Subprogramul acțiuni tematice – „Case memoriale” – Restaurare (TMI 2024)
Timbrul Monumentelor Istorice

ATENȚIE!

 
În urma Deciziei nr. 144/05.06.2024 emisă ca urmare a numeroaselor solicitări primate pe adresa INP, se prelungește termenul de depunere a proiectelor în cadrul sesiunii de finanțare prin Timbrul Monumentelor Istorice II/2024, pentru proiecte care au ca scop protejarea și promovarea monumentelor istorice, până la data de 12 august 2024, ora 17:00

CALENDAR VERSIUNE NOUĂ!

•         Depunerea online a proiectelor: 10.05.2024 - 12.08.2024 (ora 17:00)
•         Verificarea administrativă a proiectelor depuse (inclusiv solicitarea, primirea şi verificarea clarificărilor):  13.08.2024 - 03.09.2024
•         Afişarea pe site-ul INP a rezultatului selecţiei administrative:  04.09.2024
•         Depunere contestații (etapa administrativă): 05.09.2024-06.09.2024(ora 24.00)
•         Soluționare contestații (etapa administrativă): 09.09.2024 – 10.09.2024
•         Afișarea pe site-ul INP a rezultatului final selecţiei administrative: 11.09.2024
•         Evaluarea proiectelor:  12.09.2024 - 23.09.2024
•         Afişarea pe site-ul INP a rezultatului evaluării dosarelor:  24.09.2024
•         Depunere contestaţii: 25.09.2024 - 27.09.2024 (ora 24:00)
•         Soluţionare contestaţii: 30.09.2024 - 04.10.2024
•         Afişarea pe site-ul INP a rezultatului final al evaluării dosarelor: 07.10.2024
•         Semnarea contractelor: 08.10.2024 - 16.10.2024
 
Perioada de derulare a proiectelor
-         Subprogramul Proiectare: între data semnării contractului - 30.11.2025,
-         Subprogramul Punere în valoare - interpretare și prezentare - a caselor memoriale: între data semnării contractului - 30.11.2025.
-         Subprogramul Restaurare: între data semnării contractului - 31.12.2027.
 
ATENȚIONARE! Vă rugăm să vă asigurați că dețineți versiunea actualizată a documentelor la subprogramele Punere în valoare și Proiectare!

La această categorie se primesc propuneri de proiecte pentru lucrări de restaurare a caselor memoriale, în cazul construcțiilor, instalațiilor care sunt în situaţia de a suferi pierderi majore/ireversibile de substanţă istorică, precum și pentru prevenirea distrugerii unor bunuri materiale, culturale și artistice de valoare, constând în:
·         intervenții pentru consolidarea structurii de rezistență; 
·         lucrări de restaurare arhitectură; 
·         reparații instalații pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, a celor pentru semnalizare şi avertizare antiefracţie; 
·         lucrările de conservare, restaurare componente artistice;
·         lucrări conexe – desfacere/refacere a instalațiilor/echipamentelor, finisajelor interioare/exterioare, învelitorilor și altor elemente, necesare pentru realizarea intervențiilor;
·         procurarea și montarea echipamente şi dotărilor aferente instalaţii pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, a celor pentru semnalizare şi avertizare antiefracţie şi a celor pentru protecţia împotriva trăsnetului;
·         lucrări de sistematizare verticală necesare controlului sau eliminării umidităţii, restabilirii nivelurilor de călcare şi configuraţiilor istorice, a lucrărilor de împrejmuire, de acces, inclusiv a celor ce privesc persoanele cu dizabilităţi, precum şi a locurilor de parcare proiectate la nivel minim necesar şi a lucrărilor de restaurare a grădinilor şi parcurilor istorice aferente monumentelor istorice;


Suma maximă care poate fi solicitată pentru finanţarea unui proiect în cadrul subprogramului restaurarea caselor memoriale  – 7.500.000 lei .


Documentele subprogramului:1.  Cerere de finanțare (docx)
2.  Bugetul proiectului (xls)
3.  Declarație pe propria răspundere (docx)
4.  Ghidul solicitantului (pdf)
5.  Contract de finanțare nerambursabilă (pdf)
6.  Ghid de decontare (pdf) - în curs de afișare
7.  Raport financiar (doc)
8.  Centralizator cheltuieli (xls) - în curs de afișare

Grila de evaluare (pdf)
Descoperă
Articole similare