SHARE

Utile

16 martie - 60 de ani de la moartea lui Constantin Brâncuși

Spre a celebra memoria lui Brâncuși, continuăm demersurile pentru înscrierea ansamblului monumental Calea Eroilor de la Târgu Jiu în Lista Patrimoniului Mondial – UNESCO.

Astăzi am participat la Colocviile Brâncuși, organizate de Centrul de cercetare, documentare și promovare „Constantin Brâncuși”, împreună cu Primăria Târgu Jiu, cu participarea Ministrului Culturii, a Președintelui Consiliului Județean Gorj și a unui unui public divers, cuprinzând personalități ale artei românești contemporane, sculptori, istorici de artă, critici și teoreticieni.

Am prezentat proiectul dosarului de nominalizare pentru Lista Patrimoniului Mondial și calendarul de activități necesare pentru acest demers. Am asistat, de asemenea, la prezentarea proiectului de amenajare a Căii Eroilor și am participat la dezbaterea care a urmat.

Cu această ocazie, vă invităm să consultați broșura de prezentare a dosarului Brâncuși, care prezintă sintetic câteva dintre viitoarele sale capitole.

Sumarul executiv al nominalizării Ansamblului monumental al lui Constantin Brâncuși de la Târgu Jiu pentru înscreirea în Lista Patrimoniului Mondial - UNESCO --- Executive summary of Brâncuși Monumental Ensemble of Târgu Jiu nomination for the inscription in the UNESCO World Heritage List

Institutul Național al Patrimoniului (INP) a încheiat procesul intern de evaluare și revizuire a Listei Indicative pentru înscrierea în Lista Patrimoniului Mondial. Rezultatele evaluării realizate de comisia alcătuită de INP, cu invitați internaționali, au fost înaintate către Ministerul Culturii și Identității Naționale - România pentru a fi discutate în Comisia Națională a Monumentelor Istorice și aprobate. Lista va fi anunțată public imediat după decizia Comisiei. Referitor la dosarele aflate deja în pregătire pentru înscrierea în Lista Patrimoniului Mondial, Brâncuși, Roșia Montană și propunerile de extindere a unor poziții deja existente, Frontierele Imperiului Roman și Sibiu, aducem următoarele noutăți:

▷ În data de 16 martie, cu prilejul comemorării lui Constantin #Brâncuși, la 60 de ani de la dispariția sa, Institutul Național al Patrimoniului va fi prezent, din nou, la Târgu Jiu. Continuă discuțiile cu primăria, cu conducerea și cu consiliul științific al Centrului Brâncuși, pentru a asigura corelarea tuturor acțiunilor întreprinse pe plan local și național, în pregătirea reluării dosarului de nominalizare a Ansamblului monumental de la Tg. Jiu pentru înscrierea în Lista Patrimoniului Mondial.

▷ Centrul Patrimoniului Mondial UNESCO a confirmat în data de 1 martie faptul că dosarul de nominalizare a Peisajului Cultural Minier #RoșiaMontană pentru Lista Patrimoniului Mondial, transmis oficial de România la începutul acestui an, a întrunit toate cerințele tehnice prevăzute de Ghidul Operațional privind aplicarea Convenției Patrimoniului Mondial. Prin urmare dosarul a fost înaintat către ICOMOS pentru evaluare, iar pe plan național INP poate începe planificarea acțiunilor pentru anul în curs.

▷ În dosarul Limes (Frontierele Imperiului Roman) a fost definitivat Studiul Tematic Internațional care fundamentează propunerea de extindere a poziției deja incluse în Lista Patrimoniului Mondial.

▷ Pentru Sibiu, INP urmează ca în cursul lunilor viitoare să definitiveze noua strategie de abordare a dosarului de nominalizare în urma referatelor ICOMOS.

COMUNICAT DE PRESĂ
Lansarea proiectului "Patrimoniu la răscruce - Digitizarea crucilor de piatră şi a monumentelor de eroi din Primul Război Mondial din judeţul Prahova"
Bucureşti, 6 martie 2017
Asociaţia Eurocentrica, în parteneriat cu Institutul Naţional al Patrimoniului din România, Direcţia Judeţeană de Cultură Prahova şi Asociaţia Convergenţe Europene, cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova şi Asociaţiei Judeţene "Cultul Eroilor" Prahova, desfăşoară în anul 2017 proiectul "Patrimoniu la răscruce - Digitizarea crucilor de piatră şi a monumentelor de eroi din Primul Război Mondial din judeţul Prahova", care beneficiază de finanţare din partea Ministerului Culturii, prin Administraţia Fondului Cultural Naţional, în cadrul programului "Proiecte Culturale", secţiunea "Patrimoniu cultural material".
Proiectul îşi propune să catalogheze, să digitizeze, să promoveze, să protejeze şi să contribuie la cercetarea primară a crucilor monumentale de piatră ridicate în judeţul Prahova în secolele XVI-XIX şi a monumentelor de eroi căzuţi în timpul Primului Război Mondial, construite de comunităţile locale prahovene între 1920 şi 1940.
Crucile de piatră sunt monumente comemorative de o mare importanţă istorică şi culturală, amintind despre acţiunile în slujba comunităţii derulate de oamenii cu stare sau despre faptele de arme ale domnitorilor. Deşi nu reprezintă un fenomen local, ele fiind o prezenţă constantă la nivel european, în ţări precum Germania, Austria, Franţa sau Irlanda, în spaţiul românesc au o însemnătate aparte, în calitatea lor de izvoare istorice scrise ale unei societăţi în care până târziu oralitatea a fost dominantă în transmiterea informaţiilor de la o generaţie la alta. În acelaşi timp, născute din tradiţia crucilor de piatră, monumentele comemorative moderne sunt un exponent material de marcă al memoriei culturale legate de Primul Război Mondial.
Având în vedere că în 2018 se va serba Centenarul României Moderne, marcându-se 100 de ani de la încheierea Primului Război Mondial (1914-1918), valorificarea culturală a crucilor de piatră şi a monumentelor închinate eroilor acestui război reprezintă în acelaşi timp o modalitate de reînviere a spiritului comunitar în jurul istoriei locale şi naţionale.
"Intenţia noastră este aceea de a aduce o contribuţie necesară la conservarea şi promovarea patrimoniului cultural românesc, concentrându-ne eforturile asupra unei categorii de monumente istorice şi culturale din păcate deseori neglijate. Crucile monumentale de piatră şi monumentele de eroi sunt repere importante pentru istoria şi identitatea comunităţilor locale din România, iar punerea lor în valoare prin digitizare şi accesibilizare online va contribui, sperăm noi, cât mai semnificativ, la sensibilizarea publicului larg faţă de valorile culturii române", a precizat coordonatorul proiectului, Bogdan Şandric.
Pe lângă digitizarea monumentelor în format 2D şi 3D, utilizând cele mai recente soluţii tehnice în domeniu, şi crearea unui catalog online al acestora, disponibil atât pentru cercetători, cât şi pentru publicul larg, proiectul îşi propune şi educarea tinerei generaţiei în spiritul respectului pentru patrimoniul istoric şi cultural local. În acest sens vor fi organizate ateliere cu elevii mai multor şcoli din judeţul Prahova, în cadrul cărora aceştia vor vizita crucile de piatră şi monumentele comemorative interbelice de pe raza propriilor localităţi, vor asista la prezentări privind istoria locală, se vor familiariza cu noţiuni generale de educaţie pentru cultură şi protejarea patrimoniului şi vor putea replica acţiuni specifice necesare pentru conservarea digitală a monumentelor istorice şi culturale.
Persoanele care doresc să semnaleze existenţa unor cruci monumentale de piatră sau a unor monumente de eroi din Primul Război Mondial din judeţul Prahova şi să ofere mai multe informaţii despre istoria acestor elemente ale patrimoniului local, sunt rugate să scrie pe adresa de email Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., completând o fişă de evidenţă cu următoarele rubrici:
Fişă de evidenţă a monumentului
1. Nr.
2. Tip: cruce/monument comemorativ pt. eroi
3. Amplasamentul curent:
a. localitate
b. comuna
c. strada/descrierea amplasamentului
4. Amplasamentul iniţial (dacă au fost mutate):
5. Autor:
6. Foarte scurtă descriere:
7. Tradiţiile locale privind originea crucilor de piatră (ce ştiu oamenii locului despre cine le-a ridicat şi de ce au fost ridicate?):
8. Informaţii bibliografice (studii şi publicaţii monografice edite sau inedite) în care crucea/monumentul sunt menţionate sau studiate.
Foto: Eugen Paveleţ/DJC Prahova

Proiect AFCN din aria tematică “Patrimoniul cultural material“ - Monumente şi Eroi - Memoria Marelui Război. Proiect Pilot (Jud. Ilfov)

Proiectul a avut ca rezultate:
• Inventarierea monumentelor şi obiectivelor dedicate Primului Război Mondial din Judetul Ilfov - realizarea a 76 de fise de monument şi fişe de obiectiv comemorative, memorial- funerare

ilfov1

 

ilfov2
 

• Hartă interactivă şi bază de date excel cu 76 de obiective - monumente istorice si obiective comemorative dedicate Primului Război Mondial,
• Realizarea unui site bilingv, cu cele 76 de opere comemorative si memorial funerare şi fisele de monument - www.marelerazboi-jud.ilfov.ro

 

ilfov4

ilfov3

 

• Realizarea şi promovarea unor trasee istorico-turistice cu bicicleta sau pietonal de cca 20"-90", în localităţile din judeţul Ilfov în care monumentele comemorative şi de arhitectură sunt numeroase (9 trasee)
• 6 obiectivele comemorative, memorial-funerare propuse pentru clasare, ca urmare a evaluării lor conform criteriilor de clasare a monumentelor istorice cuprinse in Ordinul 2260/2008 privind Normele metodologice de clasare a monumentelor istorice

 

ilfov5


• storytelling- panouri expo cu detalii din viaţa unor eroi din primul război mondial- fotografii, jurnal de război, scrisori de pe front, etc.

 

ilfov6

• Vernisaj expoziţie 09 Iunie 2016 (18 panouri expoziţionale - 1 panou prezentare, 15 panouri cu monumente (26 obiective) dedicate Primului Război Mondial, 2 panouri dedicate eroilor - tellystoring) şi masa rotunda - Primăria Buftea şi procesiune comemorativă la Crucea Eroilor din Primul Război Mondial din Buftea (depunere coroane flori)

 

ilfov7


• Expozitie Muzeul Naţional Cotroceni - Salonul Cerchez (15 iulie-29 august 2016)

 

ilfov8

 

• Expoziţie Palatul Culturii Iaşi, Muzeul Catedralei Mitropolitane Iaşi - Sala Ofranda (1 septembrie-10 octombrie 2016)

 

ilfov9

 


• Vernisaj Expozitie 10 noiembrie 2016 [10 noiembrie 2016 - 13 ianuarie 2017] (20 panouri expoziţionale - 1 panou prezentare, 15 panouri cu monumente (26 obiective) dedicate primului Război Mondial, 2 panouri dedicate eroilor, 2 panouri dedicate familiei Bibescu- print aviator George Valentin Bibescu) şi masa rotundă - Palatul Mogoşoaia -Centrul Cultural Palatele Brâncoveneşti, procesiune comemorativă la Crucea Eroilor din Primul Război Mondial din Mogoşoaia, la cavoul familiei Bibescu şi la mormântul printului aviator G. V. Bibescu la biserica Sf. Gheorghe din cadrul complexului Mogoşoaia (depunere coroane flori).

• lansare WEB site ediţie bilingvă (româno-engleză): http://marelerazboi-ilfov.ro
• Vernisaj Expozitie (15 panouri expoziţionale) şi masa rotundă Fetesti Casa de Cultură - Muzeul Judeţean Ialomiţa.

 

ilfov10

Institutul Naţional al Patrimoniului a continuat, în anul 2016, ciclul de proiecte culturale "Restauratori români", coordonator arh. Anca Filip, finanţat de Uniunea Arhitecţilor din România din Fondul "Timbrul Arhitecturii",menit să evoce, să readucă în actualitate şi să pună în valoare opera înaintaşilor arhitecţi, cu contribuţii majore la dezvoltarea domeniului protecţiei şi restaurării monumentelor istorice, care au activat în cadrul Comisiunii Monumentelor Istorice şi al Direcţiei Monumentelor Istorice, cu un proiect menit să evoce complexa activitate a arhitectului Ştefan Balş, cel care este pe drept numit "părintele şcolii româneşti de restaurare". În cele peste şase decenii de activitate, Ştefan Balş a restaurat peste 50 de monumente şi ansambluri istorice şi a format noi generaţii de arhitecţi restauratori. El este autorul a numeroase studii şi cercetări publicate în reviste de specialitate, a unor lucrări cu caracter monografic, a importante comunicări ştiinţifice.
Proiectul cultural şi-a propus cercetarea, aducerea în actualitate şi punerea în valoare a operei lui Ştefan Balş, atât prin perspectiva practicii de restaurare cât şi prin cea a discursului teoretic. Prin cercetarea, inventarierea şi digitizarea bogatului fond documentar datorat arhitectului, aflat în arhiva şi biblioteca Institutului Naţional al Patrimoniului, fondurile Comisiunii Monumentelor Istorice şi Direcţiei Monumentelor Istorice, care includ şi o donaţie de documente făcută de arhitect către arhiva institutului la începutul anilor `90, proiectul contribuie şi la salvgardarea şi punerea în valoare a documentelor de arhitectură, care, printr-o promovare şi difuzare adecvate, facilitează accesul specialiştilor şi a publicului larg interesat la arhiva de restaurare. Materialul digitizat este încărcat pe pagina web a proiectului cultural www.stefan-bals.ro.

Ciclul "Restauratori români" a debutat în anul 2014, printr-un proiect dedicat evocării complexei activităţii desfăşurate de arhitectul Horia Teodoru (1894-1976), în domeniul conservării şi restaurării monumentelor istorice www.horia-teodoru.ro. Anul 2015 a fost dedicat arhitectului Ion D. Trajanescu (1875-1964) www.trajanescu.ro.  

ANEXA NR.1.16.LA REGULAMENTCentralizator cu rezultatele finale
La concursul organizat în zilele de 26.01.2017 şi 01.02.2017 la Institutul Naţional al Patrimoniului.

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final Rezultat
Admis/Respins
1 Călin Valentin Florentin Referent de specialitate-Compartiment informaţii clasificate 94 puncte 95 puncte 94,5 puncte Admis


Afişat astăzi, 8 februarie 2017 ora 10,00.Cristina Aura NEAGU - Secretar

 

EXPOZIȚIA ”RESTAURATORI ROMÂNI: ARHITECTUL ȘTEFAN BALȘ (1902-1994)” LA TIMIȘOARA

În perioada 16 februarie – 1 martie 2017, la Casa Artelor, str. Augustin Pacha nr. 8, Timișoara, va fi prezentată expoziția ”Restauratori români: arhitectul Ștefan Balș (1902-1994)”, realizată de Institutul Național al Patrimoniului în cadrul proiectului cultural cu același nume, finanțat de Uniunea Arhitecților din România din fondul ”Timbrul Arhitecturii” în anul 2016.

Vernisajul va avea loc joi 16 februarie 2017, ora 18.00. Organizatori: Filiala Timiș a Uniunii Arhitecților din România și Direcția Județeană pentru Cultură Timiș.  

ANEXA NR.1.16.LA REGULAMENT


CENTRALIZATOR CU REZULTATELE PROBEI INTERVIU

La concursul organizat în zilele de 26.01.2017 şi 01.02.2017 la Institutul Naţional al Patrimoniului.

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctaj Rezultat
Admis/Respins
1 Călin Valentin Florentin Referent de specialitate-Compartiment informatii clasificate 95 de puncte Admis


Contestaţiile cu privire la rezultatul interviului se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 03.02.2017, ora 10.00.
Afişat astăzi 02.02.2017, ora 10.00


SECRETAR COMISIE
Cristina Aura NEAGU
 

Printr-un anunț de ultimă oră am fost informați cu privire la prelungirea termenului de depunere la Comisia Europeană a propunerilor statelor membre pentru sesiunea de selecție 2017 a Mărcii Patrimoniului European, până pe data de 31 martie 2017.

În consecință, termenul de depunere a dosarelor de candidatură pentru preselecția la nivel național a fost prelungit până pe data de 1 martie 2017, ora 16:00. Facem precizarea că aceasta nu se consideră data poștei, ci data înregistrării dosarului la INP.  

ANEXA NR.1.14.LA REGULAMENT

CENTRALIZATOR CU REZULTATELE PROBEI SCRISE

La concursul organizat în zilele de 26.01.2017 şi 01.02.2017 la Institutul Naţional al Patrimoniului.

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctaj Rezultat
Admis/Respins
1 Călin Valentin Florentin Referent de specialitate-Compartiment informatii clasificate 94 de puncte Admis


Interviul va avea loc în data de 01.02.2017 , ora 10.00.
Contestaţiile cu privire la rezultatul probei scrise se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 30.01.2017, ora 10.00.
Afişat astăzi 27.01.2017, ora 10.00
SECRETAR COMISIE
Cristina Aura NEAGU