisericii evanghelice fortificate, cod LMI BV-II-m-A-11672.01
II. Actualizare şi completare „Proiect de consolidare - restaurare turnuri şi zid incintă «ansamblul biserica evanghelică fortificată Drăuşeni»", cod LMI: BV-II-m-A-11672.02.
■ Conţinut: Servicii de proiectare pentru elaborarea studiilor şi investigaţiilor, documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, proiectului pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construire, proiectului tehnic de execuţie şi detaliilor de execuţie, proiect de organizare a execuţiei lucrărilor, documentaţiei as built, documentaţiei privind urmărirea comportării în timp şi lucrări de întreţinere, şi asistenţă tehnică pentru restaurarea şi punerea în valoare a Ansamblului Bisericii evanghelice fortificate, Sat Drăuşeni, Comuna Caţa, Strada Principală nr. 142, judeţul Braşov, inclus în LMI cu codul BV-II-a-A-11672.
I. Documentaţie rest de executat pentru restaurarea Bisericii evanghelice fortificate, cod LMI BV-II-m-A-11672.01
II. Actualizare şi completare „Proiect de consolidare - restaurare turnuri şi zid incintă «ansamblul biserica evanghelică fortificată Drăuşeni»", cod LMI: BV-II-m-A-11672.02.
Tipul procedurii: Licitaţia deschisă
Coduri CPV: CPV 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice şi 71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică
Termenul de depunere a ofertelor: 06.06.2022 ora 15:00
Identificare pe platforma SEAP: CN1042037 număr sub care a fost publicat la JOUE 2022/S 085-230135
Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti.

Published in Noutăți

Institutul Naţional al Patrimoniului vă invită să participaţi cu oferta dumneavoastră la Procedura simplificată derulată în vederea atribuirii contractului de Servicii de proiectarepentruelaborare studii de fundamentare şi investigaţii necesare întocmirii proiectului de consolidare, restaurare şi punere în valoare -Biserici fortificate din Transilvania

Conţinut: Servicii de proiectarepentruelaborare studii de fundamentare şi investigaţii necesare întocmirii proiectului de consolidare, restaurare şi punere în valoare a următoarelor obiective monument istoric:

LOT I:
Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Zagăr, ansamblu înscris în Lista Monumentelor Istorice (L.M.I.) cu codul MS-II-a-A-16070, sat Zagăr, comuna Zagăr, judeţul Mureş, compus din:
- Biserica evanghelică (cod LMI MS-II-m-A-16070.01)
- Incinta fortificată cu turnurile şi bastionul (cod LMI MS-II-m-A-16070.02)
LOT II:

Biserica evanghelică fortificată Hetiur, monument istoric înscris în Lista Monumentelor Istorice (L.M.I.) cu codul MS-II-m-A-15699, sat aparţinător Hetiur, municipiul Sighişoara, judeţul Mureş.

LOT III:
Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Viscri ansamblu înscris în Lista Monumentelor Istorice (L.M.I.) cu codul BV-II-a-A-11843, sat Viscri, comuna Buneşti, nr. 52, judeţul Braşov, compus din:
- Biserica evanghelică fortificată (cod LMI BV-II-m-A-11843.01)
- Incintă fortificată interioară, cu drum de apărare, două turnuri, două bastioane, turn de poartă (cod LMI BV-II-m-A-11843.02)
- Incintă exterioară (cod LMI BV-II-m-A-11843.03)
- Cimitirul evanghelic (BV-IV-m-A-11843.04)
- Ring de dans (cod LMI BV-II-m-A-11843.05)

Tipul procedurii: Procedură simplificată
Coduri CPV:
- 71241000-9 (Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize)
- 71000000-8 Servicii de arhitectura, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie)

Termenul de depunere a ofertelor: 23.05.2022.
Identificare pe platforma SICAP:SCN1106028 / 29.04.2022

Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti.

 

Published in Noutăți

Institutul Naţional al Patrimoniului vă invită să participaţi cu oferta dumneavoastră la Procedura simplificată derulată în vederea atribuirii contractului de Servicii de proiectare pentru elaborarea studiilor şi investigaţiilor, documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, proiectului pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construire, proiectului tehnic de execuţie şi detaliilor de execuţie, proiect de organizare a execuţiei lucrărilor, documentaţiei as built, documentaţiei privind urmărirea comportării în timp şi lucrări de întreţinere, şi asistenţă tehnică pentru restaurarea şi punerea în valoare a monumentului istoric Biserica de lemn cu hramul „Intrarea Maicii Domnului în Biserică", Juliţa, com. Vărădia de Mureş, jud. Arad, cod LMI AR-II-m-A-00615.

Conţinut: Servicii de proiectare pentru elaborarea studiilor şi investigaţiilor, documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, proiectului pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construire, proiectului tehnic de execuţie şi detaliilor de execuţie, proiect de organizare a execuţiei lucrărilor, documentaţiei as built, documentaţiei privind urmărirea comportării în timp şi lucrări de întreţinere, şi asistenţă tehnică pentru restaurarea şi punerea în valoare a monumentului istoric Biserica de lemn cu hramul „Intrarea Maicii Domnului în Biserică", Juliţa, com. Vărădia de Mureş, jud. Arad, cod LMI AR-II-m-A-00615.

Tipul procedurii: Procedură simplificată
Coduri CPV: 71322000-1- Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice 71356200-0 - Servicii de asistenţă tehnică

Termenul de depunere a ofertelor: 11.05.2022.
Identificare pe platforma SICAP: SCN1105705/21.04.2022

Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti.

 

Published in Noutăți

Institutul Naţional al Patrimoniului vă invită să participaţi cu oferta dumneavoastră la Procedura simplificată derulată în vederea atribuirii contractului de Servicii de proiectarepentruelaborare studii de fundamentare şi investigaţii necesare întocmirii proiectului de consolidare, restaurare şi punere în valoare -Biserici fortificate din Transilvania

Conţinut: Servicii de proiectarepentruelaborare studii de fundamentare şi investigaţii necesare întocmirii proiectului de consolidare, restaurare şi punere în valoare a următoarelor obiective monument istoric:

LOT I:
Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ţapu, ansamblu înscris în Lista Monumentelor Istorice (L.M.I.) cu codul SB-II-a-A-12575, sat Ţapu, comuna Micăsasa nr. 134, judeţul Sibiu, compus din:
- Biserica evanghelică fortificată (cod LMI SB-II-m-A-12575.01)
- Incintă fortificată, cu turn de poartă şi acces secundar fortificat (cod LMI SB-II-m-A-12575.02)
LOT II:
Biserica evanghelică Vingard, monument de arhitectură înscris în Lista Monumentelor Istorice (L.M.I.) cu codul AB-II-m-B-00391, sat Vingard, comuna Şpring, Strada Principală nr. 86, judeţul Alba.
LOT III:
Biserica evanghelică Păuca, monument istoric înscris în Lista Monumentelor Istorice (L.M.I.) cu codul SB-II-m-B-12499, sat Păuca nr. 176, comuna Păuca, judeţul Sibiu.
LOT IV:
Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruşi, ansamblu înscris în Lista Monumentelor Istorice (L.M.I.) cu codul SB-II-a-B-12529, sat Ruşi, comuna Slimnic nr. 44, judeţul Sibiu, compus din:
- Biserica evanghelică (cod LMI SB-II-m-B-12529.01)
- Incintă fortificată, cu turn-clopotniţă (cod LMI SB-II-m-B-12529.02)

Tipul procedurii: Procedură simplificată
Coduri CPV: 71241000-9 (Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize) 71000000-8 Servicii de arhitectura, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie)

Termenul de depunere a ofertelor: 17.05.2022.
Identificare pe platforma SICAP:SCN1105876/27.04.2022

Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti.

 

Published in Noutăți

Institutul Naţional al Patrimoniului vă invită să participaţi cu oferta dumneavoastră la Licitaţia deschisă derulată în vederea atribuirii contractului de prestări servicii de proiectare pentru elaborare documentaţii tehnico-economice şi asistenţă tehnică pentru actualizarea proiectului de consolidare-restaurare a terasei cu busturi şi terasei sud-est ale castelului Peleş - Sinaia (Terasa nr. 1, Terasa nr.2, Terasa nr.3, Terasa nr.4, Terasa nr.5, Terasa nr.6-parţial) şi completarea cu Terasa nr.6-parţial, Terasa nr.7, Terasa nr.8, terasa nr.9, Terasa nr.10, Terasa nr.11 - Zona Alee, Terasa nr.12, Terasa nr.13;PH-II-M-A-16696.01 - Castelul Peleş, Sinaia, Str. Aleea Peleşului nr. 2, judeţul Prahova.

Conţinut: Contract servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului de consolidare-restaurare a terasei cu busturi şi terasei sud-est ale castelului Peleş - Sinaia (Terasa nr. 1, Terasa nr.2, Terasa nr.3, Terasa nr.4, Terasa nr.5, Terasa nr.6-parţial) şi completarea cu Terasa nr. 6-parţial, Terasa nr. 7, Terasa nr. 8, terasa nr. 9, Terasa nr. 10, Terasa nr. 11 - Zona Alee, Terasa nr. 12, Terasa nr. 13; PH-II-M-A-16696.01 - Castelul Peleş, Sinaia, Str. Aleea Peleşului nr. 2, judeţul Prahova.
Tipul procedurii: Licitaţia deschisă
Coduri CPV: CPV 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice şi 71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică
Termenul de depunere a ofertelor: 03.05.2022 ora 15:00
Identificare pe platforma SEAP: CN1040654 / 23.03.2022, număr sub care a fost publicat la JOUE 2022/S 060-156615
Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti.

 

Published in Noutăți

Institutul Naţional al Patrimoniului vă invită să participaţi cu oferta dumneavoastră la Procedura simplificată derulată în vederea atribuirii contractului de Servicii de proiectare pentru elaborarea studiilor şi investigaţiilor, documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, proiectului pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construire, proiectului tehnic de execuţie şi detaliilor de execuţie, proiect de organizare a execuţiei lucrărilor, documentaţiei as built, documentaţiei privind urmărirea comportării în timp şi lucrări de întreţinere, şi asistenţă tehnică pentru restaurarea şi punerea în valoare a monumentului istoric Biserica de lemn cu hramul „Intrarea Maicii Domnului în Biserică", Juliţa, com. Vărădia de Mureş, jud. Arad, cod LMI AR-II-m-A-00615.

Conţinut: Servicii de proiectare pentru elaborarea studiilor şi investigaţiilor, documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, proiectului pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construire, proiectului tehnic de execuţie şi detaliilor de execuţie, proiect de organizare a execuţiei lucrărilor, documentaţiei as built, documentaţiei privind urmărirea comportării în timp şi lucrări de întreţinere, şi asistenţă tehnică pentru restaurarea şi punerea în valoare a monumentului istoric Biserica de lemn cu hramul „Intrarea Maicii Domnului în Biserică", Juliţa, com. Vărădia de Mureş, jud. Arad, cod LMI AR-II-m-A-00615.

Tipul procedurii: Procedură simplificată
Coduri CPV: 71322000-1- Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice 71356200-0 - Servicii de asistenţă tehnică

Termenul de depunere a ofertelor: 12.04.2022.
Identificare pe platforma SICAP: SCN1103434/23.03.2022

Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti.

Published in Noutăți

Institutul Naţional al Patrimoniului vă invită să participaţi cu oferta dumneavoastră la Procedura simplificată derulată în vederea atribuirii contractului de execuţie lucrări de restaurare, consolidare şi punere în valoare a monumentului „Poarta Dealu - Vânătorilor", municipiul Târgovişte, Aleea Coconilor, între Curtea Domnească la N şi Casa Coconilor la S, jud. Dâmboviţa, cod LMI DB-I-m-A-16953.01


Conţinut: Lucrările de restaurare, consolidare şi punere în valoare a monumentului istoric „Poarta Dealu-Vânătorilor", municipiul Târgovişte, Aleea Coconilor, între Curtea Domnească la N şi Casa Coconilor la S, jud. Dâmboviţa constau în următoarele activităţi principale: - Refacerea parţială pe baza martorilor şi documentelor păstrate, a celui de al doilea arc, dinspre vale, a porţii şi al bolţii dintre cele două arce, refacere care se va executa în tehnică tradiţională din cărămidă de epocă cu mortar de var şi parţial, cu mortar bicomponent la zonele de armare cu spirale din oţel autentic, folosindu-se romanate din lemn; - Realizarea unei copertine de protecţie a zidurilor şi a sistemului de boltire din cărămidă de epocă la partea superioară a acestora, realizată cu mortar impermeabilizat; - Restaurarea paramentului, rostuire, biocidare şi hidrofobizare; - Injectarea tuturor fisurilor existente în zidărie pentru refacerea capacităţii portante a zidăriei; - Refacerea zonelor de zidărie degradată cu acelaşi tip de cărămidă ca cea existentă de dimensiuni 26 (27) x 14 x 4.5 cm, cu mortare istorice şi parţial cu mortare bicomponente; - Iluminat ambiental de punere în valoare a spaţiului verde; - Coborârea nivelului de călcare al drumului şi tratarea stratului finit cu un pavaj de beton tip hidromedia. Zidurile din subteran se vor marca prin cărămidă de pardoseală de epocă.

Tipul procedurii: Procedură simplificată
Coduri CPV: 45000000-7 Lucrari de constructii şi
45454100-5 Lucrari de restaurare
Termenul de depunere a ofertelor: 05.04.2022.
Identificare pe platforma SICAP: SCN1102852/15.03.2022

Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti.

 

Published in Noutăți

Institutul Naţional al Patrimoniului vă invită să participaţi cu oferta dumneavoastră la procedura simplificata derulatăîn vederea atribuirii contractului de prestări Servicii de proiectare pentru elaborarea studiilor şi investigaţiilor, documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, proiectului pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construire, proiectului tehnic de execuţie şi detaliilor de execuţie, proiect de organizare a execuţiei lucrărilor, documentaţiei as built, documentaţiei privind urmărirea comportării în timp şi lucrări de întreţinere, şi asistenţă tehnică pentru restaurarea şi punerea în valoare a monumentului istoric Biserica de lemn cu hramul „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena", sat Puranii de Sus, com. Purani, jud. Teleorman, cod LMI TR-II-m-A-1439

Conţinut: Contract Servicii de proiectare pentru elaborarea studiilor şi investigaţiilor, documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, proiectului pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construire, proiectului tehnic de execuţie şi detaliilor de execuţie, proiect de organizare a execuţiei lucrărilor, documentaţiei as built, documentaţiei privind urmărirea comportării în timp şi lucrări de întreţinere, şi asistenţă tehnică pentru restaurarea şi punerea în valoare a monumentului istoric Biserica de lemn cu hramul „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena", sat Puranii de Sus, com. Purani, jud. Teleorman, cod LMI TR-II-m-A-1439

Tipul procedurii: Procedura simplificata
Coduri CPV: CPV 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice şi 71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică
Termenul de depunere a ofertelor: 24.03.2022, ora 15:00
Identificare pe platforma SEAP: SCN1102279
Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti.

 

Published in Noutăți

Institutul Naţional al Patrimoniului vă invită să participaţi cu oferta dumneavoastră la Licitaţia deschisă derulată în vederea atribuirii contractului de prestări Servicii de proiectare pentru elaborare documentaţii tehnico-economice şi asistenţă tehnică pentru actualizarea şi completarea proiectului de consolidare-restaurare a teraselor Castelului Peleş - Sinaia; PH-II-M-A-16696.01 - Castelul Peleş, Sinaia, Str. Aleea Peleşului nr. 2, judeţul Prahova.

Conţinut: Contract Servicii de proiectare pentru elaborare documentaţii tehnico-economice şi asistenţă tehnică pentru actualizarea şi completarea proiectului de consolidare-restaurare a teraselor Castelului Peleş - Sinaia; PH-II-M-A-16696.01 - Castelul Peleş, Sinaia, Str. Aleea Peleşului nr. 2, judeţul Prahova.
Tipul procedurii: Licitaţia deschisă
Coduri CPV: CPV 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice şi 71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică
Termenul de depunere a ofertelor: 09.03.2022, ora 15:00
Identificare pe platforma SEAP: CN1038948/04.02.2022 număr sub care a fost publicat la JOUE 2022/S 026-066632
Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti.

Published in Noutăți

Conţinut: Lucrari de restaurare, consolidare şi punere in valoare a monumentului istoric „Pod acoperit din lemn (pod grăniceresc) peste râul Sălăuţa", sat/comuna Coşbuc, judeţ Bistriţa Năsăud, cod LMI BN-II-m-A-01639.
Tipul procedurii: procedura simplificata
Coduri CPV: CPV 45000000-7 lucrari de constructii, 4545100-5 lucrari de restaurare.
Termenul de depunere a ofertelor: 03.02.2022 15:00
Identificare pe platforma SEAP: SCN1099983
Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti

Published in Noutăți
Pagina 2 din 7