PROCULTHER METHODOLOGY
Programe

Protejarea patrimoniului cultural împotriva consecințelor dezastrelor - PROCULTHER este o inițiativă cofinanțată de Direcția Generală pentru Protecție Civilă Europeană și Operațiuni de Ajutor Umanitar (DG-ECHO) în cadrul Mecanismului de protecție civilă al Uniunii - UCPM și este concepută pentru a dezvolta și îmbunătăți capacitățile tehnice și operaționale pentru salvgardarea patrimoniului cultural expus riscului de dezastre la toate nivelurile teritoriale. Proiectul a fost derulat în perioada ianuarie 2019 - decembrie 2021 de către Departamentul de Protecție Civilă din Italia (Italia), lider al Consorțiului de implementare care a reunit experiența și competențele Ministère de l'Intérieur - Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (Franța), Ministerul Culturii și Turismului din cadrul Guvernului regional din Castilla y León (Spania), Ministerul de Interne - Autoritatea pentru gestionarea dezastrelor și a situațiilor de urgență - AFAD (Turcia), Centrul internațional pentru studiul conservării și restaurării bunurilor culturale (ICCROM) și Fondazione Hallgarten - Franchetti Centro Studi Villa Montesca (VM). Pe tot parcursul celor 36 de luni de activități, partenerii Consorțiului PROCULTHER, cu participarea Biroului Regional UNESCO pentru Știință și Cultură în Europa, au lucrat în mod proactiv într-un proces care a implicat actori din domeniul patrimoniului cultural și al gestionării riscurilor de dezastre din statele membre ale Uniunii Europene și din statele participante la UCPM, precum și experți din organizații internaționale care activează atât în sectorul patrimoniului cultural, cât și în cel al gestionării riscurilor de dezastre. Acest proces consultativ a permis, printre altele, identificarea "Elementelor-cheie ale unei metodologii europene de abordare a protecției patrimoniului cultural în situații de urgență" și elaborarea cerințelor minime ale unei capacități de răspuns bazate pe UCPM, capabilă să intervină și să sprijine acțiunile naționale de răspuns la nivel mondial pentru protecția patrimoniului cultural aflat în pericol. Odată cu închiderea PROCULTHER, activitatea partenerilor proiectului nu s-a încheiat: din ianuarie 2022 până în iunie 2023, aceștia vor fi implicați în proiectul PROCULTHER - NET, inițiativa UPCM cofinanțată de DG ECHO, care vizează consolidarea unei comunități tematice axate pe protecția patrimoniului cultural expus riscului de dezastre în cadrul Rețelei de cunoștințe în domeniul protecției civile a UE. Consorțiul PROCULTHER-NET va include, de asemenea, Agenția Federală pentru Ajutor Tehnic - THW și Institutul Arheologic German - DAI (Germania), Universitatea din Porto - UPORTO (Portugalia) și Universitatea Suor Orsola Benincasa - UNISOB (Italia). 
Descoperă
Articole similare