Lista Monumentelor Istorice
Patrimoniu construit

Lista monumentelor istorice din România (LMI) a fost actualizată.

Comparativ cu lista anterioară (din 2010) au fost declasate de către Ministerul Culturii, cu avizul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, 49 de monumente şi au fost clasate 644 de monumente (de arheologie, de arhitectură, de for public şi monumente memoriale şi funerare).

Monumentele istorice sunt clasate sau declasate la solicitarea proprietarilor, instituţiilor şi organizaţiilor cu activitate în domeniul patrimoniului prin ordin de ministru publicat în Monitorul Oficial.

Actuala listă este anexă la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis, 15.02.2016, având un caracter oficial şi legal.

Lista monumentelor istorice este realizată pe judeţe. Din punct de vedere structural, monumentele sunt grupate pe patru categorii, în funcţie de natura lor:
I. Monumente de arheologie
II. Monumente de arhitectură
III. Monumente de for public
IV. Monumente memoriale şi funerare

Din punct de vedere valoric, lista monumentelor istorice cuprinde următoarele categorii:
• Categoria A - monumente de interes naţional
• Categoria B - monumente de interes local

Lista Monumentelor Istorice 2015 (pe județe):

Lista Monumentelor Istorice 2010 (pe județe):

Lista Monumentelor Istorice 2004 (pe județe):

Lista Monumentelor Istorice 1991-1992 (pe județe):

Legi

Lege pentru CONSERVAREA ȘI RESTAURAREA MONUMENTELOR ISTORICE, publicată în Monitorul Oficial, No. 82 din 29 Julie 1919) (pdf).
 
Lista bunurilor din patrimoniul cultural national al R.S.R. (monumente istorice) - 1980: Vol. I - (pdf), Vol. II - (pdf), Vol. III - (pdf).

Lista Monumentelor de Cultură de pe teritoriul R.P.R., 1955 (pdf).

Inventariul Monumentelor Publice și Istorice din România, București, 1904 (pdf).
Descoperă
Articole similare