Patrimoniul Cultural
Lecția de Patrimoniu

Ce este patrimoniul cultural?

Cuvântul „patrimoniu” se află în strânsă legătură cu un alt termen, de multe ori folosit ca sinonim, și anume: „moștenire”. Din punct de vedere istoric, moștenirea semnifică „transferul proprietății de la tată la fiu”. 
 
Definiție 
Patrimoniul, prin definiția sa clasică, este înțeles ca „ansamblul de bunuri și drepturi moștenite de la părinți”. 
 
Știați că? 
În mai multe limbi europene, echivalentul cuvântului „moștenire” este folosit pentru a desemna conceptul de patrimoniu cultural (engleză — „heritage”, franceză — „héritage”, germană — „Erbe”, poloneză — „dziedzictwo”, maghiară — „örökség”). 
 
Patrimoniul în istorie 
Termenul de „patrimoniu artistic” a început să fie utilizat la finalul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, atunci când, în urma explorărilor arheologice din Egipt, Mesopotamia, Grecia, Roma și Pompei, au fost descoperite, restaurate și conservate adevărate comori ale lumii antice. 
 
Acestea au fost expuse, iar publicul larg a avut ocazia să le descopere, să le exploreze și să le înțeleagă ca adevărate moșteniri lăsate de înaintași. Astfel, moștenirea a luat amploare, fiind transferată de la structura familială la una mult mai largă – structura socială continentală și apoi mondială. 
 
Definiție 
Patrimoniul cultural este definit, prin legislația în vigoare în România, ca fiind „format din totalitatea bunurilor care reprezintă o mărturie și o expresie a valorilor, credințelor, cunoștințelor și tradițiilor naționale, indiferent de regimul de proprietate al acestora.” 
 
Patrimoniul cultural cuprinde o colecție de mărturii excepționale ale creativității umane de-a lungul istoriei sale: 
  • bunuri mobile și imobile
  • tradiții
  • expresii culturale imateriale

Patrimoniul cultural exprimă modurile de viață dezvoltate de o comunitate, pe care le transmite din generație în generație, incluzând:
  • obiceiuri
  • practici
  • locuri
  • obiecte
  • expresii artistice
  • valori
Descoperă
Articole similare