Atestarea specialiștilor și experților
Informații de Interes Public

În baza Legii nr. 211/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii şi a H.G. nr. 427/20.06.2019 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului - INP, activitatea de atestare în domeniul protejării monumentelor istorice este desfăşurată de Institutul Naţional al Patrimoniului.
 
Contact: arh. Anca Filip – secretar CADMI, tel: +4 0726 289 382, e-mail:  atestare@patrimoniu.ro

Legal

Tabel de corespondență între domeniile, calitațile și specializarile acordate specialiștilor, experților și experților tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice
 
ORDINUL nr. 2495 din 26 august 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice   http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/122071
 
According to Order no. 2495/2010, the related deontological norms regarding the attributions and responsibilities of the specialists, experts and technical verifiers in the field of the protection of historical monuments

ORDIN nr. 3190 din 24 septembrie 2020 privind modificarea și completarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice, aprobate prin OMCPN nr. 2495/2010
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/230567

ORDIN nr. 2621 din 12 februarie 2020 privind aprobarea tarifelor percepute de către Institutul Naţional al Patrimoniului pentru activitatea de atestare a specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice   http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/223420

ORDIN nr. 2.032 din 14 iulie 1999 pentru înfiinţarea Comisiei de Atestare în Domeniul Monumentelor Istorice şi aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a experţilor în domeniul protejării monumentelor istorice şi a specialiştilor în domeniul conservării şi restaurarii monumentelor istorice (abrogat) http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20191

ORDIN nr. 2398 din 25 iunie 2008 privind reorganizarea activităţii de atestare a specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice şi pentru aprobarea normelor metodologice privind atestarea acestora (abrogat)   http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/99221 
 
 
Înscrierea on-line prin PCUe în vederea atestării specialiștilor și experților în domeniul protejării monumentelor istorice.
Cerere atestare
INFORMAȚII PRIVIND SEMNĂTURA ELECTRONICĂ
 
DECIZIA nr. 148/27.06.2022 a managerului INP de constituire a CADMI

Programul sesiunilor de atestare în domeniul protejării monumentelor istorice, organizate de INP

ANUNŢ PRIVIND PLATA TARIFULUI DE ATESTARE

Candidaţii cărora li s-a acordat atestarea vor achita tariful de atestare stabilit prin ORDINUL nr. 2621 din 12 februarie 2020 privind aprobarea tarifelor percepute de către Institutul Naţional al Patrimoniului pentru activitatea de atestare a specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/223420, în cuantum de 700 lei, în contul Institutului Naţional al Patrimoniului IBAN RO51TREZ70420G335000XXXX, cod fiscal 10444949. La rubrica detaliile tranzacţiei se va completa „tarif atestare conform OMC nr. 2621/2020".

După achitarea tarifului, se va trimite dovada plăţii la adresa de e-mail: atestare@patrimoniu.ro

ANUNŢ PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE ATESTARE

Persoanele atestate în domeniul protejării monumentelor istorice în cadrul sesiunilor de atestare organizate de Institutul Naţional al Patrimoniului în perioada octombrie 2019 - iulie 2021 sunt invitate să ridice certificatul de atestare.

Persoanele atestate în domeniul monumentelor istorice în cadrul sesiunilor de atestare desfăşurate la Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală - INCFC, în perioada 2015-2018, îşi pot ridica atestatul de la Institutul Naţional al Patrimoniului (str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti). Pentru ridicarea atestatului, trebuie achitată suma de 50,00 de lei în contul INCFC nr. RO69TREZ70020G331700XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, CUI 4631721.
Descoperă
Articole similare