SHARE

Utile
Uncategorised

Uncategorised


PROTOCOL DE COLABORARE
pentru verificarea valorii culturale a elementelor aparţinând patrimoniului neclasat (mobil, imobil şi imaterial) care fac obiectul solicitărilor de finanţare prin Măsura 19 - Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER (DLRC - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii) din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 şi a calităţii proiectelor prin prisma respectării principiului păstrării autenticităţii elementelor valoroase din punct de vedere cultural

Obiectul Protocolului
Prezentul Protocol stabileşte cadrul juridic, administrativ şi tehnic in temeiul căruia DGDR-AM PNDR, AFIR şi INP vor colabora pentru verificarea valorii culturale a elementelor aparţinând patrimoniului neclasat (mobil, imobil şi imaterial) care fac obiectul solicitărilor de finanţare prin Măsura 19 - Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER (DLRC - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii), sub-măsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locala (sM 19.2) şi sub-măsura 19.3 Pregatirea şi implementarea activitaţilor de cooperare ale Grupului de Acţiune Locală (sM 19.3) din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR) şi a calităţii proiectelor finanţate prin prisma respectării principiului autenticităţii elementelor valoroase din punct de vedere cultural.

Pentru proiectele aferente Măsurii 19, sM 19.2 şi sM 19.3, finanţate prin PNDR, care presupun
lucrări de conservare, restaurare şi reabilitare a constructiilor şi amenajărilor cu valoare culturală sau alte lucrări de punere în valoare a bunurilor aparţinând patrimoniului neclasat (mobil, imobil şi imaterial), altele decat cele pentru care, potrivit legislaţiei în vigoare este necesar un aviz, INP va evalua şi certifica, dupa caz, conformitatea proiectului pentru care se solicita finanţare cu respectarea principiului păstrării autenticităţii şi integrităţii elementelor valoroase din punct de vedere cultural. Documentul de certificare - Anexa nr. 2 - va fi întocmit conform criteriilor tehnice stabilite în cuprinsul Anexei nr. 1 la prezentul Protocol. În calitatea sa de evaluator extern, INP detine şi prerogativa de a formula recomandări în vederea îmbunătăţirii calităţii proiectului ce se doreşte a fi implementat. Continutul documentatiei supuse evaluarii şi certificării va fi stabilit de INP, va fi publicat pe site-ul institutului şi va fi adus la cunoştinţă solicitanţilor.
INP emite documentul de certificare menţionat la pct. 4.1.1 . dupa analizarea documentaţiei pusă la dispoziţie de solicitanţi şi verificarea respectării criteriilor tehnice stabilite, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea documentatiei. Solicitanţii var depune documentaţia atât în format tipărit (la sediul INP sau prin poştă/curier), cat şi in format electronic (e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.)
La solicitarea Agenţiei pentru Finanţarea lnvestiţiilor Rurale, INP va face verificări privind
menţinerea, în perioada de implementare şi monitorizare a proiectelor contractate, a criteriilor tehnice pe baza cărora au fost emise certificatele menţionate la pct. 4.1.1. INP va informa Agenţia pentru Finanţarea lnvestiţiilor Rurale asupra rezultatelor acestor verificări.

Criterii tehnice pentru verificarea valorii culturale a elementelor aparţinând patrimoniului neclasat
(mobil, imobil şi imaterial) care fac obiectul solicitărilor de finanţare pentru stabilirea conformităţii solicitărilor de finanţare (etapa eliminatorie):

 

Valoarea culturală a

obiectului aparținând patrimoniului neclasat

- etapă eliminatorie -

1. Autenticitatea formei/manifestării de cultură locală

Da/Nu

Observații

2. Reprezentativitatea

pentru cultura locală/în cadrul comunității

Da/Nu

 

3. Capacitatea de

influență/favorizare a

prezervării și dezvoltării

specificului cultural local

Da/Nu

 

Evaluarea culturală a proiectului

- Etapa de îndrumare metodologică -

1. Întemeierea pe resurse culturale locale

Măsuri propuse a fi implementate în vederea acordării finanțării

2. Păstrarea integrității și specificului local

Măsuri propuse a fi implementate în vederea acordării finanțării

3. Păstrarea materialelor și a tehnicilor tradiționale locale – în cazul intervențiilor asupra imobilelor

Măsuri propuse a fi implementate în vederea acordării finanțării

 

Descarcă protocolul în format pdf

 

Clarificări privind procedura de achizitie publica proprie in legatura cu atribuirea serviciilor de paza (pdf)

Informatie de interes public privind procedura de achizitie publica proprie in legatura cu atribuirea serviciilor de paza pentru pentru sediul Institutului Național al Patrimoniului situat în strada Ienăchiță Văcărescu, Nr. 16, Sector 4, București, parte din domeniul public al statului, aflat în administrarea Ministerului Culturii, Conacul Marghiloman situat în Sat Hagiești, Com. Sinești, Jud. Ialomița, Conacul Rosetti - Balș situat în Sat Pribești, Com. Codăești, Jud. Vaslui, precum și Castelul Bethlen, Sat Țopa, Comuna Albești, Jud. Mureș, toate situri de o mare importanță istorică și arhitecturală, ce fac parte din domeniul public al statului și sunt în administrarea Institutului National ala Patrimoniului.

Oferta într-un singur exemplar se va depune în plic închis până la data de 27.04.2017, ora 12.00, la secretariatul Institutului Național al Patrimoniului din București, Sector 4, Str. Ienăchiță Văcărescu, Nr. 16, în atenția persoanei responsabile – Florin NICULESCU – Serviciul Achiziții Publice și Contracte, tel: 021/336.60.73, int. 129. 

Documentele (pdf)

 

19.04.2017

Norme de prevenire și stingere a incendiilor

Ministerul Culturii, 1999

(pdf)

 
Proiectul îşi propune extinderea frontierelor Imperiului Roman incluse în Lista Patrimoniului Mondial cu noi nominalizări în ţările de pe cursul inferior al Dunării. Proiectul este un instrument pentru protejarea şi conservarea pe termen lung a siturilor de pe Limes şi garantează utilizarea sustenabilă a resurselor de patrimoniu cultural.
Proiectul este finanţat prin programul de cooperare transnaţională South Est Europe şi co-finanţat de Uniunea Europeană.

 

 

 

 
Procesul Ljubljana II este centrat pe schimbarea atitudinii cu privire la mediul nostru istoric, care variază de la oraşe istorice şi peisaje întregi la monumente istorice individuale, arheologice şi clădiri, inclusiv toate bunurile mobile semnificative, asociate acestora. Locurile, peisajele, orașele istorice ar trebui să fie conservate la cele mai înalte standarde. Acestea trebuie promovate în aşa fel încât să maximizeze contribuţia lor la economia locală, fără a le diminua importanţa, prin punerea în aplicare a conceptului de "reabilitare".
Proiect finanțat de European Commission și de Council of Europe

 

 

 

 
Proiectul Sustcult este co-finanțat de UE prin South East Europe Programme și este coordonat de Primăria orașului Veneția. Implică 12 parteneri care cooperează pentru elaborarea unui management sustenabil al patrimoniului cultural din sud-estul Europei. Proiectul va spori complexitatea și diversitatea patrimoniului din sud-estul Europei și va atrage resurse importante și cunoștințele necesare pentru a îmbunătăți managementul acestei zone strategice.
Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană

 

 

 

 
Va oferi celor interesați o resursă documentară amplă privind cultura minorităților etnice, a dispunerii muzeelor/colecțiilor publice în teritoriu (permite vizitatorului web să selecteze după diverse criterii vizualizarea obiectivelor muzeale și a monumentelor istorice din zonă, prin intermediul unei hărți interactive). Parcurgerea informaţiilor se va putea face după următoarele criterii: geografic, etnic sau după profilul muzeal (mixt, artă, etnografic, istorie locală). Se va desfăşura în perioada august - noiembrie 2012.

 

 

 

 

 
Formarea Profesională la Distanţă în Arheologia Industrială. Proiectul Forcopar 2 continuă Proiectul Forcopar 1, care s-a desfăşurat între anii 2003 şi 2006.
Proiect finanțat de Comisia Europeană

 

 

 

 
Principalul obiectiv al proiectului PRO EXEMPLARIA este transferul şi adaptarea unor dispozitive de formare din Franţa în Portugalia şi România. Formatorii români şi portughezi sunt formaţi cu ajutorul acestor dispozitive la Şcoala din Avignon, instituţia care le supraveghează de-a lungul întregului proces de formare, care are 4 etape succesive: un seminar de formare a formatorilor în Avignon, urmat de 3 formări pilot pentru fiecare tematică şi în fiecare ţară. (octombrie 2010 – septembrie 2012
Proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii

 

 

 

 
Cursul de formare gratuit pentru custozii muzeelor/colecțiilor publice din mediul rural. Se va desfăşura în perioada august - noiembrie 2012.

 

 

 

Proiectul 360, incursiune virtuală în patrimoniul național
 
Rezultatele proiectului vor consta intr-un website interactiv, conţinând 20 de filme documentare şi 20 de tur-uri virtuale, fiecare având mai multe panorame 360 grade; 20 de panorame 360 grade postate pe website-ul Google Earth. Se va desfăşura în perioada august - noiembrie 2012.

Institutul Național al Patrimoniului [INP] este o instituție publică de importanță națională, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii (cf. HG. nr. 593/2011).