SHARE

Tabel de verificare (publicat 21 mai 2020)

timbru Tabel de verificare (publicat 21 mai 2020)

Rate this item
(0 votes)

Tabel de verificare (publicat 21 mai 2020)

  Subprogramul 1 : Intervenții de urgență Subprogramul 2 : Proiectare
     
  Documentele solicitării de finanțare
  Documente-tip  
1. Cerere de finanțare (pdf) (docx)
Cerere de finanțare (pdf) (docx)
2. Declarație pe propria răspundere (pdf) (docx)
Declarație pe propria răspundere (pdf) (docx)
3. Bugetul proiectului (pdf) (docx)
Bugetul proiectului (pdf) (pdf)
  Documente tehnice  
4. Documentar fotografic Documentar fotografic
5. Relevee, planuri de amplasament, documente de arhivă sau documentații anterioare Relevee, planuri de amplasament, documente de arhivă sau documentații anterioare
6. Notă conceptuală privind necesitatea intervenției Notă conceptuală (conf. HG 907/2016)
7. Raport de expertiză tehnică / notă tehnică justificativă Temă de proiectare (conf. HG 907/2016)
 8. Propunere de intervenție - Memoriu de prezentare, însoțit de piese desenate -
9. Avizul MC/DJC -
10. Autorizație de construire în regim de urgență -
11. Plan de măsuri și activități post-intervenție -
  Alte documente  
12. Extras de carte funciară Extras de carte funciară
13. Plan de prevenire a riscurilor de proiect Plan de prevenire a riscurilor de proiect
14. Raport privind experiența similară a solicitantului și/sau partenerilor (include CV și alte documente relevante) Raport privind experiența similară a solicitantului și/sau partenerilor (include CV și alte documente relevante)
  Documente de îndrumare  
15. Ghidul de contractare - IU (docx)
Ghidul de contractare - Proiectare (docx)
16. Ghidul de decontare - IU Ghidul de decontare - Proiectare
17. Grila de evaluare - IU (pdf)
Grila de evaluare - Proiectare (pdf)
Read 910 times