Print this page

Timbrul monumentelor istorice

Rate this item
(5 votes)


Legea Monumentelor Istorice (Legea 422/2001) instituie timbrul monumentelor istorice, care este gestionat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, prin Institutul Naţional al Patrimoniului.

Timbrul monumentelor istorice este obligatoriu pentru:
a) cărţile poştale ilustrate, plicurile, mărcile poştale, hărţile, pliantele, broşurile, revistele, ghidurile turistice, cărţile, albumele, atlasele, enciclopediile, filmele artistice şi documentare, casetele video, compact-discurile, diapozitivele, videoclipurile, cardurile bancare şi cartelele telefonice comercializate în România, reprezentând monumente istorice individualizate sau în ansambluri, prin imagini fotografice sau reprezentări grafice de interior sau exterior;
b) biletele de intrare, inclusiv taxele de fotografiere sau de filmare, pentru monumentele istorice puse la dispoziţie publicului, în totalitate ori în parte, aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanelor juridice de drept privat care desfăşoară activităţi economice;
c) biletele de intrare la manifestările culturale, sportive sau de agrement, târguri şi expoziţii desfăşurate în spaţii situate în zona de protecţie a acestora sau în zonele construite protejate.

Cuantumul timbrului monumentelor istorice reprezintă 2% din valoare fără TVA a produselor şi serviciilor stipulate mai sus (art. 4 din HG 1502/2007)

Timbrul monumentelor istorice se percepe de la operatorii economici, editori sau producători, de la proprietari, titulari ai dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra imobilelor situate în zona de protecţie a monumentelor istorice în zonele construite protejate sau de la beneficiarii veniturilor realizate, după caz.

Se exceptează de la plata timbrului muzeele care funcţionează în clădiri monumente istorice sau în zone de protecţie ale acestora.

Pot fi exceptaţi de la plata taxei timbrului monumentelor istorice operatorii economici care, prin activităţile pe care le desfăşoară, contribuie la protejarea monumentelor istorice cu o sumă cel puţin egală celei pe care o datorează la plata taxei timbrului monumentelor istorice.

Declaraţia privind obligaţia de plată a timbrului monumentelor istorice

Declaraţia lunară privind obligaţia de plată a timbrului monumentelor istorice, întocmită conform modelului prevăzut în anexa la HG 1502 / 2007 însoţită de o copie a ordinului de plată (cont IBAN RO75 TREZ 7042 0G36 5000 XXXX, deschis la trezoreria sectorului 4, cod fiscal 10444949) se vor transmite prin poştă la sediul INP din strada Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, prin fax la numărul 021.336.99.04, sau la adresa de email Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. până la data de 25 a lunii următoare pentru luna precedentă.

Atenţie! Este necesară completarea tuturor câmpurilor din declaraţia privind obligaţia de plată a timbrului monumentelor istorice.

Nevirarea contravalorii timbrului monumentelor istorice în termenul legal - data de 25 a lunii următoare celei în care s-a realizat venitul - atrage perceperea de dobânzi şi penalităţi de întârziere de 0,2% / zi, fiind sancţionată, de altfel, cu aplicarea unei amenzi de la 4000 la 8000 lei, conform art. 55 alin (2) din lege.

 

Taxa de timbru - declarație formular (pdf)

Read 15532 times