INFORMAȚII PRIVIND SEMNĂTURA ELECTRONICĂ ÎN DOMENIILE CONSTRUCȚII, ARHITECTURĂ ȘI URBANISM
Informații de Interes Public

Cadrul general pentru utilizarea semnăturii electronice pe documentele şi documentaţiile elaborate şi asumate în domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism, care se transmit autorităţilor şi instituţiilor competente cu emiterea de avize, acorduri, aprobări şi autorizaţii, ca alternativă la transmiterea acestora în format fizic cu semnătură olografă şi ştampilă sau parafă profesională este oferit de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/229308, în baza căreia specialiştii, experţii şi experţii tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice pot semna documentaţiile prevăzute de lege, părţi scrise şi părţi desenate, cu semnătura electronică calificată, care ţine loc atât de semnătură, cât şi de ştampila profesională, pe exemplarele elaborate şi prezentate în format electronic, ca alternativă la semnătură olografă şi aplicarea ştampilei individuale specifice, pe exemplarele fizice ale documentaţiilor de specialitate.
Prevederi privind solicitarea, verificarea, emiterea, suspendarea, modificarea şi revocarea certificatelor calificate pentru semnătura electronică pentru documentele şi documentaţiile elaborate în domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism, care se transmit autorităţilor şi instituţiilor competente cu emiterea de avize, acorduri, aprobări şi autorizaţii, ca alternativă la transmiterea acestora în format fizic cu semnătură olografă şi ştampilă sau parafă profesionalăsunt prevăzute în: ORDIN nr. 4.134/3.875/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/235087 

1. LEGISLAŢIE CARE REGLEMENTEAZĂ ATESTAREA:
LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001  privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
ORDINUL nr. 2495 din 26 august 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice
ORDIN nr. 3190 din 24 septembrie 2020 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind atestarea specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice, aprobate prin OMCPN nr. 2495/2010
ORDIN nr. 2.032 din 14 iulie 1999 pentru înfiinţarea Comisiei de Atestare în Domeniul Monumentelor Istorice şi aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a experţilor în domeniul protejării monumentelor istorice şi a specialiştilor în domeniul conservării şi restaurarii monumentelor istorice (abrogat)
ORDIN nr. 2398 din 25 iunie 2008 privind reorganizarea activităţii de atestare a specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice şi pentru aprobarea normelor metodologice privind atestarea acestora (abrogat)

2. FORMULARE COMUNICARE ELIBERARE/MODIFICARE CERTIFICAT CALIFICAT
:
Formular comunicare eliberare certificat calificat (pdf)
Formular comunicare modificare certificat calificat (
pdf)

3. MODEL NOTIFICARE COMUNICARE SANCŢIUNE
:
Model notificare comunicare sancţiune (pdf)

4. MODELE CERTIFICATE ATESTARE ÎN VALABILITATE
:
Model certificate atestare emise în perioada iunie 2000-octombrie 2008
(pdf)
Model certificate atestare emise în perioada noiembrie 2008-august 2010 
(pdf)
Model certificate atestare emise în perioada septembrie 2010-noiembrie 2013 şi octombrie 2019-prezent
(pdf)
Model certificate atestare emise în perioada noiembrie 2015-mai 2018
(pdf)

Contact: arh. Anca Filip – secretar CADMI, tel: +4 0726 289 382, e-mail:  atestare@temp-18-250.cimec.ro
Descoperă
Articole similare