Pe urmele curții itinerante a lui Constantin Brâncoveanu
Traseu cultural

Proiectul propus explorează o figură marcantă a culturii şi istoriei româneşti - Constantin Brâncoveanu, abordînd o temă mai puţin cunoscută, cea a curţii itinerante, dar şi a potenţialelor trasee culturale ce se vor puncta în aceste locuri.

Resursa imensă pe care o generează patrimoniul cultural constituie una dintre condiţiile necesare dezvoltării comunităţilor locale, prin atragerea turiştilor şi dezvoltarea serviciilor turistice.

Investiţiile în turism şi cultură permit comunităţilor să folosească avantajele oferite de potenţialul turistic şi să contribuie la consolidarea identităţii proprii.Acest proiect a propus identificarea unor trasee culturale şi memoriale, care sunt puse la dispoziţia tuturor celor interesaţi.

Punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional creează oportunităţi şi premize de promovare a spiritului incluziv, de participare comunitară la procesul de regenerare locală, prin crearea unor oportunitati de atragere şi de educare a tinerilor, de participare a comunităţilor locale şi mai ales de conştientizare a acestora a faptului că patrimoniul cultural este un factor de dezvoltare sustenabilă, de creştere şi de dezvoltare economică. In condiţiile crizei economice puternice, existenţa patrimoniului cultural este şi devine din ce în ce mai pregnant o resursă de dezvoltare.

Traseu cultural

Descoperă
Articole similare