Comunicat privind lansarea preselecţiei naţionale pentru acordarea Mărcii patrimoniului european
Programe

Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) anunţă lansarea, la nivel naţional, a acţiunii Uniunii Europene privind Marca patrimoniului european, conform Deciziei nr. 1194/2011/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 noiembrie 2011. INP este coordonatorul naţional al procesului de selecţie, desemnat prin Ordin al ministrului Culturii.

Marca patrimoniului european este o iniţiativă menită să aducă în atenţia publicului şi în special a tineretului european valorile fundamentale europene, elementele comune de istorie şi cultură ale patrimoniului cultural care contribuie la consolidarea sentimentului de apartenenţă la Uniune şi a dialogului intercultural.

Acordarea mărcii la nivel european se desfăşoară o dată la doi ani şi fiecare stat membru al Uniunii poate transmite Comisiei Europene două cadidaturi de situri.

În ţara noastră, preselecţia naţională pentru sesiunea de selecţie europeană 2017 se va derula după următorul calendar:
1. Lansarea apelului la candidatură: decembrie 2016;
2. Primirea dosarelor de candidatură: decembrie 2016 - 31 ianuarie 2017, ora 16:00;
3. Evaluarea candidaturilor: 1 - 17 februarie 2017;
4. Afişarea rezultatelor: 20 februarie 2017;
5. Transmiterea a maximum două candidaturi preselectate către Comisia Europeană: 23 februarie - 1 martie 2017.

Punem la dispoziţia siturilor care doresc să candideze următoarele documente:
- Regulamentul privind procedura de preselecţie naţională pentru acordarea Mărcii patrimoniului european (pdf);
- Decizia nr. 1194/2011/UE a Parlamentului European şi a Consiliului (ro) (pdf);
- Orientări pentru siturile candidate (ro) (pdf);
- Formular de cerere pentru situri (ro) (doc);
- Formular de cerere pentru situri (en) (doc);
- Formular de gardă - sit tematic naţional (ro) (doc);
- Formular de gardă - sit tematic naţional (en) (doc);
- Formular de gardă - sit transnaţional (ro) (doc);
- Formular de gardă - sit transnaţional (en) (doc);
- Raportul juriului european 2015 (en) (pdf).
Până în acest moment, au primit Marca patrimoniului european 29 de situri din Austria, Belgia, Olanda, Franţa, Italia, Germania, Estonia, Grecia, Ungaria, Croaţia, Republica Cehă, Spania, Portugalia, Polonia, Lituania, Slovenia.
Subliniem importanţa respectării tuturor criteriilor de eligibilitate (dimensiunea europeană, proiectul şi planul de lucru), aşa cum sunt detaliate în documentele oficiale ale Comisii Europene. Precizăm, de asemenea, că sunt de mare interes, prin exemplificarea modului de evaluare şi de selectare la nivel european, rapoartele juriului de experţi independenţi din sesiunile anterioare pe care Comisia Europeană le-a pus la dispoziţia statelor membre la adresa de web: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-label/apply_en . Dintre acestea, deosebit de util este raportul pentru anul 2015 care conţine explicaţii ale criteriilor şi recomandări pentru candidaturile viitoare graţie experienţei dobândite în sesiunile precedente de selecţie.
Dosarele de candidatură se depun atât în format de hârtie cât şi în format electronic la secretariatul Institutului Naţional al Patrimoniului din str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti, până la data de 31 ianuarie 2017, ora 16.00.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: marca.europeana@patrimoniu.gov.ro 
Dosarele de candidatură trebuie să conțină borderou de documente și pot fi transmise și prin intermediul Poștei Române sau a unei firme de curierat, cu confirmare de primire.
Formularele de cerere, atât în limba română cât și în limba engleză, trebuie să fie în câte două exemplare originale, conform modelului de borderou anexat (doc). Reamintim că termenul limită de transmitere a dosarelor este de 31 ianuarie 2017, ora 16:00.

Notă:
În anul 2006, o iniţiativă interguvernamentală stabilită prin consensul Spaniei, Franţei şi Ungariei, la care a aderat şi România, a pus bazele conceptului de Marcă a Patrimoniului European. În cadrul acestei iniţiative patru situri din România au primit dreptul de a purta Marca - Ateneul Român şi Palatul Cantacuzino, municipiul. Bucureşti; Cetatea Histria din judeţul Constanţa şi Ansamblul „Calea Eroilor" de la Târgu Jiu, judeţul Gorj.
Începând cu anul 2011, Marca Patrimoniului European a devenit acţiune a Uniunii Europene rezultând însă noi seturi de criterii, norme procedurale şi un nou calendar pe care toate statele membre trebuie să le respecte, atât pentru siturile nominalizate anterior cât şi pentru noile candidaturi.
Descoperă
Articole similare