SHARE

Subprogramul acțiuni tematice – Timișoara, Capitală Europeană a Culturii – lucrări de întreținere și reparații curente - (TMI 2022)

Subprogramul acțiuni tematice – Timișoara, Capitală Europeană a Culturii – lucrări de întreținere și reparații curente - (TMI 2022)

Rate this item
(4 votes)

 

 

ACTUALIZARE! Prelungim cu două săptămâni perioada de depunere a proiectelor în cadrul subprogramelor tematice, pentru a permite soluţionarea tuturor solicitărilor de clarificări sosite şi pentru a da timp potenţialilor beneficiari ai finanţării să reacţioneze în consecinţă.
Noul termen limită este 15 februarie, ora 16:00.

 

La această categorie se primesc propuneri pentru:
 lucrări de refacere a integrităţii şi funcţionalităţii sistemelor de acoperire (ex. şarpante, învelitori, decoraţii) şi a sistemele de colectare şi evacuare a apelor pluviale (ex. jgheaburi, burlane, vazoane, sisteme de prindere, rigole, racorduri la canalizarea pluvială); includ şi lucrări pentru instalarea de sisteme paratrăsnet;
 lucrări la finisajele exterioare şi interioare (doar pentru spaţiile comune - coridoare, case de scară, cursive, curţi interioare - care vor fi introduse într-un circuit public), inclusiv pavaje/pardoseli (asigurare, integrare şi completare); pot include punctual şi lucrări de conservare a componentelor artistice integrate în aparatul decorativ al faţadelor;
 lucrări de întreţinere şi reparaţii la componente tehnice istorice (ex. ascensoare);
 lucrări la tâmplăriile exterioare - porţi, ferestre, vitrine, obloane (înlocuiri locale ale elementelor sau părţilor din elemente componente care sunt deteriorate; completări; completare / refacere a finisajelor);
 instalarea de elemente de signaletică exterioară (ex. semnalizare de monument istoric / casă memorială / element al unui circuit cultural) şi interioară (ex. ghidaj, evacuare, numerotare şi denumire spaţii);
 lucrări dedicate monumentelor de for public, inclusiv amenajarea spaţiului adiacent.

Suma maximă care poate fi solicitată pentru finanţarea unui proiect în cadrul subprogramului de acţiuni tematice - Timişoara, Capitală Europeană a Culturii, pentru intervenţii de întreţinere şi reparaţii curente este de 100.000 lei.

 

DOCUMENTELE SUBPROGRAMULUI
   
1. 

Cerere de finanțare (docx)

2. 

Bugetul proiectului (xls)

3. 

Declarație pe propria răspundere (docx)

4. 

Ghidul solicitantului (pdf)

5. 

Contract de finanțare nerambursabilă (pdf)

6. 

Ghid de decontare (pdf)

7. 

Raport financiar (doc)

8. 

Centralizator cheltuieli (xls)

 

Grila de evaluare (pdf)

 

Platforma pentru încărcarea aplicațiilor poate fi accesată aici.

 

CALENDAR SUBPROGRAM Timişoara, Capitală Europeană a Culturii
Perioada Activitatea
3 ianuarie - 15 februarie 2022 (ora 16:00) Depunerea online a proiectelor
16 februarie - 10 martie Verificarea administrativă a proiectelor depuse
14 martie Afișarea pe site-ul INP a rezultatului selecției administrative
15 martie - 14 aprilie Evaluarea proiectelor
15 aprilie Afișarea pe site-ul INP a rezultatului evaluării dosarelor
18 - 20 aprilie Depunere contestaţii
26 aprilie - 2 mai Soluționare contestații
3 mai Afișarea pe site-ul INP a rezultatului final al evaluării dosarelor
4 - 10 mai Semnarea contractelor
Data semnării contractului - 2 decembrie 2022 Implementarea proiectelor

 

 

Read 1839 times