SHARE

Subprogramul acțiuni tematice – Roșia Montană – patrimoniu mondial în pericol – lucrări de întreținere și reparații curente - (TMI 2022)

Subprogramul acțiuni tematice – Roșia Montană – patrimoniu mondial în pericol – lucrări de întreținere și reparații curente - (TMI 2022)

Rate this item
(1 Vote)

 

 

La această categorie se primesc propuneri pentru:
 lucrări de refacere a integrităţii şi funcţionalităţii sistemelor de acoperire (ex. şarpante, învelitori, decoraţii) şi a sistemele de colectare şi evacuare a apelor pluviale (ex. jgheaburi, burlane, vazoane, sisteme de prindere, rigole, racorduri la canalizarea pluvială); includ şi lucrări pentru instalarea de sisteme paratrăsnet;
 lucrări la finisajele exterioare şi interioare (doar pentru spaţiile comune - coridoare, case de scară, cursive, curţi interioare - care vor fi introduse într-un circuit public), inclusiv pavaje/pardoseli (asigurare, integrare şi completare); pot include punctual şi lucrări de conservare a componentelor artistice integrate în aparatul decorativ al faţadelor;
 lucrări de întreţinere şi reparaţii la componente tehnice istorice (ex. ascensoare);
 lucrări la tâmplăriile exterioare - porţi, ferestre, vitrine, obloane (înlocuiri locale ale elementelor sau părţilor din elemente componente care sunt deteriorate; completări; completare / refacere a finisajelor);
 instalarea de elemente de signaletică exterioară (ex. semnalizare de monument istoric / casă memorială / element al unui circuit cultural) şi interioară (ex. ghidaj, evacuare, numerotare şi denumire spaţii);
 lucrări dedicate monumentelor de for public, inclusiv amenajarea spaţiului adiacent.

Suma maximă care poate fi solicitată pentru finanţarea unui proiect în cadrul subprogramului de acţiuni tematice - Roşia Montană - patrimoniu mondial în pericol, pentru intervenţii de întreţinere şi reparaţii curente este de 100.000 lei.

 

DOCUMENTELE SUBPROGRAMULUI
   
1. 

Cerere de finanțare (docx)

2. 

Bugetul proiectului (xls)

3. 

Declarație pe propria răspundere (docx)

4. 

Ghidul solicitantului (pdf)

5. 

Contract de finanțare nerambursabilă (pdf)

6. 

Ghid de decontare (pdf)

7. 

Raport financiar (doc)

8. 

Centralizator cheltuieli (xls)

 

Grila de evaluare (pdf)

 

Platforma pentru încărcarea aplicațiilor se va deschide pe 3 ianuarie 2022

 

CALENDAR SUBPROGRAM ROȘIA MONTANĂ – PATRIMONIU MONDIAL ÎN PERICOL
Perioada Activitatea
3 ianuarie - 1 februarie 2022 (ora 16:00) Depunerea online a proiectelor
2 - 24 februarie Verificarea administrativă a proiectelor depuse
28 februarie Afișarea pe site-ul INP a rezultatului selecției administrative
1 - 31 martie Evaluarea proiectelor
1 aprilie Afișarea pe site-ul INP a rezultatului evaluării dosarelor
4 - 6 aprilie Depunere contestaţii
7 - 12 aprilie Soluționare contestații
13 aprillie Afișarea pe site-ul INP a rezultatului final al evaluării dosarelor
14 - 29 aprilie Semnarea contractelor
Data semnării contractului - 2 decembrie 2022 Implementarea proiectelor

 

 

Read 59 times