INSPECTOR IA (M) – COMPARTIMENTUL SECRETARIAT, COMUNICARE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
Angajări

    INSPECTOR IA (M) – COMPARTIMENTUL SECRETARIAT, COMUNICARE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
 
 
 
                                                          CENTRALIZATOR

 

cu rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat în zilele de 13.06.2023 și 19.06.2023 la Institutul Național al Patrimoniului.

 | Nr. crt. | Număr dosar înscris la concurs | Postul pentru care candidează/Compartimentul | Admis/Respins
 | 1 | 3551/31.05.2023 | Inspector IA (M) - Compartimentul secretariat, comunicare și relații internaționale | Admis
 | 2 | 3561/31.05.2023 | Inspector IA (M) - Compartimentul secretariat, comunicare și relații internaționale | Admis
Contestațiile cu privire la rezultatul selecției dosarelor se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării, respectiv până la 09.06.2023, ora 10.00.

Afișat astăzi 08.06.2023, ora 10.00

 

Secretar comisie concurs

Cristina Aura NEAGU

Descoperă
Articole similare