Subprogramul acțiuni tematice – Timișoara, Capitală Europeană a Culturii – lucrări de întreținere și reparații curente - (TMI 2021)
Subprogram

Suma maximă care poate fi solicitată pentru finanţarea unui proiect în cadrul subprogramului de acţiuni tematice - Timişoara Capitală Culturală Europeană, pentru intervenţii de întreţinere şi reparaţii curente este de 100.000 lei.

La această categorie se primesc propuneri pentru:

 • lucrări de refacere a integrităţii şi funcţionalităţii sistemelor de acoperire (ex. şarpante, învelitori, decoraţii) şi a sistemele de colectare şi evacuare a apelor pluviale (ex. jgheaburi, burlane, vazoane, sisteme de prindere, rigole, racorduri la canalizarea pluvială); includ şi lucrări pentru instalarea de sisteme paratrăsnet;
 • lucrări la finisajele exterioare şi interioare (doar pentru spaţiile comune - coridoare, case de scară, cursive, curţi interioare - care vor fi introduse într-un circuit public), inclusiv pavaje/pardoseli (asigurare, integrare şi completare); pot include punctual şi lucrări de conservare a componentelor artistice integrate în aparatul decorativ al faţadelor;
 • lucrări de întreţinere şi reparaţii la componente tehnice istorice (ex. ascensoare);
 • lucrări la tâmplăriile exterioare - porţi, ferestre, vitrine, obloane (înlocuiri locale ale elementelor sau părţilor din elemente componente care sunt deteriorate; completări; completare / refacere a finisajelor);
 • instalarea de elemente de signaletică exterioară (ex. semnalizare de monument istoric / casă memorială / element al unui circuit cultural) şi interioară (ex. ghidaj, evacuare, numerotare şi denumire spaţii);
 • lucrări dedicate monumentelor de for public, inclusiv amenajarea spaţiului adiacent.

Documentele subprogramului:

1. Cerere de finanțare (docx), erata (pdf)
2. Bugetul proiectului (xls)
3. Declarație pe propria răspundere (docx)
4. Ghidul solicitantului (pdf)
5. Contract de finanțare nerambursabilă (pdf)
6. Ghid de decontare (pdf)
7. Raport financiar (doc)
8. Centralizator cheltuieli (xls)

Grila de evaluare (pdf)
Platforma pentru încărcarea aplicațiilor poate fi accesată aici.

Update!!!!

Ca urmare a mai multor solicitări venite din partea potenţialilor beneficiari ai finanţării din fondul TMI pentru subprogramele 3 Reşiţa -250 de ani de siderurgie si 4 Timişoara - capitală europeană a culturii, termenul de depunere al dosarelor de finanţare se prelungeşte cu două zile. Astfel noul calendar este următorul:

SUBPROGRAM TIMIŞOARA - CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII
SUBPROGRAM REŞIŢA - 250 DE ANI DE SIDERURGIE

Perioada | Activitatea
 • 25 ianuarie - 12 mai 2021 (ora 16:00): Depunerea online a proiectelor
 • 13 - 31mai:  Verificarea administrativă a proiectelor depuse
 • 2 iunie:  Afişarea pe site-ul INP a rezultatului selecţiei administrative
 • 3 iunie - 30 iunie:  Evaluarea proiectelor
 • 1 iulie:  Afişarea pe site-ul INP a rezultatului evaluării dosarelor
 • 2- 5 iulie:  Depunere contestaţii
 • 6 - 8 iulie:  Soluţionare contestaţii
 • 9 iulie:  Afişarea pe site-ul INP a rezultatului final al evaluării dosarelor
 • 12 - 23 iulie:  Semnarea contractelor
 • Data semnării contractului - 31 octombrie:  Implementarea proiectelor
Descoperă
Articole similare