Solicitare informații. Legislație
Informații de Interes Public

Numele şi prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001: - Doru Emanuel, e-mail: emanuel.doru@patrimoniu.ro , telefon 021.336.6073, interior 135


Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001 (descarcă word)


Modalitatea de contestare a deciziei şi formularele aferente pentru reclamaţie administrativă (refuz şi netrimitere în termen legal) (descarcă word)


Lista cu documentele de interes public şi lista cu documentele produse/gestionate de instituţie. (în curs de actualizare)


Rapoartele de aplicare a Legii nr. 544/2001 (în lucru)

Decizie 58/2023 - taxa pentru serviciul de copiere pe suport de hârtie (pdf)
 
Ca urmare a O.M.C nr. 3261/16.08.2022, începând cu data de 15.09.2022, Institutul Naţional al Patrimoniului va percepe taxa de 1 leu/pagină pentru serviciul de copiere pe suport de hârtie a documentelor interne conţinând informaţii de interes public, solicitate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru plata taxei mai sus menţionate, beneficiar este Institutul Naţional al Patrimoniului (I.N.P.) cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, Sector 4, cod fiscal 10444949, tel 0213366073, iar modalitatea de plată, virament în contul RO51TREZ70420G335000XXXX deschis la Trezoreria Sector 4 Bucureşti, cu menţiunea - taxă serviciu copiere documente."
Descoperă
Articole similare