Subprogramul intervenții de urgență (ante- și post-dezastru) - (TMI 2024)
Timbrul Monumentelor Istorice

La această categorie se primesc propuneri de proiecte pentru:
 • intervenţii directe – consolidare a elementelor structurale, de arhitectură și lucrări de conservare primară pentru monumente de arheologie;
 • intervenţii indirecte – sprijiniri, eşafodaje, acoperiri de protecţie;
 • lucrări conexe – desfacere/refacere a instalaţiilor/echipamentelor, finisajelor interioare şi exterioare, învelitorilor şi altor elemente, necesare pentru realizarea intervenţiilor.
Suma maximă care poate fi solicitată pentru finanţarea unui proiect în cadrul subprogramului intervenții de urgență (ante- şi post-dezastru) – 250.000 lei.


Documentele subprogramului:


1.  Cerere de finanțare (docx)
2.  Bugetul proiectului (xls)
3.  Declarație pe propria răspundere (docx)
4.  Ghidul solicitantului (pdf)
5.  Contract de finanțare nerambursabilă (pdf)
6.  Ghid de decontare (pdf)
7.  Raport financiar (doc)
8.  Centralizator cheltuieli (xls)

Grila de evaluare (pdf)

IMPORTANT!

Anexa nr.1A - DECLARAȚIE PRIVIND EXPRIMAREA ACORDULUI PENTRU UTILIZAREA ŞI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL se va încărca la secțiunea Documente Auxiliare.CALENDAR SUBPROGRAM INTERVENŢII DE URGENŢĂ


Perioada | Activitatea

 • Depunerea online a proiectelor: 17.11.2023 - 14.12.2023 (ora 14:00)
 • Verificarea administrativă a proiectelor depuse (inclusiv solicitarea, primirea şi verificarea clarificărilor):  15.12.2023 - 17.01.2024
 • Afişarea pe site-ul INP a rezultatului selecţiei administrative:  18.01.2024
 • Evaluarea proiectelor:  19.01.2024 - 14.02.2024
 • Afişarea pe site-ul INP a rezultatului evaluării dosarelor:  15.02.2024
 • Depunere contestaţii: 16.02.2024 - 19.02.2024 (ora 14:00)
 • Soluţionare contestaţii: 20.02.2024 - 22.02.2024
 • Afişarea pe site-ul INP a rezultatului final al evaluării dosarelor: 23.02.2024
 • Semnarea contractelor: 24.02.2024 - 29.02.2024
 • Perioada de implementare a proiectelor: Data semnării contractului - 30.11.2024


Descoperă
Articole similare