Forcopar II
Proiecte

Arheologia industrială este parte integrantă a dezvoltării durabile: prezervarea clădirilor evocatoare ale trecutului cât şi economii de resurse faţă de noile construcţii. Specialişti de roluri diferite (Instituţii publice, arhitecţi, urbanişti, restauratori, proprietari) intervin deobicei fără a exista o colaborare între ei. Apare astfel o nouă profesie. Ea este solicitată de către colectivităţile locale/naţionale, de către patroni. Nu este semnalată, la nivel naţional sau european, nici o formaţie continuă în această direcţie. Pe durata proiectului FORCOPAR 1, parteneri din 4 ţări au lucrat pentru a crea o inovatoare formare continuă la distanţă. Au demonstrat fezabilitatea acesteia, construind o platformă educativă ce poate fi transferată.

Scop şi obiective

Proiectul îşi propune să pună la dispoziţia profesioniştilor această platformă de formare continuă la distanţă adaptată constrângerilor lor (timp, deplasări). Se realizează o formare minuţioasă tinzând spre un nou profesionalism pentru persoanele având formaţii iniţiale diverse. Se utilizează o platformă educativă, materiale pedagogice şi o metodologie adaptată. Este prevăzută validarea experienţei dobândite. Elementele vor putea intra în formaţiile iniţiale cu o validare la nivelul universităţiilor (Unităţi de valoare, Master, Doctorat). Suplimentul de profesionalism minuţios pentru profesionişti de formaţie largă trebuie să permită de a fi mai operaţional, de a avea acces sau de a se reconverti la această nouă profesie.

Partenariat

Cei 14 parteneri, recunoscuţi ca specialişti în arheologie industrială, sunt de origine geografică şi profesională diversă: universităţi, instituţtii de formare continuă, organisme de experţi, instituţii publice, muzee.

Descriere şi rezultate

Primul an este consacrat măsurilor preghătitoare pentru transferul platformei educative prin:
a) însuşirea demersului şi a conţinutului său;
b) finalizarea modulelor de formare pentru transferabilitatea lor - ghidul pentru cursanţi şi tutori, cele 7 module împărţite în unităţi însoţite de texte ajutătoare, glosar, fotografii, bibliografie, activităţi;
c) elaborarea materialelor pedagogice - situri "repertoriu/bancă de date", bibliotecă, cataloage de fotografii.
 
Cel de-al doilea an este dedicat realizării transferului şi pregătirii în vederea utilizării în formarea continuă la distanţă prin:
a) constituirea echipelor de tutori/formatori şi grupurilor de lucru;
b) luarea deciziilor privind validarea: recunoaşterea achiziţiilor formale şi informale; crearea Centrului de Excelenţă român;
c) Difuzarea proiectului către organismele de formare, la utilizatorii potenţiali, la patronii avînd nevoie de acest nou profesionalism.
5) Impactul

Această nouă formare continuă, recunoscută şi validată, pentru profesioniştii avînd nevoie de o formaţie minuţoasă, răspunde solicitărilor din acest nou domeniu. Difuzarea în reţelele europeene va antrena adeziunea altor organisme specializate, mobilitatea celor formaţi, căci există astfel de necesităţi în ţările UE.

Parteneri

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” Bucureşti  (RO) – http://www.uauim.ro
“Eurocultures” – Observatoire du développement socioculturel de la ville (BE)
Universitatea “Politehnica” din Timişoara (RO) – http://www.upt.ro
UAR – Uniunea Arhitecţilor din România (RO) – http://www.uar.ro
Municipul Târgu Mureş (RO) – http://www.targu.mures.ro
Institutul Naţional al Patrimoniului (RO) – http://www.inp.org.ro
Université de Haute Alsace – Centre de Recherche sur les Economies, les Sociétés, Les Arts et les Techniques – CRESAT (FR) http://www.uha.fr
Université de Technologie Belfort Montbéliard- Laboratoire de Recherche et Etudes sur les Industries Technologiques et Scientifiques- RECITS (FR) – http://recits.utbm.fr
IRCOS – Institut Régional de Culture et Services (FR) – http://www.ircos-cezam.fr
CILAC – Comité d’Information et de Liaison pour l’Archéologie l’étude et la mise en valeur du Patrimoine Industriel (FR) – http://www.cilac.com
Conseil Consultatif du patrimoine mulhousien (FR) – http://www.ccpm.asso.fr
Communauté de Communes de la Vallée de Saint Amarin (FR) – http://www.cc-stamarin.fr
AUDIS – Associazone per le Aree Urbane Dismesse (IT) – http://www.audis.it
Descoperă
Articole similare