SHARE

Anunțuri

Institutul Naţional al Patrimoniului vă invită să participaţi cu oferta dumneavoastră la Procedura simplificată derulată în vederea atribuirii contractului de execuţie lucrări de restaurare, consolidare şi punere în valoare a monumentului „Poarta Dealu - Vânătorilor", municipiul Târgovişte, Aleea Coconilor, între Curtea Domnească la N şi Casa Coconilor la S, jud. Dâmboviţa, cod LMI DB-I-m-A-16953.01


Conţinut: Lucrările de restaurare, consolidare şi punere în valoare a monumentului istoric „Poarta Dealu-Vânătorilor", municipiul Târgovişte, Aleea Coconilor, între Curtea Domnească la N şi Casa Coconilor la S, jud. Dâmboviţa constau în următoarele activităţi principale: - Refacerea parţială pe baza martorilor şi documentelor păstrate, a celui de al doilea arc, dinspre vale, a porţii şi al bolţii dintre cele două arce, refacere care se va executa în tehnică tradiţională din cărămidă de epocă cu mortar de var şi parţial, cu mortar bicomponent la zonele de armare cu spirale din oţel autentic, folosindu-se romanate din lemn; - Realizarea unei copertine de protecţie a zidurilor şi a sistemului de boltire din cărămidă de epocă la partea superioară a acestora, realizată cu mortar impermeabilizat; - Restaurarea paramentului, rostuire, biocidare şi hidrofobizare; - Injectarea tuturor fisurilor existente în zidărie pentru refacerea capacităţii portante a zidăriei; - Refacerea zonelor de zidărie degradată cu acelaşi tip de cărămidă ca cea existentă de dimensiuni 26 (27) x 14 x 4.5 cm, cu mortare istorice şi parţial cu mortare bicomponente; - Iluminat ambiental de punere în valoare a spaţiului verde; - Coborârea nivelului de călcare al drumului şi tratarea stratului finit cu un pavaj de beton tip hidromedia. Zidurile din subteran se vor marca prin cărămidă de pardoseală de epocă.

Tipul procedurii: Procedură simplificată
Coduri CPV: 45000000-7 Lucrari de constructii şi
45454100-5 Lucrari de restaurare
Termenul de depunere a ofertelor: 05.04.2022.
Identificare pe platforma SICAP: SCN1102852/15.03.2022

Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti.

 

Published in Noutăți

Institutul Naţional al Patrimoniului vă invită să participaţi cu oferta dumneavoastră la procedura simplificata derulatăîn vederea atribuirii contractului de prestări Servicii de proiectare pentru elaborarea studiilor şi investigaţiilor, documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, proiectului pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construire, proiectului tehnic de execuţie şi detaliilor de execuţie, proiect de organizare a execuţiei lucrărilor, documentaţiei as built, documentaţiei privind urmărirea comportării în timp şi lucrări de întreţinere, şi asistenţă tehnică pentru restaurarea şi punerea în valoare a monumentului istoric Biserica de lemn cu hramul „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena", sat Puranii de Sus, com. Purani, jud. Teleorman, cod LMI TR-II-m-A-1439

Conţinut: Contract Servicii de proiectare pentru elaborarea studiilor şi investigaţiilor, documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, proiectului pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construire, proiectului tehnic de execuţie şi detaliilor de execuţie, proiect de organizare a execuţiei lucrărilor, documentaţiei as built, documentaţiei privind urmărirea comportării în timp şi lucrări de întreţinere, şi asistenţă tehnică pentru restaurarea şi punerea în valoare a monumentului istoric Biserica de lemn cu hramul „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena", sat Puranii de Sus, com. Purani, jud. Teleorman, cod LMI TR-II-m-A-1439

Tipul procedurii: Procedura simplificata
Coduri CPV: CPV 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice şi 71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică
Termenul de depunere a ofertelor: 24.03.2022, ora 15:00
Identificare pe platforma SEAP: SCN1102279
Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti.

 

Published in Noutăți

Institutul Naţional al Patrimoniului vă invită să participaţi cu oferta dumneavoastră la Licitaţia deschisă derulată în vederea atribuirii contractului de prestări Servicii de proiectare pentru elaborare documentaţii tehnico-economice şi asistenţă tehnică pentru actualizarea şi completarea proiectului de consolidare-restaurare a teraselor Castelului Peleş - Sinaia; PH-II-M-A-16696.01 - Castelul Peleş, Sinaia, Str. Aleea Peleşului nr. 2, judeţul Prahova.

Conţinut: Contract Servicii de proiectare pentru elaborare documentaţii tehnico-economice şi asistenţă tehnică pentru actualizarea şi completarea proiectului de consolidare-restaurare a teraselor Castelului Peleş - Sinaia; PH-II-M-A-16696.01 - Castelul Peleş, Sinaia, Str. Aleea Peleşului nr. 2, judeţul Prahova.
Tipul procedurii: Licitaţia deschisă
Coduri CPV: CPV 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice şi 71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică
Termenul de depunere a ofertelor: 09.03.2022, ora 15:00
Identificare pe platforma SEAP: CN1038948/04.02.2022 număr sub care a fost publicat la JOUE 2022/S 026-066632
Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti.

Published in Noutăți

Conţinut: Lucrari de restaurare, consolidare şi punere in valoare a monumentului istoric „Pod acoperit din lemn (pod grăniceresc) peste râul Sălăuţa", sat/comuna Coşbuc, judeţ Bistriţa Năsăud, cod LMI BN-II-m-A-01639.
Tipul procedurii: procedura simplificata
Coduri CPV: CPV 45000000-7 lucrari de constructii, 4545100-5 lucrari de restaurare.
Termenul de depunere a ofertelor: 03.02.2022 15:00
Identificare pe platforma SEAP: SCN1099983
Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti

Published in Noutăți

Lucrari de restaurare, consolidare şi punere in valoare a monumentului istoric Poarta Dealul Vanatorilor, municipiul Targoviste, aleea Coconilor, între Curtea Domnesca la N şi casa Coconilor la S, judet Dâmbovita, cod LMI LMI DB-I-m-A-16953.01.
Tipul procedurii: procedura simplificata
Coduri CPV: CPV 45000000-7 lucrari de constructii, 4545100-5 lucrari de restaurare.
Termenul de depunere a ofertelor: 31.01.2022, ora 15:00.
Identificare pe platforma SEAP: SCN1099831/13.01.2022
Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti

Published in Noutăți

Institutul Naţional al Patrimoniului anunţă Licitaţia deschisă derulată în vederea atribuirii contractului de prestări Servicii de proiectare pentru elaborare studii şi investigaţii, DALI, PAC, POE, PTE, DE, alte proiecte de specialitate, conform Temei de proiectare, documentaţie as-built, documentaţie privind urmărirea comportării în timp a lucrării de intervenţie şi asistenţă tehnică pentru lucrări de restaurare, consolidare şi punere în valoare a monumentului istoric Cetatea dacică de la Căpâlna, sat Căpâlna, com. Săsciori, jud. Alba, cod LMI AB-I-s-A-00020
Conţinut: este solicitată elaborarea studiilor şi investigaţiilor, documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, documentaţie tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire, documentaţie tehnică pentru organizare a execuţiei lucrărilor, proiectului tehnic de execuţie şi detaliilor de execuţie, altor proiecte de specialitate, conform Temei de proiectare, documentaţiei as built, documentaţiei privind urmărirea comportării în timp şi lucrări de întreţinere şi servicii de asistenţă tehnică pentru lucrări de restaurare şi punere în valoare a monumentului istoric "Cetatea dacică de la Căpâlna", sat Căpâlna, com. Săsciori, jud. Alba, cod LMI AB-I-s-A-00020;
Tipul procedurii: Licitaţie deschisă
Coduri CPV: 71322000-1 (Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice) şi
71356200-0 (Servicii de asistenţă tehnică).
Termenul de depunere a ofertelor: 23.06.2021.
Identificare pe platforma SICAP: CN1031150/ 21.05.2021

Published in Noutăți

Institutul Naţional al Patrimoniului anunţă relansarea procedurii simplificate pentru atribuirea contractului de prestări servicii pentru lucrări de conservare-restaurare la obiectivul „Casa Parohială Greco-Catolică şi anexe nr. 137, Comuna Roşia Montană", cod LMI AB-II-m-B-00271.

Conţinut: Lucrări de conservare - restaurare la obiectivul „Casa Parohială Greco-Catolică şi anexe, nr. 137, Roşia Montană", cu denumirea „Casa parohială ortodoxă"
Tipul procedurii: Procedură simplificată
Coduri CPV: 45000000-7 - Lucrari de constructii şi 45454100-5 - Lucrari de restaurare
Termenul de depunere a ofertelor: 06.05.2021.
Identificare pe platforma SICAP: SCN1084510/ 13.04.2021

Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti.

Published in Noutăți

Institutul Naţional al Patrimoniului anunţă lansarea procedurii Licitatia deschisa derulată în vederea atribuirii contractului de prestări Servicii de proiectare pentru elaborare documentaţii tehnico-economice şi asistenţă tehnică pentru completarea şi actualizarea proiectului de consolidare-restaurare a terasei cu busturi şi terasei sud-est ale castelului Peleş - Sinaia, cod LMI: PH-II-M-A-16696.01 - Castelul Peleş, Sinaia, Str. Aleea Peleşului nr.2, judeţul Prahova.

Conţinut: Servicii de proiectare pentru elaborarea documentaţiilor: studii şi investigaţii, documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie (inclusiv restaurarea peisageră şi restaurarea componentelor artistice), proiectului pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construire, proiectului tehnic de execuţie şi detaliilor de execuţie, proiect de organizare a execuţiei lucrărilor, documentaţiei as built, documentaţiei privind urmărirea comportării în timp şi lucrări de întreţinere, şi asistenţă tehnică pentru completarea şi actualizarea proiectului de consolidare-restaurare a terasei cu busturi şi terasei sud-est ale castelului Peleş - Sinaia, cod LMI PH-II-M-A-16696.01-

Tipul procedurii: Licitaţie deschisă

Coduri CPV: 7CPV 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice şi 71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică
Termenul de depunere a ofertelor: 05.05.2021.

Identificare pe platforma SEAP: CN1029752
Numarul sub care a fost publicat la JOUE: 2021/S 065-166250

Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti.

Published in Noutăți

Institutul Naţional al Patrimoniului anunţă relansarea Procedurii simplificate derulate în vederea atribuirii contractului de execuţie lucrări de restaurare, respectiv lucrări de conservare-restaurare şi valorificare a colecţiilor Muzeului Naţional de Antichităţi - "Casa Macca", Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", strada Henri Coandă nr. 11, sector 1 Bucureşti, cod LMI B-II-m-A-18440.

Conţinut: Contract de execuţie lucrări de restaurare, respectiv lucrări de conservare-restaurare şi valorificare a colecţiilor Muzeului Naţional de Antichităţi - "Casa Macca", Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", strada Henri Coandă nr. 11, sector 1 Bucureşti, cod LMI B-II-m-A-18440
Tipul procedurii: Procedura simplificată
Coduri CPV: CPV 45000000-7 Lucrări de construcţii şi 45454100-5 - Lucrări de restaurare
Termenul de depunere a ofertelor: 07.04.2021, ora 15:00
Identificare pe platforma SEAP: SCN1083207/16.03.2021
Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti.


 

Published in Noutăți

A fost relansata Procedura simplificata „Casa Parohială Greco-Catolică şi anexe nr. 137, Comuna Roşia Montană":

Conţinut: Lucrări de conservare - restaurare la obiectivul „Casa Parohială Greco-Catolică şi anexe, nr. 137, Roşia Montană", cu denumirea „Casa parohială ortodoxă", cod LMI AB-II-m-B-00271
Tipul procedurii: Procedură simplificată
Coduri CPV: 45000000-7 - Lucrari de constructii şi 45454100-5 - Lucrari de restaurare
Termenul de depunere a ofertelor: 26.11.2020.
Identificare pe platforma SICAP: SCN1078602/ 11.11.2020

Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti.

Published in Noutăți
Pagina 3 din 7