Back up - Valorificarea arhivei istorice a Comisiunii Monumentelor Istorice
Proiecte

Institutul Naţional al Patrimoniului a iniţiat anul acesta un proiect multianual, în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti, cofinanţat de AFCN, ce are ca scop conservarea, protejarea şi valorificarea uneia dintre cele mai importante arhive istorice din România, arhiva Comisiunii Monumentelor Istorice. De-a lungul celor 55 de ani de existenţă (1892-1948), Comisiunea Monumentelor Istorice (CMI) îşi va mări numărul de membri la 9 şi va avea membri corespondenţi în judeţele ţării. Arhiva Comisiunii Monumentelor Istorice este un uriaş depozit de informaţii istorice: studii istorice, devize, relevee, planuri, discuţii, decizii, etc ce sunt conţinute în aceste dosare, referitoare la problemele de restaurare, conservare şi punere în valoare a monumentelor istorice

Printre rezultatele vizate de acest acestui proiect amintim scanarea şi digitizarea a 20.000 de documente ce aparţin arhivei Comisiunii Monumentelor Istorice precum şi a 5000 de fotografii din fototeca Institutului Naţional al Patrimoniului.

În afara rezultatelor tehnice ale proiectului, cea mai importantă realizare o reprezintă salvarea şi păstrarea acestei arhive, în condiţii de siguranţă maxime şi păstrarea unor copii digitizate în condiţii optime, sigure. Enorma bogăţie informaţională existentă va putea fi punctul de plecare al unor teme de cercetare variate, pornind de la problemele stringente ale restaurării până la cele legate de tehnici şi de materiale de construcţie, la soluţii legate de restaurări, de consolidări, de întreaga problematică a monumentelor istorice.
Descoperă
Articole similare