SHARE

Utile
south-east-europe danube INP Logo albastru finantat-de-ue

 

COMUNICAT DE PRESĂ   Institutul Naţional al Patrimoniului, prin Direcţia de programe, proiectare şi metodologii pentru patrimoniul cultural construit, este partener în cadrul proiectului “Extinderea Limesului Danubian – Cursul Inferior al Dunării, patrimoniu mondial UNESCO” cu acronimul “Danube Limes Brand”. Proiectul este finanţat prin programul de cooperare transnaţională South Est Europe şi co-finanţat de Uniunea Europeană.

  Proiectul îşi propune extinderea frontierelor Imperiului Roman incluse în Lista Patrimoniului Mondial cu noi nominalizări în ţările de pe cursul inferior al Dunării. Proiectul este un instrument pentru protejarea şi conservarea pe termen lung a siturilor de pe Limes şi garantează utilizarea sustenabilă a resurselor de patrimoniu cultural.
Proiectul este coordonat de Universitatea din Viena (Austria) având ca parteneri reprezentanți din România, Slovacia, Ungaria, Italia, Bulgaria, Serbia și Croația.

  Rezultatele așteptate sunt documente de nominalizare serială transnațională pentru siturile de pe cursul Inferior al Dunării pentru a fi incluse pe Lista Tentativă UNESCO, elaborarea unei strategii comune de marketing pentru potențiala extindere a Patrimoniului Mondial și în celelalte țări Dunărene și dezvoltarea unei viziuni și a unor concepte variate pentru conservarea Limesului în contexte diferite.
Reprezentanții Institutului Național al Patrimoniului participă la Viena, alături de ceilalți parteneri, în zilele de 12-13 octombrie, la conferința de deschidere a proiectului Danube Limes Brand, unde se prezintă proiectul, principalele obiective și se stabilesc activitățile pe pachete de lucru pentru fiecare partener. 

http://danubelimesbrand.org

Manager de proiect
Dr. Daniela Mihai
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

poster-limes-inp-th

poster-limes-inp-th

poster-limes-inp-th

 

eGISpat

egispat
Programul naţional de implementare a unui sistem informaţional geografic (GIS) pentru protecţia patrimoniului cultural naţional imobil (arheologie si monumente Istorice)


Programul naţional eGISpat a fost instituit prin ordinul ministrului culturii nr. 2408/2005, pentru realizarea unui sistem informaţional geografic (GIS) pentru protecţia patrimoniului cultural naţional imobil (arheologie si monumente istorice). Programul se bazează pe un parteneriat între Ministerul Culturii si Patrimoniului Naţional, Institutul Naţional al Patrimoniului si ESRI România.

Modul de desfășurare al programului a fost prevăzut în conformitate cu procedurile specifice proiectelor de cercetare-dezvoltare iar rolul Institutului Național al Patrimoniului este acela de coordonator în activitatea de colectare, prelucrare, verificare și de centralizare a datelor. Perioada de derulare a proiectului a fost stabilită la opt ani (2006-2013).

Obiectivele programului național eGISpat au vizat constituirea unor baze de date complexe de evidență a patrimoniului imobil, în care pot fi stocate, analizate și corelate multiple tipuri de date (ex: spațiale, non-spațiale sau text, cartografice, fotografice ș.a.) în scopul obținerii informațiilor necesare pentru fundamentarea deciziilor in activitățile de administrare, restaurare, conservare si valorificare a patrimoniului imobil.

Pentru implementarea programului s-au prevăzut: asigurarea suportului logistic pentru dezvoltarea si implementarea eGISpat; utilizarea experienţei dobândite prin aplicarea metodologiilor de realizare a inventarierii, prin gestionarea datelor preexistente si prin punerea in practica a unor proiecte de inventariere; colaborarea cu Direcțiile Județene pentru Cultură și Patrimoniu Național, ca furnizori de date din teritoriu.

Sistemele de informaţii geografice (GIS) reprezintă cea mai noua tehnologie care permite reprezentarea geografica si cartografica a datelor cuprinse în bazele de date relaţionale. Este astfel posibila reprezentarea vizuala a siturilor arheologice si a monumentelor istorice în amplasamentul si cu distribuţia lor geografica. Aplicația online a programul eGISpat, stă la dispoziția publicului ca sursă de informare.

Programul eGISpat va răspunde necesităţii aplicării, in domeniul protejării patrimoniului, a doua concepte: conservarea integrata si managementul riscurilor. Programul naţional eGISPat răspunde, de asemenea, reglementarilor legislative, atât celor româneşti cât si celor europene, din domeniul protejării si conservării patrimoniului cultural.

În România, activitatea privind protejarea monumentelor istorice este reglementată prin Legea specială nr. 422/2001, cu modificări și completări ulterioare și prin Normele metodologice de inventariere și clasare a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul Ministrului Culturii și Patrimoniului Național nr. 2260/2008, republicate.

Necesitatea implementării unui astfel de program a fost dată de inexistenta până atunci în România a unui sistem informatic modern și performant de inventariere, care să permită o mai clară și complexă evidențiere a patrimoniului imobil și posibilități sporite de valorificare a datelor, în scopul final al cercetării, protejării și promovării monumentelor istorice.eGISpat Bucureşti

 

egispat-bucuresti


Pentru București, oraș cu cea mai mare densitate de monumente istorice în raport cu celelalte județe, aplicarea tehnologiei GIS asigură o reprezentare cartografica si planimetrica a datelor deţinute și în același timp se pot gestiona si monitoriza informaţiile din Lista Monumentelor Istorice.

Proiectul pentru centrul istoric al Bucureştiului, realizat în parteneriat cu ESRI România, se bazează pe reprezentarea cartografica a monumentelor istorice si a siturilor arheologice din zona iar aplicația conține date referitoare la distribuţia acestora pe o harta digitala la scara 1:2000. A fost, de asemenea, suprapusă si o fotografie satelitara.Aplicaţia eGISpat Bucureşti

Aceasta aplicaţie reprezintă un proiect in cadrul programului eGISpat, finanţat de Ministerul Culturii si Patrimoniului Naţional. Aplicaţia a fost dezvoltata de ESRI România, in parteneriat cu INP.

Componente

1. Aplicatia publica, cea destinata marelui public, care are posibilitatea de a căuta un monument istoric după următorii indicatori:
a) Codul 2010
b). Adresa
c). Denumirea monumentului
d). Datare

2. Aplicatia expert
A doua componentă este dedicată specialiştilor, INP si MCPN, Direcţiei de Cultura Bucureşti, care au posibilitatea de a edita baza de date spaţială. Aceste funcţionalităţi sunt destinate numai persoanelor autorizate, iar accesul se face pe seama unui nume de utilizator si a unei parole. Aplicaţia Web destinata actualizării bazei de date spaţiale dispune de o bara de instrumente destinata navigării in harta. Ea permite editarea si actualizarea in timp real a bazei de date geo-spaţiale prin intermediul Internetului.

Din punctul de vedere al programului eGISpat, toate monumentele istorice sunt tratate drept obiecte spaţiale. Prin urmare fiecare monument istoric are asociate o localizare pe harta si un tabel de atribute care reprezintă legătura cu baza de date conţinând datele despre monumente istorice.
Aplicaţia on-line este o aplicaţie de tip "web enterprise" destinata stocării, administrării si analizei datelor referitoare la patrimoniul cultural naţional imobil din centrul istoric al municipiului Bucureşti, de către specialiştii INP si ai Ministerului Culturii si Patrimoniului National".

Baza legală a inventarierii monumentelor istorice este reglementată prin legea nr. 422/ 2001 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, care defineşte la capitolul. 1, art. 7, clasarea monumentelor istorice astfel
a) in grupa A - monumentele istorice de valoare naţională si universală;
b) in grupa B - monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local.

Clasarea monumentelor istorice in grupe se face prin ordin al ministrului culturii si cultelor, la propunerea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, conform procedurii de clasare prevăzute de lege.

Elementele aplicaţiei
1. Bara de instrumente
2. Menu-uri cu opţiuni privind vizualizarea si administrarea datelor
3. Ferestre dedicate interogărilor de tip atribut
4. O fereastra destinata afişării rezultatelor interogărilor spaţiale
5. O fereastra in care utilizatorul poate controla conţinutul hărţii digitale

a. Interogarea atribut
Aplicaţia dispune de câteva instrumente care permit găsirea obiectelor spaţiale din harta pe seama unei interogări de tip atribut (similara cu o interogare dintr-o baza de date atribut).

b. Căutarea monumentelor istorice după codul COD 2010
Aplicaţia dispune de o fereastra care permite utilizatorului sa identifice un obiect din harta, reprezentând o simbolizare a unui monument istoric, după codul acestuia de inventariere (COD 2010). Pentru a identifica obiectul spaţial din harta corespunzător criteriului de interogare, efectuaţi click pe butonul Căutaţi. Obiectul spaţial corespunzător codului va fi afişat in fereastra de rezultate.

c. Căutarea monumentelor istorice după denumire si grupa valorica
Aplicaţia dispune de o fereastra care permite utilizatorului sa identifice un obiect din harta, reprezentând o simbolizare a unui monument istoric, după denumirea acestuia, după grupa valorica sau după denumire si grupa valorica. Daca utilizatorul tastează "Biserica" va putea identifica toate bisericile din Bucureşti (zona corespunzătoare hărţii) aflate in patrimoniul cultural naţional imobil. Daca utilizatorul nu tastează nimic pentru denumire si alege grupa valorica A va putea identifica toate monumentele istorice a căror grupa valorica este A. Căutările după denumire si după grupa valorica pot fi utilizate concomitent. Pentru exemplul de mai jos, utilizatorul va putea identifica toate bisericile din harta, aflate in patrimoniul cultural naţional imobil care corespund grupei valorice A.

d. Identificarea locurilor după codul poştal
Aceasta funcţionalitate permite utilizatorului sa identifice un loc pe seama codului poştal.
Mai multe detalii despre aceasta aplicaţie pot fi găsite in butonul asistenta.

INP Logo albastru afcn


COMUNICAT DE PRESĂ


25 septembrie 2012


Institutul Naţional al Patrimoniului derulează în prezent, proiectul '360 Incursiune virtuală in patrimoniul cultural naţional, proiect finanţat prin ADMINISTRAŢIA FONDULUI CULTURAL NAŢIONAL, în cadrul sesiunii de finanţare nr. 2 din 2012.
Proiectul propune, prin utilizarea unor mijloace de informare virtuale interactive, cu un puternic impact asupra utilizatorilor de internet, adoptarea unor metode moderne de punere în valoare a patrimoniului naţional. Acesta este reprezentat prin 20 de monumente istorice, selectate de către specialiştii din domeniul cultural ca fiind reprezentative.
Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea gradului de acces al publicului la cunoaşterea pa prin adoptarea unor metode de informare inovative.
Proiectul contribuie la promovarea patrimoniului naţional, intr-o manieră atractivă, care, prin utilizarea unor mijloace de informare preferate de publicul tânăr, la ajute la educarea acestuia în vederea creşterii receptivităţii sale pentru patrimoniul cultural.
Proiectul vizează, de asemenea, creşterea numărului de consumatori de cultură prin oferirea unui răspuns adecvat cererii acestora, contribuind, în acelaşi timp, la sprijinirea turismului cultural ca sursă de dezvoltare la nivel naţional, precum şi la susţinerea instituţiilor culturale în rolul lor de evidenţiere şi protejare a patrimoniului.
După finalizarea proiectului, fiecare din cele 20 de monumente istorice reprezentative vor putea fi cunoscute în detaliu de către marele public prin intermediul documentarelor realizate şi a câte unei panorame 360° postate pe site-ul proiectului.

 


Manager de proiect
Dr. Daniela Mihai
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

 

 

Fişe tehnice de cercetare arheologică (link)

Lista cercetărilor arheologice autorizate de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național (link)

Consultarea Registrului Arheologilor (link)

Consultarea Repertoriului Arheologic Național (link)