Lansăm preselecţia naţională pentru acordarea Mărcii patrimoniului european, sesiunea 2024-2025
Programe

© European Union

Lansăm preselecţia naţională pentru acordarea Mărcii patrimoniului european, sesiunea 2024-2025

Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) anunţă lansarea preselecției naționale, prima etapă din cadrul  selecției pentru acordarea Mărcii patrimoniului european.

În România, preselecţia naţională pentru sesiunea de selecţie europeană 2025 se va derula după următorul calendar:

1. Primirea dosarelor de candidatură: până la data de 15 noiembrie 2024*;

2. Evaluarea candidaturilor: 18 noiembrie 2024 - 31 ianuarie 2025;

3. Publicarea rezultatelor şi transmiterea către Comisia Europeană a maximum două candidaturi preselectate: 3 februarie - 1 martie 2025.

 

Punem următoarele documente la dispoziţia celor care doresc să depună o candidatură:

1. Regulamentul privind procedura de preselecţie naţională pentru acordarea Mărcii patrimoniului european, aprobat prin Ordinul nr. 2889/2018 al Ministrului Culturii şi Identităţii Naţionale, publicat în Monitorul Oficial nr. 1038/06.12.2018 (ro);

2. Decizia nr. 1194/2011/UE a Parlamentului European şi a Consiliului (ro);

3. Orientări pentru siturile candidate (en);

4. Formular de cerere pentru situri individuale (ro);

5. Formular de cerere pentru situri individuale (en);

6. Formular de cerere - sit tematic naţional (ro);

7. Formular de cerere - sit tematic naţional (en);

8. Formular de cerere - sit transnaţional (ro);

9. Formular de cerere - sit transnaţional (en);

10. Raportul juriului european privind sesiunea de selecţie 2023 (en);

11. Declaraţie de cesionare neexclusivă a drepturilor patrimoniale de autor asupra materialelor audio-vizuale (ro);

12. Declaraţie (ro).

13. Borderou (ro).

 

Dosarul de candidatură va conţine următoarele piese: formularul de cerere, completat integral (cu excepția cerințelor opționale) și redactat atât în limba română cât şi în limba engleză; cele două declarații; borderoul de documente.

Documentele de candidatură vor fi transmise în format .pdf la secretariatul Institutului Naţional al Patrimoniului, prin e-mail, la adresa secretariat@patrimoniu.gov.ro, până la data de 15 noiembrie 2024, ora 23:59.

Informaţii suplimentare despre programul Mărcii patrimoniului european precum și consultanță privind modul de completare a formularelor de cerere înainte de depunerea lor oficială pot fi solicitate la adresa de e-mail: marca.europeana@patrimoniu.ro.

 

Precizări generale privind programul Mărcii patrimoniului European

Marca patrimoniului european este o iniţiativă a Uniunii Europene și se desfăşoară în conformitate cu Decizia nr. 1194/2011/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 noiembrie 2011. Acordarea Mărcii la nivel european se desfăşoară o dată la doi ani, iar fiecare stat membru al Uniunii poate transmite Comisiei Europene maximum două propuneri de situri, dintre care poate fi selectat maximum un sit. Institutul Naţional al Patrimoniului asigură coordonarea procedurii de preselecţie la nivel național, fiind desemnat prin ordin al ministrului culturii în anul 2016.

Marca patrimoniului european este menită să aducă în atenţia publicului şi în special a tineretului european valorile fundamentale europene, elementele comune de istorie, cultură şi patrimoniu cultural care contribuie la consolidarea sentimentului de apartenenţă la Uniune şi a dialogului intercultural.

Noțiunea de „sit înseamnă monumente, situri naturale, subacvatice, arheologice, industriale sau urbane, peisaje culturale, locuri comemorative, bunuri și obiecte culturale și patrimoniu imaterial asociate unui loc, inclusiv patrimoniu contemporan.

Noțiunea de „sit tematic național” înseamnă mai multe situri localizate în același stat membru, care se axează pe o temă specifică și prezintă o cerere comună.

Noțiunea de „sit transnațional” înseamnă: (a) mai multe situri situate în state membre diferite care se axează pe o temă specifică unică și prezintă o cerere comună; sau (b) un sit localizat geografic pe teritoriul a cel puțin două state membre.

Siturile Mărcii patrimoniului european sunt semnificative pentru istoria Europei în sens larg, sau pentru istoria națională privită în mod necesar în context european.

Pentru acordarea Mărcii trebuie îndeplinite trei criterii: 

  1. Dimensiunea europeană - prin ilustrarea, în mod concis, a relevanței pentru trecutul european a sitului propus pentru obținerea Mărcii;
  2. Proiectul - prin prezentarea obiectivelor și acțiunilor (activităților) pe care instituția sau organizația care gestionează un sit candidat le propune în scopul comunicării dimensiunii europene a acestuia către un public european cât mai larg și în special către cel tânăr (proiecte educaționale, culturale, facilitarea accesului la informație prin diferite mijloace ș.a.); punerea în aplicare a proiectului începe cel mai târziu la sfârșitul anului de desemnare, care urmează celui de selectare;
  3. Planul de lucru - prin demonstrarea faptului că instituția sau organizația care gestionează un sit candidat are capacitatea administrativă de a pune în aplicare, în mod realist și eficient, proiectul propus în formularul de candidatură.
Subliniem importanţa respectării tuturor criteriilor de eligibilitate, aşa cum sunt detaliate în documentele oficiale ale programului. 

Precizăm, de asemenea, că sunt de mare interes, prin exemplificarea modului de evaluare şi de selectare la nivel european, rapoartele juriului de experţi independenţi din sesiunile anterioare pe care Comisia Europeană le-a pus la dispoziţia ţărilor membre la această adresă web: https://culture.ec.europa.eu/ro/cultural-heritage/initiatives-and-success-stories/european-heritage-label/application-process-of-the-european-heritage-label. Graţie experienţei dobândite în sesiunile precedente de selecţie acestea conţin explicaţii ale celor trei criterii precum şi recomandări privind întocmirea unei candidaturi solide și cu șanse mari de a câștiga Marca  

Fiecare sit care a obținut Marca este monitorizat periodic pentru a se asigura faptul că acesta continuă să îndeplinească criteriile și respectă proiectul și planul de lucru prezentate în cererea depusă. Procedura de monitorizare se desfășoară o dată la patru ani, conform calendarului stabilit prin Decizia Nr. 1194/UE/2011. Din acest punct de vedere, procedura de monitorizare a siturilor este în plină desfășurare, pe tot parcursul anului curent, următoarea sesiune fiind peste patru ani.

Până în acest moment, au primit Marca patrimoniului european 68 de situri din: Austria, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Slovenia, Slovacia, Spania, Țările de Jos, Ungaria. 

Printre acestea se află trei situri din România: Memorialul Sighet, din Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş (selectat în 2017), Palatul Comisiei Europene a Dunării de la Galați, sediu al Bibliotecii Județene „V. A. Urechia” (selectat în 2021) și Ateneul Român din București (selectat în 2023).

O scurtă prezentare video a celor 7 situri care au primit Marca patrimoniului european în anul 2024 este disponibilă aici: https://www.facebook.com/share/v/kVQFMs9NFjTTR7mM/ 

Siturile Mărcii patrimoniului european se constituie într-o rețea, o veritabilă comunitate care, sprijinită fiind de Biroul MPE (EHL Bureau), tinde să devină o comunitate de practică, ce încurajează cooperarea și schimburile de experiență între situri, atrăgând oportunități de promovare și finanțare. 

Mai multe informații despre EHL Bureau sunt disponibile accesând link-ul: https://culture.ec.europa.eu/cultural-heritage/initiatives-and-success-stories/european-heritage-label/the-european-heritage-label-bureau. Website oficial al rețelei siturilor MPE: https://ehl-bureau.eu/en/about/

Informaţii despre toate siturile care au obţinut Marca patrimoniului european până în prezent sunt disponibile accesând și acest link:

Descoperă
Articole similare