Subprogramul proiectare - elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice, finanțări Uniunea Europeană și programe naționale - (TMI I – 2024)
Timbrul Monumentelor Istorice

În cadrul subprogramului de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice se primesc propuneri pentru:
 • proiecte de anvergură şi complexitate redusă, elaborate pentru toate fazele de proiectare (DALI, DTAC, PT şi DE, PFU);
 • proiecte complexe, elaborate la faza DALI, inclusiv studii şi cercetări;
 • proiecte pentru care există DALI avizat şi se elaborează fazele de proiectare DTAC, PT şi DE;
 • proiecte fază unică (PFU) pentru componente artistice.
Suma maximă care poate fi solicitată pentru finanţarea unui proiect în cadrul subprogramului de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice – 200.000 lei.


Documentele subprogramului:


1.  Cerere de finanțare (docx)
2.  Bugetul proiectului (xls)
3.  Declarație pe propria răspundere (docx)
4.  Ghidul solicitantului (pdf)
5.  Contract de finanțare nerambursabilă (pdf)
6.  Ghid de decontare (pdf)
7.  Raport financiar (doc)
8.  Centralizator cheltuieli (xls)

Grila de evaluare (pdf)


CALENDAR SUBPROGRAM PROIECTARE


 • Depunerea online a proiectelor: 17.11.2023 - 14.12.2023 (ora 14:00)
 • Verificarea administrativă a proiectelor depuse (inclusiv solicitarea, primirea şi verificarea clarificărilor):  15.12.2023 - 17.01.2024
 • Afişarea pe site-ul INP a rezultatului selecţiei administrative:  18.01.2024
 • Evaluarea proiectelor:  19.01.2024 - 14.02.2024
 • Afişarea pe site-ul INP a rezultatului evaluării dosarelor:  15.02.2024
 • Depunere contestaţii: 16.02.2024 - 19.02.2024 (ora 14:00)
 • Soluţionare contestaţii: 20.02.2024 - 22.02.2024
 • Afişarea pe site-ul INP a rezultatului final al evaluării dosarelor: 23.02.2024
 • Semnarea contractelor: 24.02.2024 - 29.02.2024
 • Perioada de implementare a proiectelor: Data semnării contractului - 30.11.2024


Descoperă
Articole similare