Mănăstirea Govora
Proiecte în desfășurare

Despre

Titlul proiectului: CONSOLIDAREA, RESTAURAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A SFINTEI MĂNĂSTIRI GOVORA: CORPURILE C1, C2, C3, C15, C16

Mănăstirea Govora este o mănăstire de maici cu hramul Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai vechi mănăstiri din Țara Românească, precum și un monument arhitectonic medieval de o rară frumusețe. Numele „Govora“ provine, probabil, din derivarea slavului găvariti, a vorbi, a spune și prin extensie izvor, murmur de izvor, sau din dialectul traco-dac care înseamnă „adâncitură“, vale cu multe izvoare.

Finanțare prin Timbru Monumentelor Istorice (TMI):

Institutul Național al Patrimoniului (INP), prin Timbrul Monumentelor Istorice (TMI), a lansat un nou Apel 2023 de finanțări nerambursabile cu un singur subprogram – pregătirea documentațiilor tehnico-economice pentru restaurarea monumentelor istorice (Proiectare).

Fazele de proiectare: D.A.L.I. inclusiv studii și cercetări

Printre monumentele istorice care au obținut finanțare în urma evaluării comisiei de selecție se numără și Mănăstirea Govora, un ansamblu monument istoric de importanță națională, inclus pe Lista monumentelor istorice din județul Vâlcea din anul 2015, având codul de clasificare VL-II-a-A-09904 și datare 1492 – 1496. Următoarele obiective din cadrul ansamblului fac subiectul studiului de obținere a finanțării:

ü  C1 - Biserica Adormirea Maicii Domnului (VL-II-m-A-09904.01);
ü  C15 - Turn Clopotniță (VL-II-m-A-09904.02);
ü  C2, C3, C16 - Chilii (VL-II-m-A-09904.03).

Valoare finanțată: 250.000 lei

Termen de finalizare: 15.12.2023

Contact

Vulpuleşti 247389, Romania
Vezi pe harta

Descopera
Obiective similare