ACERA - Sistemul de administrare a cercetarilor arhologice din Romania
Arheologie

ACERA este un sistem informatic online pentru administrarea și publicarea online a datelor de interes public privind:

  • autorizarea cercetărilor arheologice din România (evaluare de teren, supraveghere arheologică, cercetare sistematică, cercetare preventivă);
  • autorizarea utilizării detectoarelor de metale în zone arheologice;
  • înregistrarea cererilor de finanţare a cercetărilor arheologice sistematice din bugetul central;
  • administrare Registrului arheologilor atestaţi de MCPN să efectueze cercetări arheologice (inclusiv arheologii străini care fac săpături arheologice în România);
  • raportarea rezultatelor cercetărilor prin fişe tehnice de cercetare arheologică şi rapoarte preliminare de cercetare după fiecare campanie, însoţite de ridicări topografice, fotografii, planuri, fişe de sit şi alte documente anexe.

ACERA răspund următoarelor cerințe:
  • să unească toate fondurile de informaţii arheologice anterioare într-o singură bază de date, normalizată, astfel încât să nu existe duplicări de date;
  • să utilizeze o platformă web care să permită completarea formularelor de cereri şi a altor documente online, atât de către administratorii sistemului cât şi de către solicitanţi;
  • să permită accesul diferenţiat la baza de date printr-un sistem de drepturi de acces, prin logare cu nume utilizator şi parolă, pe principiul că administratorul sistemului are drepturi maxime de citire şi scriere, fiecare arheolog are acces la datele proprii (istorice sau curente), fiecare instituţie care face cercetări arheologice are acces la datele proprii, iar publicul poate consulta doar datele afişate în interfaţa publică;
  • să permită completarea unor formulare online pentru cereri, fişe, rapoarte etc., listarea de cereri, autorizaţii, rapoarte şi statistici, căutarea şi filtrarea datelor pe diverse criterii, realizarea automată de copii de siguranţă, afişarea informaţiilor de interes public cu acces liber pe web etc.;
  • să permită administrarea eficientă a sistemului informatic şi întreţinerea lui în timp.

Sistemul a fost conceput pentru o utilizare on-line multi-user care permite fiecărei persoane implicate în cercetările arheologice din România să introducă formularele administrative necesare pentru desfăşurarea acestor cercetări, să îşi vizualizeze propriile formulare anterior introduse (sau existente în baza de date până în anul curent), să îşi modifice datele personale (schimbări de domiciliu, stare civilă, schimbarea afilierii instituţionale) cu care este înregistrat în Registrul Arheologilor, să completeze fişe tehnice şi rapoarte preliminare de cercetare arheologică. De asemenea, există şi o secţiune publică în care apar informaţii de interes general.

Toate formularele conţinute de sistem sunt structurate conform cu legislaţia românească în vigoare privind protecţia patrimoniului cultural naţional şi sunt modificate/actualizate în funcţie de modificările legislative.

Baza de date conţine informaţii începând cu anul 2000.

ACERA se va dezvolta în continuare cu o interfaţă cartografică şi integrarea cu baza de date a Repertoriului Arheologic Naţional.
Descoperă
Articole similare