Subprogramul acțiuni tematice – „Case memoriale” – Punere în valoare – interpretare și prezentare – a caselor memoriale (TMI 2024)
Timbrul Monumentelor Istorice

ATENȚIE!

 
În urma Deciziei nr. 144/05.06.2024 emisă ca urmare a numeroaselor solicitări primate pe adresa INP, se prelungește termenul de depunere a proiectelor în cadrul sesiunii de finanțare prin Timbrul Monumentelor Istorice II/2024, pentru proiecte care au ca scop protejarea și promovarea monumentelor istorice, până la data de 12 august 2024, ora 17:00

CALENDAR VERSIUNE NOUĂ!

•         Depunerea online a proiectelor: 10.05.2024 - 12.08.2024 (ora 17:00)
•         Verificarea administrativă a proiectelor depuse (inclusiv solicitarea, primirea şi verificarea clarificărilor):  13.08.2024 - 03.09.2024
•         Afişarea pe site-ul INP a rezultatului selecţiei administrative:  04.09.2024
•         Depunere contestații (etapa administrativă): 05.09.2024-06.09.2024(ora 24.00)
•         Soluționare contestații (etapa administrativă): 09.09.2024 – 10.09.2024
•         Afișarea pe site-ul INP a rezultatului final selecţiei administrative: 11.09.2024
•         Evaluarea proiectelor:  12.09.2024 - 23.09.2024
•         Afişarea pe site-ul INP a rezultatului evaluării dosarelor:  24.09.2024
•         Depunere contestaţii: 25.09.2024 - 27.09.2024 (ora 24:00)
•         Soluţionare contestaţii: 30.09.2024 - 04.10.2024
•         Afişarea pe site-ul INP a rezultatului final al evaluării dosarelor: 07.10.2024
•         Semnarea contractelor: 08.10.2024 - 16.10.2024
 
Perioada de derulare a proiectelor
-         Subprogramul Proiectare: între data semnării contractului - 30.11.2025,
-         Subprogramul Punere în valoare - interpretare și prezentare - a caselor memoriale: între data semnării contractului - 30.11.2025.
-         Subprogramul Restaurare: între data semnării contractului - 31.12.2027.

ATENȚIONARE! Vă rugăm să vă asigurați că dețineți versiunea actualizată a documentelor la subprogramele Punere în valoare și Proiectare!

La această categorie se primesc propuneri de proiecte pentru: 
 
·         Activități menite să sporească gradul de conștientizare și de înțelegere a sitului cultural de patrimoniu de către public: editarea de publicații, realizarea de evenimente din domeniul artelor vizuale (expoziții de sculptură, pictură, grafică, arte decorative, instalații etc.), programe educaționale, activități comunitare, precum și activități de cercetare, formare și evaluare continuă a procesului de interpretare în sine a sitului cultural de patrimoniu.
·         Activități de comunicare planificată a conținutului interpretativ prin aranjarea informațiilor de natură similară, prin intermediul accesului fizic la situl cultural de patrimoniu, materializată prin realizarea unor mijloace tehnice de prezentare/signalistică:  e.g. panouri informative, prezentări de tip muzeal, trasee semnalizate, tururi ghidate ori prin realizarea unor proiecte multimedia (noile media, artă digitală, video-art, film).
·         Activități de sensibilizare a publicului cu privire la particularitățile unei case memoriale și a cadrului în care se află, prin noi modalități creative de a atrage vizitatori plătitori, prieteni și sponsori pentru a promova și menține casa ca loc de atracție, fără a-i pune în pericol arhitectura și colecțiile.


Suma maximă care poate fi solicitată pentru finanţarea unui proiect în cadrul subprogramului punerea în valoare – interpretare și prezentare – a caselor memoriale  – 200.000 lei.


Documentele subprogramului:1.  Cerere de finanțare (docx) - document actualizat!
2.  Bugetul proiectului (xls)
3.  Declarație pe propria răspundere (docx)
4.  Ghidul solicitantului (pdf)
5.  Contract de finanțare nerambursabilă (docx) - document actualizat!
6.  Ghid de decontare (pdf) - în curs de afișare
7.  Raport financiar (doc)
8.  Centralizator cheltuieli (xls) - în curs de afișare

Grila de evaluare (pdf)
Descoperă
Articole similare