SHARE

Anunțuri

Lucrari de restaurare, consolidare şi punere in valoare a monumentului istoric Poarta Dealul Vanatorilor, municipiul Targoviste, aleea Coconilor, între Curtea Domnesca la N şi casa Coconilor la S, judet Dâmbovita, cod LMI LMI DB-I-m-A-16953.01.
Tipul procedurii: procedura simplificata
Coduri CPV: CPV 45000000-7 lucrari de constructii, 4545100-5 lucrari de restaurare.
Termenul de depunere a ofertelor: 31.01.2022, ora 15:00.
Identificare pe platforma SEAP: SCN1099831/13.01.2022
Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti

Published in Noutăți

Institutul Naţional al Patrimoniului anunţă Licitaţia deschisă derulată în vederea atribuirii contractului de prestări Servicii de proiectare pentru elaborare studii şi investigaţii, DALI, PAC, POE, PTE, DE, alte proiecte de specialitate, conform Temei de proiectare, documentaţie as-built, documentaţie privind urmărirea comportării în timp a lucrării de intervenţie şi asistenţă tehnică pentru lucrări de restaurare, consolidare şi punere în valoare a monumentului istoric Cetatea dacică de la Căpâlna, sat Căpâlna, com. Săsciori, jud. Alba, cod LMI AB-I-s-A-00020
Conţinut: este solicitată elaborarea studiilor şi investigaţiilor, documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, documentaţie tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire, documentaţie tehnică pentru organizare a execuţiei lucrărilor, proiectului tehnic de execuţie şi detaliilor de execuţie, altor proiecte de specialitate, conform Temei de proiectare, documentaţiei as built, documentaţiei privind urmărirea comportării în timp şi lucrări de întreţinere şi servicii de asistenţă tehnică pentru lucrări de restaurare şi punere în valoare a monumentului istoric "Cetatea dacică de la Căpâlna", sat Căpâlna, com. Săsciori, jud. Alba, cod LMI AB-I-s-A-00020;
Tipul procedurii: Licitaţie deschisă
Coduri CPV: 71322000-1 (Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice) şi
71356200-0 (Servicii de asistenţă tehnică).
Termenul de depunere a ofertelor: 23.06.2021.
Identificare pe platforma SICAP: CN1031150/ 21.05.2021

Published in Noutăți

Institutul Naţional al Patrimoniului anunţă relansarea procedurii simplificate pentru atribuirea contractului de prestări servicii pentru lucrări de conservare-restaurare la obiectivul „Casa Parohială Greco-Catolică şi anexe nr. 137, Comuna Roşia Montană", cod LMI AB-II-m-B-00271.

Conţinut: Lucrări de conservare - restaurare la obiectivul „Casa Parohială Greco-Catolică şi anexe, nr. 137, Roşia Montană", cu denumirea „Casa parohială ortodoxă"
Tipul procedurii: Procedură simplificată
Coduri CPV: 45000000-7 - Lucrari de constructii şi 45454100-5 - Lucrari de restaurare
Termenul de depunere a ofertelor: 06.05.2021.
Identificare pe platforma SICAP: SCN1084510/ 13.04.2021

Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti.

Published in Noutăți

Institutul Naţional al Patrimoniului anunţă lansarea procedurii Licitatia deschisa derulată în vederea atribuirii contractului de prestări Servicii de proiectare pentru elaborare documentaţii tehnico-economice şi asistenţă tehnică pentru completarea şi actualizarea proiectului de consolidare-restaurare a terasei cu busturi şi terasei sud-est ale castelului Peleş - Sinaia, cod LMI: PH-II-M-A-16696.01 - Castelul Peleş, Sinaia, Str. Aleea Peleşului nr.2, judeţul Prahova.

Conţinut: Servicii de proiectare pentru elaborarea documentaţiilor: studii şi investigaţii, documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie (inclusiv restaurarea peisageră şi restaurarea componentelor artistice), proiectului pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construire, proiectului tehnic de execuţie şi detaliilor de execuţie, proiect de organizare a execuţiei lucrărilor, documentaţiei as built, documentaţiei privind urmărirea comportării în timp şi lucrări de întreţinere, şi asistenţă tehnică pentru completarea şi actualizarea proiectului de consolidare-restaurare a terasei cu busturi şi terasei sud-est ale castelului Peleş - Sinaia, cod LMI PH-II-M-A-16696.01-

Tipul procedurii: Licitaţie deschisă

Coduri CPV: 7CPV 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice şi 71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică
Termenul de depunere a ofertelor: 05.05.2021.

Identificare pe platforma SEAP: CN1029752
Numarul sub care a fost publicat la JOUE: 2021/S 065-166250

Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti.

Published in Noutăți

Institutul Naţional al Patrimoniului anunţă relansarea Procedurii simplificate derulate în vederea atribuirii contractului de execuţie lucrări de restaurare, respectiv lucrări de conservare-restaurare şi valorificare a colecţiilor Muzeului Naţional de Antichităţi - "Casa Macca", Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", strada Henri Coandă nr. 11, sector 1 Bucureşti, cod LMI B-II-m-A-18440.

Conţinut: Contract de execuţie lucrări de restaurare, respectiv lucrări de conservare-restaurare şi valorificare a colecţiilor Muzeului Naţional de Antichităţi - "Casa Macca", Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", strada Henri Coandă nr. 11, sector 1 Bucureşti, cod LMI B-II-m-A-18440
Tipul procedurii: Procedura simplificată
Coduri CPV: CPV 45000000-7 Lucrări de construcţii şi 45454100-5 - Lucrări de restaurare
Termenul de depunere a ofertelor: 07.04.2021, ora 15:00
Identificare pe platforma SEAP: SCN1083207/16.03.2021
Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti.


 

Published in Noutăți

A fost relansata Procedura simplificata „Casa Parohială Greco-Catolică şi anexe nr. 137, Comuna Roşia Montană":

Conţinut: Lucrări de conservare - restaurare la obiectivul „Casa Parohială Greco-Catolică şi anexe, nr. 137, Roşia Montană", cu denumirea „Casa parohială ortodoxă", cod LMI AB-II-m-B-00271
Tipul procedurii: Procedură simplificată
Coduri CPV: 45000000-7 - Lucrari de constructii şi 45454100-5 - Lucrari de restaurare
Termenul de depunere a ofertelor: 26.11.2020.
Identificare pe platforma SICAP: SCN1078602/ 11.11.2020

Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti.

Published in Noutăți

 
La data de 4 septembrie 2020 a avut loc recepţia lucrărilor în cadrul proiectului de restaurare a Catedralei Mitropolitane din Iaşi - monument istoric înscris în Lista Monumentelor Istorice sub codul LMI IS-II-m-A-04069.01 - finanţat prin Programul Naţional de Restaurare (PNR), elaborat şi gestionat de Institutul Naţional al Patrimoniului (INP).

Lucrarile de restaurare au fost executate de SC CONSTRUCTII UNU SA Iaşi în baza Autorizaţiilor de Construire nr. 2 din 1988, nr. 254 din 2014 si nr. 777 din 2019, iar valoarea totală a lucrărilor prevăzute în cele două contracte din 1997, respectiv 2008 este de 40368510,99 lei +TVA.

Amplele lucrări de consolidare şi restaurare ale navei centrale şi turnurilor catedralei s-au întins pe o perioadă considerabilă de timp, mai ales datorită lipsei de stabilitate - din punctul de vedere al finanţării sau al aspectelor juridice - a Programului Naţional de Restaurare (PNR). În perioada de referinţă (1997-2020), PNR a înregistrat numeroase perioade de stagnare, lipsa finanţării sau perturbare a proceselor din cadrul etapelor de proiectare, contractare şi execuţie a lucrărilor.

La receptie au participat reprezentanţi ai INP, Ministerului Culturii - Direcţia Patrimoniu Cultural, Direcţiei Judeţene pentru Cultură Iaşi, Inspectoratului Judeţean în Construcţii Iaşi, Primăriei Municipiului Iasi, ISU Iasi, Constructii Unu şi, din partea proiectantului, arh. Bogdan Negoiţă.

Catedrala Mitropolitană din Iaşi, cu hramul Sfânta Parascheva, Întâmpinarea Domnului şi Sfântul Mucenic Gheorghe, este biserica catedrală a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, una dintre cele şase catedrale mitropolitane ortodoxe din România.

Ideea înălţării unei biserici monumentale, la Iaşi, aparţine domnitorului Mihail Sturdza (finanţator prinicipal) şi mitropolitului Veniamin Costache. Hrisovul domnesc din 8 august 1826, emis de Ioniţă Sandu Sturdza, Domn al Moldovei între 1822-1828, privind lucrările de proiectare şi construire a noii biserici, este considerat a fi actul de naştere al Catedralei mitropolitane.

Biserica a fost ridicată pe locul unde s-au aflat două biserici mai vechi: Biserica Albă (din secolul al XV-lea) şi Biserica Stratenia (din secolul al XVII-lea). S-a lucrat mai întâi între anii 1833 şi 1839, după planurile arhitecţilor Gustav Freywald, Bucher şi Mihail Singurov. Pe 23 mai 1857, bolta centrală s-a prăbuşit, biserica rămânând într-o stare precară pentru următoarele două decenii, însă a fost refăcută apoi, între anii 1880-1887 când i s-au adus câteva modificări semnificative, precum renunţarea la cupola centrală. Sfinţirea Catedralei, la 23 aprilie 1887, a fost un eveniment naţional, la ceremonie luând parte regele Carol I şi regina Elisabeta.

Catedrala ieşeană este o clădire monumentală, de plan dreptunghiular, marcată la colţuri de patru turle decroşate. Stilul arhitectonic este inspirat din forme târzii ale Renaşterii italiene. Elementele decorative, atât în interior, cât şi în exterior, sunt dominate de baroc.
Arhitecţii vienezi Gustav Freiwald şi Bucher au adoptat pentru noua biserică stilul neoclasic, întâlnit şi la alte biserici monumentale din ţări europene cu o mare tradiţie în domeniu (Italia, Austria, Ungaria ş.a.) Arhitectul Alexandru Orăscu (1817-1894), rector al Universităţii Bucureşti, constatând că spaţiul dintre zidurile laterale ale bisericii era prea mare, subminând mereu bolta (care se prăbuşise deja în 1857), a decis îngustarea acestui spaţiu prin înălţarea unor pilaştri masivi, cu capiteluri de factură corintică.

Pictura interioară i se datorează în cea mai mare parte lui Gheorghe Tattarescu (1820-1894). Chemat la Iaşi în aprilie 1885, maestrul Gheorghe Tattarescu a finalizat pictura catedralei şi icoanele catapetesmei (peste 250 de figuri individuale şi compoziţii de ansamblu) în iulie 1886. Pictura catedralei mitropolitane ieşene nu a făcut parte din proiectul de restaurare recepţionat la data de 4 septembrie, ci va face obiectul unui nou proiect.

 

Published in Noutăți

Institutul Naţional al Patrimoniului anunţă reluarea Procedurii simplificate derulate în vederea atribuirii contractului de prestări servicii de proiectare pentru elaborarea studiilor şi investigaţiilor, documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, documentaţie tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire, documentaţie tehnică pentru organizare a execuţiei lucrărilor, proiectului tehnic de execuţie şi detaliilor de execuţie, documentaţiei as built, documentaţiei privind urmărirea comportării în timp şi lucrări de întreţinere şi asistenţă tehnică pentru lucrări de restaurare şi punere în valoare a monumentului istoric Biserica de lemn cu hramul „Intrarea Maicii Domnului în Biserică", Juliţa, com. Vărădia de Mureş, jud. Arad, cod LMI AR-II-m-A-00615
Conţinut: este solicitată elaborarea de studii şi investigaţii, documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie, documentaţie tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire, documentaţie tehnică pentru organizare a execuţiei lucrărilor, proiect tehnic de execuţie şi detalii de execuţie, documentaţie as built, documentaţie privind urmărirea comportării în timp şi lucrări de întreţinere şi asistenţă tehnică pentru lucrări de restaurare şi punere în valoare a monumentului istoric Biserica de lemn cu hramul „Intrarea Maicii Domnului în Biserică", Juliţa, com. Vărădia de Mureş, jud. Arad, cod LMI AR-II-m-A-00615
Tipul procedurii: Procedură simplificată
Coduri CPV: 71322000-1 (Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice) şi
71356200-0 (Servicii de asistenţă tehnică).
Termenul de depunere a ofertelor: 29.09.2020.
Identificare pe platforma SICAP: SCN1074545 / 04.09.2020

Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti.

 

Published in Noutăți


La data de 18 august 2020 a avut loc recepţia lucrărilor în cadrul proiectului de restaurare a "Bisericii Nicoriţă" din Iaşi - monument istoric înscris în Lista Monumentelor Istorice sub codul IS-II-m-B-03956 - finanţat prin Programul Naţional de Restaurare, elaborat şi gestionat de Institutul Naţional al Patrimoniului (INP).

La receptie au participat reprezentanţi ai INP, Direcţiei Judeţene pentru Cultură Iaşi, Inspectoratului Judeţean în Construcţii Iaşi, Primăriei Municipiului Iasi şi preotul paroh al Parohiei "Sfântul Mucenic Ioan cel Nou" Nicoriţă.

Lucrarile au fost executate de SC CONSTRUCTII UNU SA Iaşi în baza Autorizaţiei de Construire nr. 538 din 03.04.2007, iar valoarea lucrărilor este de 2.538.826 lei - fonduri alocate în perioada 1999 - 2020, când s-au succedat numeroase perioade marcate de lipsa finanţării sau de neclarităţi juridice ce au perturbat procesele de proiectare, contractare şi execuţie lucrări.

Biserica Nicoriţă, de pe strada cu acelaşi nume din catierul estic al Iaşului - Tătăraşi - a fost ctitorită în anul 1626 de către hatmanul Nicoară Baltag, şi soţia sa, Teodosia, sora lui Miron Barnovschi. Hramul bisericii este Sfântul Ioan cel Nou, sărbătorit pe 2 iunie.

Pe locul acestei biserici, a existat în trecut o alta, din lemn, cu acelaşi hram, şi care fusese construită dupa anul 1402, când domnitorul Alexandru cel Bun întâmpina la Iaşi moaştele Sfântului Ioan cel Nou. În trecut, această biserică a aparţinut breslei seidacarilor şi teslarilor, meşteri ce locuiau pe această colină - atunci împădurită - a Iaşului.

Biserica actuală a suferit mai multe modificări, cele mai importante fiind cele din 1858, când a fost construită stăreţia sub îndrumarea arhimandritului Athanasie, din 1926, când a fost reconstruită o parte din casa parohială şi a fost realizată pictura interioară şi din 1968.


 

Published in Noutăți

 

Institutul Naţional al Patrimoniului anunţă Licitaţia deschisă derulată în vederea atribuirii contractului de prestări Servicii de proiectare pentru elaborare studii şi investigaţii, DALI, PTE, DE, DTAC şi asistenţă tehnică pentru lucrări de restaurare, consolidare şi punere în valoare a monumentului istoric„Cetatea dacică de la Căpâlna", sat Căpâlna, com. Săsciori, jud. Alba, cod LMI AB-I-s-A-00020
Conţinut: este solicitată elaborarea de studii şi investigaţii, documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie, documentaţie tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire, documentaţie tehnică pentru organizare a execuţiei lucrărilor, proiect tehnic de execuţie şi detalii de execuţie, alte proiecte de specialitate, conform Temei de proiectare, documentaţie as built, documentaţie privind urmărirea comportării în timp şi lucrări de întreţinere şi servicii de asistenţă tehnică pentru lucrări de restaurare şi punere în valoare a monumentului istoric „Cetatea dacică de la Căpâlna", sat Căpâlna, com. Săsciori, jud. Alba, cod LMI AB-I-s-A-00020
Tipul procedurii: Licitaţie deschisă
Coduri CPV: 71322000-1 (Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice) şi
71356200-0 (Servicii de asistenţă tehnică).
Termenul de depunere a ofertelor: 16.09.2020.
Identificare pe platforma SICAP: CN1023691/ 15.08.2020
Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti
 

Published in Noutăți
Pagina 3 din 7