Lansarea preselecției naționale pentru acordarea Mărcii patrimoniului european, sesiunea din 2018-2019
Programe

Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) anunţă lansarea, la nivel naţional, a acţiunii Uniunii Europene privind Marca patrimoniului european, conform Deciziei nr. 1194/2011/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 noiembrie 2011. INP este coordonatorul naţional al procesului de preselecţie, desemnat prin Ordin al ministrului Culturii în anul 2016.

Marca patrimoniului european este o iniţiativă menită să aducă în atenţia publicului şi în special a tineretului european valorilefundamentale europene, elementele comune de istorie şi cultură ale patrimoniului cultural care contribuie la consolidarea sentimentului de apartenenţă la Uniune şi a dialogului intercultural.
Acordarea mărcii la nivel european se desfăşoară o dată la doi ani şi fiecare stat membru al Uniunii poate transmite Comisiei Europene maximum două cadidaturi de situri.

În România, preselecţia naţională pentru sesiunea de selecţie europeană 2019 se va derula după următorul calendar:
1. Primirea dosarelor de candidatură: până la data de 31 ianuarie 2019, ora 16:00;
2. Evaluarea candidaturilor: 1 - 15 februarie 2019;
3. Publicarea rezultatelor: 19 februarie 2019;
4. Transmiterea a maximum două candidaturi preselectate către Comisia Europeană: 19-28 februarie 2019.

Punem la dispoziţia celor care doresc să candideze următoarele documente:
- Regulamentul privind procedura de preselecţie naţională pentru acordarea Mărcii patrimoniului european, aprobat prin Ordinul nr. 2889/2018 al Ministrului Culturii şi Identităţii Naţionale, publicat în Monitorul Oficial nr. 1038/06.12.2018 (ro);
- Decizia nr. 1194/2011/UE a Parlamentului European şi a Consiliului (ro);
- Orientări pentru siturile candidate (ro);
- Formular de cerere pentru situri-2019 (ro);
- Formular de cerere pentru situri-2019 (en);
- Formular de cerere - sit tematic naţional-2019 (ro);
- Formular de cerere - sit tematic naţional-2019 (en);
- Formular de cerere - sit transnaţional-2019 (ro);
- Formular de cerere - sit transnaţional-2019 (en);
- Raportul juriului european 2017 (en);
- Declaraţie de cesionare neexclusivă a drepturilor patrimoniale de autor asupra materialelor audio-vizuale (ro);
- Declaraţie pe propria răspundere (ro).
Până în acest moment, au primit Marca patrimoniului european 38 de situri din: Austria, Belgia, Croaţia, Estonia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Slovenia, Spania, Ungaria.
Subliniem importanţa respectării tuturor criteriilor de eligibilitate (dimensiunea europeană, proiectul şi planul de lucru), aşa cum sunt detaliate în documentele oficiale ale Comisii Europene. Precizăm, de asemenea, că sunt de mare interes, prin exemplificarea modului de evaluare şi de selectare la nivel european, rapoartele juriului de experţi independenţi din sesiunile anterioare pe care Comisia Europeană le-a pus la dispoziţia ţărilor membre la adresa de web: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-label/apply_en.
Dintre acestea, atragem atenţia asupra ultimului raport emis, cel privind selectia din anul 2017, care conţine explicaţii ale criteriilor şi recomandări pentru candidaturile viitoare graţie experienţei dobândite în sesiunile precedente de selecţie.
Mai multe informații despre siturile care au obținut Marca Patrimoniului European până în prezent se pot afla la adresa de web:  https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-label/sites_en
Dosarele de candidatură se depun atât în format de hârtie cât şi în format electronic la secretariatul Institutului Naţional al Patrimoniului din str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti, până la data 31 ianuarie 2019, ora 16:00.
Dosarele trebuie să conţină borderou de documente şi pot fi transmise şi prin intermediul Poştei Române sau a unei firme de curierat, cu confirmare de primire. Formularele de cerere, atât în limba română cât şi în limba engleză, trebuie să fie în câte două exemplare originale, conform modelului de borderou anexat (doc).
Informaţii suplimentare pot fi solicitate la adresa de e-mail: marca.europeana@patrimoniu.gov.ro
Descoperă
Articole similare