SHARE

Anunțuri

 
La data de 4 septembrie 2020 a avut loc recepţia lucrărilor în cadrul proiectului de restaurare a Catedralei Mitropolitane din Iaşi - monument istoric înscris în Lista Monumentelor Istorice sub codul LMI IS-II-m-A-04069.01 - finanţat prin Programul Naţional de Restaurare (PNR), elaborat şi gestionat de Institutul Naţional al Patrimoniului (INP).

Lucrarile de restaurare au fost executate de SC CONSTRUCTII UNU SA Iaşi în baza Autorizaţiilor de Construire nr. 2 din 1988, nr. 254 din 2014 si nr. 777 din 2019, iar valoarea totală a lucrărilor prevăzute în cele două contracte din 1997, respectiv 2008 este de 40368510,99 lei +TVA.

Amplele lucrări de consolidare şi restaurare ale navei centrale şi turnurilor catedralei s-au întins pe o perioadă considerabilă de timp, mai ales datorită lipsei de stabilitate - din punctul de vedere al finanţării sau al aspectelor juridice - a Programului Naţional de Restaurare (PNR). În perioada de referinţă (1997-2020), PNR a înregistrat numeroase perioade de stagnare, lipsa finanţării sau perturbare a proceselor din cadrul etapelor de proiectare, contractare şi execuţie a lucrărilor.

La receptie au participat reprezentanţi ai INP, Ministerului Culturii - Direcţia Patrimoniu Cultural, Direcţiei Judeţene pentru Cultură Iaşi, Inspectoratului Judeţean în Construcţii Iaşi, Primăriei Municipiului Iasi, ISU Iasi, Constructii Unu şi, din partea proiectantului, arh. Bogdan Negoiţă.

Catedrala Mitropolitană din Iaşi, cu hramul Sfânta Parascheva, Întâmpinarea Domnului şi Sfântul Mucenic Gheorghe, este biserica catedrală a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, una dintre cele şase catedrale mitropolitane ortodoxe din România.

Ideea înălţării unei biserici monumentale, la Iaşi, aparţine domnitorului Mihail Sturdza (finanţator prinicipal) şi mitropolitului Veniamin Costache. Hrisovul domnesc din 8 august 1826, emis de Ioniţă Sandu Sturdza, Domn al Moldovei între 1822-1828, privind lucrările de proiectare şi construire a noii biserici, este considerat a fi actul de naştere al Catedralei mitropolitane.

Biserica a fost ridicată pe locul unde s-au aflat două biserici mai vechi: Biserica Albă (din secolul al XV-lea) şi Biserica Stratenia (din secolul al XVII-lea). S-a lucrat mai întâi între anii 1833 şi 1839, după planurile arhitecţilor Gustav Freywald, Bucher şi Mihail Singurov. Pe 23 mai 1857, bolta centrală s-a prăbuşit, biserica rămânând într-o stare precară pentru următoarele două decenii, însă a fost refăcută apoi, între anii 1880-1887 când i s-au adus câteva modificări semnificative, precum renunţarea la cupola centrală. Sfinţirea Catedralei, la 23 aprilie 1887, a fost un eveniment naţional, la ceremonie luând parte regele Carol I şi regina Elisabeta.

Catedrala ieşeană este o clădire monumentală, de plan dreptunghiular, marcată la colţuri de patru turle decroşate. Stilul arhitectonic este inspirat din forme târzii ale Renaşterii italiene. Elementele decorative, atât în interior, cât şi în exterior, sunt dominate de baroc.
Arhitecţii vienezi Gustav Freiwald şi Bucher au adoptat pentru noua biserică stilul neoclasic, întâlnit şi la alte biserici monumentale din ţări europene cu o mare tradiţie în domeniu (Italia, Austria, Ungaria ş.a.) Arhitectul Alexandru Orăscu (1817-1894), rector al Universităţii Bucureşti, constatând că spaţiul dintre zidurile laterale ale bisericii era prea mare, subminând mereu bolta (care se prăbuşise deja în 1857), a decis îngustarea acestui spaţiu prin înălţarea unor pilaştri masivi, cu capiteluri de factură corintică.

Pictura interioară i se datorează în cea mai mare parte lui Gheorghe Tattarescu (1820-1894). Chemat la Iaşi în aprilie 1885, maestrul Gheorghe Tattarescu a finalizat pictura catedralei şi icoanele catapetesmei (peste 250 de figuri individuale şi compoziţii de ansamblu) în iulie 1886. Pictura catedralei mitropolitane ieşene nu a făcut parte din proiectul de restaurare recepţionat la data de 4 septembrie, ci va face obiectul unui nou proiect.

 

Published in Noutăți

Institutul Naţional al Patrimoniului anunţă reluarea Procedurii simplificate derulate în vederea atribuirii contractului de prestări servicii de proiectare pentru elaborarea studiilor şi investigaţiilor, documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, documentaţie tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire, documentaţie tehnică pentru organizare a execuţiei lucrărilor, proiectului tehnic de execuţie şi detaliilor de execuţie, documentaţiei as built, documentaţiei privind urmărirea comportării în timp şi lucrări de întreţinere şi asistenţă tehnică pentru lucrări de restaurare şi punere în valoare a monumentului istoric Biserica de lemn cu hramul „Intrarea Maicii Domnului în Biserică", Juliţa, com. Vărădia de Mureş, jud. Arad, cod LMI AR-II-m-A-00615
Conţinut: este solicitată elaborarea de studii şi investigaţii, documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie, documentaţie tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire, documentaţie tehnică pentru organizare a execuţiei lucrărilor, proiect tehnic de execuţie şi detalii de execuţie, documentaţie as built, documentaţie privind urmărirea comportării în timp şi lucrări de întreţinere şi asistenţă tehnică pentru lucrări de restaurare şi punere în valoare a monumentului istoric Biserica de lemn cu hramul „Intrarea Maicii Domnului în Biserică", Juliţa, com. Vărădia de Mureş, jud. Arad, cod LMI AR-II-m-A-00615
Tipul procedurii: Procedură simplificată
Coduri CPV: 71322000-1 (Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice) şi
71356200-0 (Servicii de asistenţă tehnică).
Termenul de depunere a ofertelor: 29.09.2020.
Identificare pe platforma SICAP: SCN1074545 / 04.09.2020

Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti.

 

Published in Noutăți


La data de 18 august 2020 a avut loc recepţia lucrărilor în cadrul proiectului de restaurare a "Bisericii Nicoriţă" din Iaşi - monument istoric înscris în Lista Monumentelor Istorice sub codul IS-II-m-B-03956 - finanţat prin Programul Naţional de Restaurare, elaborat şi gestionat de Institutul Naţional al Patrimoniului (INP).

La receptie au participat reprezentanţi ai INP, Direcţiei Judeţene pentru Cultură Iaşi, Inspectoratului Judeţean în Construcţii Iaşi, Primăriei Municipiului Iasi şi preotul paroh al Parohiei "Sfântul Mucenic Ioan cel Nou" Nicoriţă.

Lucrarile au fost executate de SC CONSTRUCTII UNU SA Iaşi în baza Autorizaţiei de Construire nr. 538 din 03.04.2007, iar valoarea lucrărilor este de 2.538.826 lei - fonduri alocate în perioada 1999 - 2020, când s-au succedat numeroase perioade marcate de lipsa finanţării sau de neclarităţi juridice ce au perturbat procesele de proiectare, contractare şi execuţie lucrări.

Biserica Nicoriţă, de pe strada cu acelaşi nume din catierul estic al Iaşului - Tătăraşi - a fost ctitorită în anul 1626 de către hatmanul Nicoară Baltag, şi soţia sa, Teodosia, sora lui Miron Barnovschi. Hramul bisericii este Sfântul Ioan cel Nou, sărbătorit pe 2 iunie.

Pe locul acestei biserici, a existat în trecut o alta, din lemn, cu acelaşi hram, şi care fusese construită dupa anul 1402, când domnitorul Alexandru cel Bun întâmpina la Iaşi moaştele Sfântului Ioan cel Nou. În trecut, această biserică a aparţinut breslei seidacarilor şi teslarilor, meşteri ce locuiau pe această colină - atunci împădurită - a Iaşului.

Biserica actuală a suferit mai multe modificări, cele mai importante fiind cele din 1858, când a fost construită stăreţia sub îndrumarea arhimandritului Athanasie, din 1926, când a fost reconstruită o parte din casa parohială şi a fost realizată pictura interioară şi din 1968.


 

Published in Noutăți

 

Institutul Naţional al Patrimoniului anunţă Licitaţia deschisă derulată în vederea atribuirii contractului de prestări Servicii de proiectare pentru elaborare studii şi investigaţii, DALI, PTE, DE, DTAC şi asistenţă tehnică pentru lucrări de restaurare, consolidare şi punere în valoare a monumentului istoric„Cetatea dacică de la Căpâlna", sat Căpâlna, com. Săsciori, jud. Alba, cod LMI AB-I-s-A-00020
Conţinut: este solicitată elaborarea de studii şi investigaţii, documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie, documentaţie tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire, documentaţie tehnică pentru organizare a execuţiei lucrărilor, proiect tehnic de execuţie şi detalii de execuţie, alte proiecte de specialitate, conform Temei de proiectare, documentaţie as built, documentaţie privind urmărirea comportării în timp şi lucrări de întreţinere şi servicii de asistenţă tehnică pentru lucrări de restaurare şi punere în valoare a monumentului istoric „Cetatea dacică de la Căpâlna", sat Căpâlna, com. Săsciori, jud. Alba, cod LMI AB-I-s-A-00020
Tipul procedurii: Licitaţie deschisă
Coduri CPV: 71322000-1 (Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice) şi
71356200-0 (Servicii de asistenţă tehnică).
Termenul de depunere a ofertelor: 16.09.2020.
Identificare pe platforma SICAP: CN1023691/ 15.08.2020
Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti
 

Published in Noutăți

 

Institutul Naţional al Patrimoniului vă invită să participaţi cu oferta dumneavoastră la Procedura simplificată derulată în vederea atribuirii contractului de prestări Servicii de proiectare pentru elaborare documentaţii tehnico-economice şi asistenţă tehnică pentru restaurare şi punere în valoare a monumentului istoric monumentului istoric Biserica de lemn cu hramul „Intrarea Maicii Domnului în Biserică", Juliţa, com. Vărădia de Mureş, jud. Arad, cod LMI AR-II-m-A-00615
Conţinut: este solicitată elaborarea de studii şi investigaţii, inclusiv expertiză tehnică, D.A.L.I., P.A.C., P.O.E., P.T.E., D.E., documentaţie privind urmărirea comportării în timp a lucrării de intervenţie şi asistenţă tehnică pentru lucrări de restaurare şi punere în valoare a monumentului istoric Biserica de lemn cu hramul „Intrarea Maicii Domnului în Biserică", Juliţa, com. Vărădia de Mureş, jud. Arad, cod LMI AR-II-m-A-00615
Tipul procedurii: Procedură simplificată
Coduri CPV: 71322000-1 (Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice) şi
71356200-0 (Servicii de asistenţă tehnică).
Termenul de depunere a ofertelor: 31.08.2020.
Identificare pe platforma SICAP: SCN1073427/ 14.08.2020

Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti.


 

Published in Noutăți

Institutul Naţional al Patrimoniului anunţă reluarea Procedurii simplificate derulate în vederea atribuirii contractului Lucrări de conservare-restaurare „Casa Parohială Greco-Catolică şi anexe nr. 137, Comuna Roşia Montană", situat în sat Roşia Montană, nr. 137, judeţ Alba, cod LMI AB-II-m-B-00271

Conţinut: Lucrări de conservare-restaurare „Casa Parohială Greco-Catolică şi anexe nr. 137, Comuna Roşia Montană", situat în sat Roşia Montană, nr. 137, judeţ Alba, cod LMI AB-II-m-B-00271
Tipul procedurii: Procedura simplificată
Coduri CPV: CPV 45000000-7 Lucrări de construcţii şi 45454100-5 - Lucrări de restaurare
Termenul de depunere a ofertelor: 25.08.2020.
Identificare pe platforma SEAP: SCN1073056/10.08.2020
Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti.

 

Published in Noutăți

Institutul Naţional al Patrimoniului anunţă lansarea unei noi proceduri simplificate, derulată în vederea atribuirii contractului Lucrări de conservare-restaurare „Casa Parohială Greco-Catolică şi anexe nr. 137, Comuna Roşia Montană", situat în sat Roşia Montană, nr. 137, judeţ Alba, cod LMI AB-II-m-B-00271.

Conţinut: L ucrări de conservare-restaurare „Casa Parohială Greco-Catolică şi anexe nr. 137, Comuna Roşia Montană", situat în sat Roşia Montană, nr. 137, judeţ Alba, cod LMI AB-II-m-B-00271
Tipul procedurii: Procedura simplificată
Coduri CPV: CPV 45000000-7 Lucrări de construcţii şi 45454100-5 - Lucrări de restaurare
Termenul de depunere a ofertelor: 29.06.2020.
Identificare pe platforma SEAP: SCN1069722/12.06.2020
Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti.

Published in Noutăți

Institutul Naţional al Patrimoniului anunţă lansarea Procedurii simplificate, derulat în vederea atribuirii contractului Lucrări de restaurare, respectiv reparaţii faţade, balcoane, elemente decorative la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului, situat în Strada Ienăchiţă Văcărescu, Nr. 16, Sector 4, cod poştal 040157, Bucureşti Cod LMI B-II-m-B-19826 - „Casa Ienăchiţă Văcărescu".

Conţinut: Lucrări de restaurare, respectiv reparaţii faţade, balcoane, elemente decorative la clădirea sediului Institutului Naţional al Patrimoniului din strada Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, înscrisă în Lista Monumentelor Istorice 2010 la nr. 2142, cod B-II-m-B-19826 cu denumirea „Casa Ienăchiţă Văcărescu", datare în listă sfârşitul sec. XIX - prima jumătate a sec. XX
Tipul procedurii: Procedura simplificată
Coduri CPV: CPV 45000000-7 Lucrări de construcţii şi 45454100-5 - Lucrări de restaurare
Termenul de depunere a ofertelor: 22.06.2020.
Identificare pe platforma SEAP: SCN 1069422/05.06.2020

Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti.

 

Published in Noutăți

Institutul Naţional al Patrimoniului anunţă lansarea Procedurii simplificate derulate în vederea atribuirii contractului de prestări Servicii de proiectare pentru elaborare documentaţii tehnico-economice şi asistenţă tehnică pentru restaurare şi punere în valoare a monumentului istoric Casa parohială a Bisericii Reformate, Roşia Montană, nr. 551, jud. Alba, cod LMI AB-II-m-B-00309.

Conţinut: Servicii de proiectare pentru elaborarea documentaţiilor: studii şi investigaţii, documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie, documentaţie tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire, documentaţie tehnică pentru organizarea execuţiei lucrărilor, proiect tehnic şi detalii de execuţie, documentaţie as-built, documentaţie privind urmărirea comportării în timp a lucrării de intervenţie şi asistenţă tehnică pentru lucrări de restaurare şi punere în valoare a monumentului istoric „Casa parohială a Bisericii Reformate, Roşia Montana", nr. 551, jud. Alba, cod LMI AB-II-m-B-00309

Tipul procedurii: Procedura simplificată
Coduri CPV: 7CPV 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice şi 71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică

Termenul de depunere a ofertelor: 14.05.2020.
Identificare pe platforma SEAP: SCN 1067120/23.04.2020

Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti.

 

Published in Noutăți

Institutul Naţional al Patrimoniului vă invită să participaţi cu oferta dumneavoastră la Procedura simplificată derulată în vederea atribuirii contractului de execuţie lucrări de conservare-restaurare şi valorificare a colecţiilor Muzeului Naţional de Antichităţi - „Casa Macca", Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan", înscrisă în Lista Monumentelor Istorice 2015 la nr. 712, cod B-II-m-A-18440 cu denumirea Casa Macca - Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan" (Str. Coandă Henri 11 sector 1, Municipiul Bucureşti).

Conţinut: este solicitată execuţia de lucrări de conservare-restaurare şi valorificare a colecţiilor Muzeului Naţional de Antichităţi - „Casa Macca", Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan", datare sfârşitul sec. XIX, incluse în Programul Naţional de Restaurare 2020, aprobat de către Ministerul Culturii, în calitate de ordonator principal de credite şi derulat de către Institutul Naţional al Patrimoniului.
Tipul procedurii: Procedură simplificată
Coduri CPV: 45000000-7 Lucrări de construcţii
45454100-5 Lucrări de restaurare
Termenul de depunere a ofertelor: 18.05.2020.
Identificare pe platforma SICAP: SCN1066960/21.04.2020
Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti,organism ce gestionează fondurile destinate cercetării, expertizării şi executării lucrărilor de consolidare-restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice în România.

 

Published in Noutăți
Pagina 4 din 7