SHARE

Anunțuri

Vizită de lucru la Casa Macca inclusă în Programul Naţional de Restaurare

Casa Macca, monument istoric de grupă valorică B, cod B-II-m-B-18440, ridicată de cuplul Elena şi Petre Macca între anii 1891-1900, sub semnătura arhitectului John-Elisee Berthet este introdusă în Planul Naţional de Restaurare, gestionat de Institutul Naţional al Patrimoniului. Clădirea a fost lăsată prin testament Ministerului instrucţiei, în posesia căruia a intrat în anul 1912. În timpul guvernului Nicolae Iorga, clădirea a devenit sediul Muzeului Naţional de Antichităţi, iar din 1 iulie 1956 Institutul de Arheologie, redenumit din 1992 Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan".

Inclusă în Programul Naţional de Restaurare, gestionat de Institutul Naţional al Patrimoniului, casa Macca nu încetează să surprindă prin descoperirile recente în cadrul Proiectului de conservare-restaurare şi valorificare a colecţiilor Muzeului Naţional de Antichităţi - Casa Macca, prin dezvăluirea unor picturi necunoscute până acum, de un mare rafinament.

Cu ocazia vizitei de lucru pe şantierul de restaurare coordonat de S.C. Duct S.R.L, în calitate de lider de asociere, managerul interimar al Institutului Naţional al Patrimoniului, alături de care s-a aflat Directorul General Adjunct, ing. Luana Floricică, a declarat

Mă voi implica direct în urmărirea în detaliu a tuturor şantierelor de restaurare incluse în Programul Naţional de Restaurare, una dintre atribuţiile principale ale Institutului Naţional al Patrimoniului. Ambele programe gestionate de Institut, Programul Naţional de Restaurare şi Programul finanţat din Timbrul Monumentelor Istorice, contribuie la punerea în siguranţă, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice.

Published in Noutăți

Institutul Naţional al Patrimoniului vă invită să participaţi cu oferta dumneavoastră la Licitaţia deschisă derulată în vederea atribuirii contractului de Servicii de proiectare pentru elaborarea documentaţii tehnico-economice si asitenţă tehnică pentru consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare a Ansamblului bisericii evanghelice fortificate Valea Viilor, sat Valea Viilor, comuna Valea Viilor, nr. 341, judeţul Sibiu, cod LMI SB-II-a-A-12582, după cum urmează:
• Ansamblul bisericii evanghelice fortificate (cod LMI SB-II-a-A-12582), sec. XIV-XVI
• Biserica evanghelică (cod LMI SB-II-m-A-12582.01), sec. XIV, sec. XV-XVI
• Incintă fortificată, cu trei turnuri, turn de poartă, anexe (cod LMI SB-II-m-A-12582.02), sec. XV-XVI

Conţinut: Servicii de proiectare pentru elaborarea studiilor şi investigaţiilor, documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, proiectului pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construire, proiectului tehnic de execuţie şi detaliilor de execuţie, proiect de organizare a execuţiei lucrărilor, documentaţiei privind urmărirea comportării în timp şi lucrări de întreţinere, şi asistenţă tehnică pentru restaurarea şi punerea în valoare a monumentului istoric Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Valea Viilor, sat Valea Viilor, comuna Valea Viilor, nr. 341, judeţul Sibiu, cod LMI SB-II-a-A-12582, după cum urmează:
• Ansamblul bisericii evanghelice fortificate (cod LMI SB-II-a-A-12582), sec. XIV-XVI
• Biserica evanghelică (cod LMI SB-II-m-A-12582.01), sec. XIV, sec. XV-XVI
• Incintă fortificată, cu trei turnuri, turn de poartă, anexe (cod LMI SB-II-m-A-12582.02), sec. XV-XVI

Tipul procedurii: Licitatie deschisa
Coduri CPV: 71322000-1- Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice 71356200-0 - Servicii de asistenţă tehnică

Termenul de depunere a ofertelor: 29.06.2022.
Identificare pe platforma SICAP: CN1043061/25.05.2022, Numarul sub care a fost publicat la JOUE:
2022/S 102-285054


Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti.


 

Published in Noutăți

Institutul Naţional al Patrimoniului vă invită să participaţi cu oferta dumneavoastră la Procedura simplificată derulată în vederea atribuirii contractului de Servicii de proiectare pentru elaborarea documentaţii tehnico-economice si asitenţă tehnică pentru consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare a Bisericii „Naşterea Domnului", a clopotniţei şi a gardului, sat Săcuieni, comuna Gura Ocniţei, judeţul Dâmboviţa, inclusă în LMI cu codul DB-II-m-A-17693

Conţinut: Servicii de proiectare pentru elaborarea studiilor şi investigaţiilor, documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, proiectului pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construire, proiectului tehnic de execuţie şi detaliilor de execuţie, proiect de organizare a execuţiei lucrărilor, documentaţiei as built, documentaţiei privind urmărirea comportării în timp şi lucrări de întreţinere, şi asistenţă tehnică pentru consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare a Bisericii „Naşterea Domnului", a clopotniţei şi a gardului, sat Săcuieni, comuna Gura Ocniţei, judeţul Dâmboviţa, inclusă în LMI cu codul DB-II-m-A-17693

Tipul procedurii: Procedură simplificată
Coduri CPV: 71322000-1- Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice 71356200-0 - Servicii de asistenţă tehnică

Termenul de depunere a ofertelor: 08.06.2022.
Identificare pe platforma SICAP:SCN1107250/19.05.2022

Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti.


 

Published in Noutăți

Institutul Naţional al Patrimoniului vă invită să participaţi cu oferta dumneavoastră la Procedura simplificată derulată în vederea atribuirii contractului de Servicii de proiectarepentruelaborare studii de fundamentare şi investigaţii necesare întocmirii proiectului de consolidare, restaurare şi punere în valoare -Biserici fortificate din Transilvania

Conţinut: Servicii de proiectarepentruelaborare studii de fundamentare şi investigaţii necesare întocmirii proiectului de consolidare, restaurare şi punere în valoare a următoarelor obiective monument istoric:

LOT I:
Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Marpod, ansamblu înscris în Lista Monumentelor Istorice (L.M.I.) cu codul SB-II-a-B-12414, sat Marpod, comuna Marpod nr. 357, judeţul Sibiu, compus din:
- Biserica evanghelică (cod LMI SB-II-m-B-12414.01)
- Incintă fortificată, anexe (cod LMI SB-II-m-B-12414.02)
LOT II:
Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Bruiu, ansamblu înscris în Lista Monumentelor Istorice (L.M.I.) cu codul SB-II-a-A-12341, sat Bruiu, comuna Bruiu nr. 241, judeţul Sibiu, compus din:
- Biserica evanghelică (cod LMI SB-II-m-A-12341.01)
- Incintă fortificată, cu patru bastioane şi turn (cod LMI SB-II-m-A-12341.02).
LOT III:
Biserica evanghelică şi fragmente ale zidului de incintă Dârlos, monument înscris în Lista Monumentelor Istorice (L.M.I.) cu codul SB-II-m-A-12376, sat Dârlos, comuna Dârlos nr. 270, judeţul Sibiu.

Tipul procedurii: Procedură simplificată
Coduri CPV: 71241000-9 (Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize) 71000000-8 Servicii de arhitectura, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie)

Termenul de depunere a ofertelor: 25.05.2022.
Identificare pe platforma SICAP:SCN1106284

Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti.

 

Published in Noutăți

Institutul Naţional al Patrimoniului vă invită să participaţi cu oferta dumneavoastră la Licitaţia deschisă derulată în vederea atribuirii contractului de prestări serviciide proiectare pentru elaborarea studiilor şi investigaţiilor, documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, proiectului pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construire, proiectului tehnic de execuţie şi detaliilor de execuţie, proiect de organizare a execuţiei lucrărilor, documentaţiei as built, documentaţiei privind urmărirea comportării în timp şi lucrări de întreţinere, şi asistenţă tehnică pentru restaurarea şi punerea în valoare a Ansamblului Bisericii evanghelice fortificate, Sat Drăuşeni, Comuna Caţa, Strada Principală nr. 142, judeţul Braşov, inclus în LMI cu codul BV-II-a-A-11672.
I. Documentaţie rest de executat pentru restaurarea Bisericii evanghelice fortificate, cod LMI BV-II-m-A-11672.01
II. Actualizare şi completare „Proiect de consolidare - restaurare turnuri şi zid incintă «ansamblul biserica evanghelică fortificată Drăuşeni»", cod LMI: BV-II-m-A-11672.02.
■ Conţinut: Servicii de proiectare pentru elaborarea studiilor şi investigaţiilor, documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, proiectului pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construire, proiectului tehnic de execuţie şi detaliilor de execuţie, proiect de organizare a execuţiei lucrărilor, documentaţiei as built, documentaţiei privind urmărirea comportării în timp şi lucrări de întreţinere, şi asistenţă tehnică pentru restaurarea şi punerea în valoare a Ansamblului Bisericii evanghelice fortificate, Sat Drăuşeni, Comuna Caţa, Strada Principală nr. 142, judeţul Braşov, inclus în LMI cu codul BV-II-a-A-11672.
I. Documentaţie rest de executat pentru restaurarea Bisericii evanghelice fortificate, cod LMI BV-II-m-A-11672.01
II. Actualizare şi completare „Proiect de consolidare - restaurare turnuri şi zid incintă «ansamblul biserica evanghelică fortificată Drăuşeni»", cod LMI: BV-II-m-A-11672.02.
Tipul procedurii: Licitaţia deschisă
Coduri CPV: CPV 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice şi 71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică
Termenul de depunere a ofertelor: 06.06.2022 ora 15:00
Identificare pe platforma SEAP: CN1042037 număr sub care a fost publicat la JOUE 2022/S 085-230135
Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti.

Published in Noutăți

Institutul Naţional al Patrimoniului vă invită să participaţi cu oferta dumneavoastră la Procedura simplificată derulată în vederea atribuirii contractului de Servicii de proiectarepentruelaborare studii de fundamentare şi investigaţii necesare întocmirii proiectului de consolidare, restaurare şi punere în valoare -Biserici fortificate din Transilvania

Conţinut: Servicii de proiectarepentruelaborare studii de fundamentare şi investigaţii necesare întocmirii proiectului de consolidare, restaurare şi punere în valoare a următoarelor obiective monument istoric:

LOT I:
Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Zagăr, ansamblu înscris în Lista Monumentelor Istorice (L.M.I.) cu codul MS-II-a-A-16070, sat Zagăr, comuna Zagăr, judeţul Mureş, compus din:
- Biserica evanghelică (cod LMI MS-II-m-A-16070.01)
- Incinta fortificată cu turnurile şi bastionul (cod LMI MS-II-m-A-16070.02)
LOT II:

Biserica evanghelică fortificată Hetiur, monument istoric înscris în Lista Monumentelor Istorice (L.M.I.) cu codul MS-II-m-A-15699, sat aparţinător Hetiur, municipiul Sighişoara, judeţul Mureş.

LOT III:
Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Viscri ansamblu înscris în Lista Monumentelor Istorice (L.M.I.) cu codul BV-II-a-A-11843, sat Viscri, comuna Buneşti, nr. 52, judeţul Braşov, compus din:
- Biserica evanghelică fortificată (cod LMI BV-II-m-A-11843.01)
- Incintă fortificată interioară, cu drum de apărare, două turnuri, două bastioane, turn de poartă (cod LMI BV-II-m-A-11843.02)
- Incintă exterioară (cod LMI BV-II-m-A-11843.03)
- Cimitirul evanghelic (BV-IV-m-A-11843.04)
- Ring de dans (cod LMI BV-II-m-A-11843.05)

Tipul procedurii: Procedură simplificată
Coduri CPV:
- 71241000-9 (Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize)
- 71000000-8 Servicii de arhitectura, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie)

Termenul de depunere a ofertelor: 23.05.2022.
Identificare pe platforma SICAP:SCN1106028 / 29.04.2022

Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti.

 

Published in Noutăți

Institutul Naţional al Patrimoniului vă invită să participaţi cu oferta dumneavoastră la Procedura simplificată derulată în vederea atribuirii contractului de Servicii de proiectare pentru elaborarea studiilor şi investigaţiilor, documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, proiectului pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construire, proiectului tehnic de execuţie şi detaliilor de execuţie, proiect de organizare a execuţiei lucrărilor, documentaţiei as built, documentaţiei privind urmărirea comportării în timp şi lucrări de întreţinere, şi asistenţă tehnică pentru restaurarea şi punerea în valoare a monumentului istoric Biserica de lemn cu hramul „Intrarea Maicii Domnului în Biserică", Juliţa, com. Vărădia de Mureş, jud. Arad, cod LMI AR-II-m-A-00615.

Conţinut: Servicii de proiectare pentru elaborarea studiilor şi investigaţiilor, documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, proiectului pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construire, proiectului tehnic de execuţie şi detaliilor de execuţie, proiect de organizare a execuţiei lucrărilor, documentaţiei as built, documentaţiei privind urmărirea comportării în timp şi lucrări de întreţinere, şi asistenţă tehnică pentru restaurarea şi punerea în valoare a monumentului istoric Biserica de lemn cu hramul „Intrarea Maicii Domnului în Biserică", Juliţa, com. Vărădia de Mureş, jud. Arad, cod LMI AR-II-m-A-00615.

Tipul procedurii: Procedură simplificată
Coduri CPV: 71322000-1- Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice 71356200-0 - Servicii de asistenţă tehnică

Termenul de depunere a ofertelor: 11.05.2022.
Identificare pe platforma SICAP: SCN1105705/21.04.2022

Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti.

 

Published in Noutăți

Institutul Naţional al Patrimoniului vă invită să participaţi cu oferta dumneavoastră la Procedura simplificată derulată în vederea atribuirii contractului de Servicii de proiectarepentruelaborare studii de fundamentare şi investigaţii necesare întocmirii proiectului de consolidare, restaurare şi punere în valoare -Biserici fortificate din Transilvania

Conţinut: Servicii de proiectarepentruelaborare studii de fundamentare şi investigaţii necesare întocmirii proiectului de consolidare, restaurare şi punere în valoare a următoarelor obiective monument istoric:

LOT I:
Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ţapu, ansamblu înscris în Lista Monumentelor Istorice (L.M.I.) cu codul SB-II-a-A-12575, sat Ţapu, comuna Micăsasa nr. 134, judeţul Sibiu, compus din:
- Biserica evanghelică fortificată (cod LMI SB-II-m-A-12575.01)
- Incintă fortificată, cu turn de poartă şi acces secundar fortificat (cod LMI SB-II-m-A-12575.02)
LOT II:
Biserica evanghelică Vingard, monument de arhitectură înscris în Lista Monumentelor Istorice (L.M.I.) cu codul AB-II-m-B-00391, sat Vingard, comuna Şpring, Strada Principală nr. 86, judeţul Alba.
LOT III:
Biserica evanghelică Păuca, monument istoric înscris în Lista Monumentelor Istorice (L.M.I.) cu codul SB-II-m-B-12499, sat Păuca nr. 176, comuna Păuca, judeţul Sibiu.
LOT IV:
Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Ruşi, ansamblu înscris în Lista Monumentelor Istorice (L.M.I.) cu codul SB-II-a-B-12529, sat Ruşi, comuna Slimnic nr. 44, judeţul Sibiu, compus din:
- Biserica evanghelică (cod LMI SB-II-m-B-12529.01)
- Incintă fortificată, cu turn-clopotniţă (cod LMI SB-II-m-B-12529.02)

Tipul procedurii: Procedură simplificată
Coduri CPV: 71241000-9 (Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize) 71000000-8 Servicii de arhitectura, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie)

Termenul de depunere a ofertelor: 17.05.2022.
Identificare pe platforma SICAP:SCN1105876/27.04.2022

Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti.

 

Published in Noutăți

Institutul Naţional al Patrimoniului vă invită să participaţi cu oferta dumneavoastră la Licitaţia deschisă derulată în vederea atribuirii contractului de prestări servicii de proiectare pentru elaborare documentaţii tehnico-economice şi asistenţă tehnică pentru actualizarea proiectului de consolidare-restaurare a terasei cu busturi şi terasei sud-est ale castelului Peleş - Sinaia (Terasa nr. 1, Terasa nr.2, Terasa nr.3, Terasa nr.4, Terasa nr.5, Terasa nr.6-parţial) şi completarea cu Terasa nr.6-parţial, Terasa nr.7, Terasa nr.8, terasa nr.9, Terasa nr.10, Terasa nr.11 - Zona Alee, Terasa nr.12, Terasa nr.13;PH-II-M-A-16696.01 - Castelul Peleş, Sinaia, Str. Aleea Peleşului nr. 2, judeţul Prahova.

Conţinut: Contract servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului de consolidare-restaurare a terasei cu busturi şi terasei sud-est ale castelului Peleş - Sinaia (Terasa nr. 1, Terasa nr.2, Terasa nr.3, Terasa nr.4, Terasa nr.5, Terasa nr.6-parţial) şi completarea cu Terasa nr. 6-parţial, Terasa nr. 7, Terasa nr. 8, terasa nr. 9, Terasa nr. 10, Terasa nr. 11 - Zona Alee, Terasa nr. 12, Terasa nr. 13; PH-II-M-A-16696.01 - Castelul Peleş, Sinaia, Str. Aleea Peleşului nr. 2, judeţul Prahova.
Tipul procedurii: Licitaţia deschisă
Coduri CPV: CPV 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice şi 71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică
Termenul de depunere a ofertelor: 03.05.2022 ora 15:00
Identificare pe platforma SEAP: CN1040654 / 23.03.2022, număr sub care a fost publicat la JOUE 2022/S 060-156615
Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti.

 

Published in Noutăți

Institutul Naţional al Patrimoniului vă invită să participaţi cu oferta dumneavoastră la Procedura simplificată derulată în vederea atribuirii contractului de Servicii de proiectare pentru elaborarea studiilor şi investigaţiilor, documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, proiectului pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construire, proiectului tehnic de execuţie şi detaliilor de execuţie, proiect de organizare a execuţiei lucrărilor, documentaţiei as built, documentaţiei privind urmărirea comportării în timp şi lucrări de întreţinere, şi asistenţă tehnică pentru restaurarea şi punerea în valoare a monumentului istoric Biserica de lemn cu hramul „Intrarea Maicii Domnului în Biserică", Juliţa, com. Vărădia de Mureş, jud. Arad, cod LMI AR-II-m-A-00615.

Conţinut: Servicii de proiectare pentru elaborarea studiilor şi investigaţiilor, documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, proiectului pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construire, proiectului tehnic de execuţie şi detaliilor de execuţie, proiect de organizare a execuţiei lucrărilor, documentaţiei as built, documentaţiei privind urmărirea comportării în timp şi lucrări de întreţinere, şi asistenţă tehnică pentru restaurarea şi punerea în valoare a monumentului istoric Biserica de lemn cu hramul „Intrarea Maicii Domnului în Biserică", Juliţa, com. Vărădia de Mureş, jud. Arad, cod LMI AR-II-m-A-00615.

Tipul procedurii: Procedură simplificată
Coduri CPV: 71322000-1- Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice 71356200-0 - Servicii de asistenţă tehnică

Termenul de depunere a ofertelor: 12.04.2022.
Identificare pe platforma SICAP: SCN1103434/23.03.2022

Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti.

Published in Noutăți
Pagina 2 din 7