Atestarea specialiștilor și experților
Informații de Interes Public

În baza Legii nr. 211/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii şi a H.G. nr. 427/20.06.2019 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului - INP, activitatea de atestare în domeniul protejării monumentelor istorice este desfăşurată de Institutul Naţional al Patrimoniului.
 
Contact: arh. Anca Filip – secretar CADMI, tel 0726 289 382, Daniela Mihai - secretar CADMI, tel 021-336-6073, interior 111, 
e-mail:  atestare@patrimoniu.ro
    

Legal

 
 
According to Order no. 2495/2010, the related deontological norms regarding the attributions and responsibilities of the specialists, experts and technical verifiers in the field of the protection of historical monuments

ORDIN nr. 3190 din 24 septembrie 2020 privind modificarea și completarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice, aprobate prin OMCPN nr. 2495/2010
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/230567

ORDIN nr. 2621 din 12 februarie 2020 privind aprobarea tarifelor percepute de către Institutul Naţional al Patrimoniului pentru activitatea de atestare a specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice   http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/223420

ORDIN nr. 2.032 din 14 iulie 1999 pentru înfiinţarea Comisiei de Atestare în Domeniul Monumentelor Istorice şi aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a experţilor în domeniul protejării monumentelor istorice şi a specialiştilor în domeniul conservării şi restaurarii monumentelor istorice (abrogat) http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20191

ORDIN nr. 2398 din 25 iunie 2008 privind reorganizarea activităţii de atestare a specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice şi pentru aprobarea normelor metodologice privind atestarea acestora (abrogat)   http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/99221 
 
 
 
DECIZIA nr. 148/27.06.2022 a managerului INP de constituire a comisiei CADMI
DECIZIA nr. 201/22.08.2023 a mangerului INP de constituire a comisiei CADMI

ANUNŢ PRIVIND PLATA TARIFULUI DE ATESTARE

Candidaţii cărora li s-a acordat atestarea în cadrul sesiunilor de atestare organizate de Institutul Naţional al Patrimoniului vor achita tariful de atestare stabilit prin ORDINUL nr. 2621 din 12 februarie 2020 privind aprobarea tarifelor percepute de către Institutul Naţional al Patrimoniului pentru activitatea de atestare a specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/223420, în cuantum de 700,00 lei, în contul Institutului Naţional al Patrimoniului IBAN RO51TREZ70420G335000XXXX, cod fiscal 10444949. La rubrica detaliile tranzacţiei se va completa „tarif atestare conform OMC nr. 2621/2020".
 
Persoanele atestate în domeniul monumentelor istorice în cadrul sesiunilor de atestare desfăşurate de Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală - INCFC, în perioada 2015-2018, vor achita tariful pentru eliberarea atestatului în cuantum de 50,00 de lei, în contul INCFC nr. RO69TREZ70020G331700XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, CUI 4631721.

 După achitarea tarifului, se va trimite dovada plăţii la adresa de e-mail: atestare@patrimoniu.ro 

ANUNŢ PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE ATESTARE

Persoanele atestate în domeniul protejării monumentelor istorice în cadrul sesiunilor de atestare organizate până în luna mai 2023 sunt invitate să ridice certificatul de atestare de la sediul central al Institutului Național al Patrimoniului – Secretariat CADMI, str. Ienăchiță Văcărescu nr. 16, sector 4, București. 
Descoperă
Articole similare