Monumente istorice - planificare strategică şi politici publice optimizate
Proiecte

Institutul Naţional al Patrimoniului participă, în calitate de partener, în cadrul proiectului “Monumente istorice - planificare strategică şi politici publice optimizate". Realizat de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, proiectul este derulat în perioada 12 iulie 2018 - 12 septembrie 2020 şi are o valoare totală de 2.990.000 lei, din care 2.511.117,50 lei constituie valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, iar 478.882,50 lei cofinanţarea eligibilă a Beneficiarului.

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă - IP 8/2017 Sprijin pentru implementarea managementului calităţii, măsuri de simplificare pentru cetăţeni şi mediul de afaceri, sistematizarea legislaţiei şi evaluarea sistemică a cadrului de reglementare.

Obiectivul general al proiectului îl constituieoptimizarea şi eficientizarea actului administrativ, legislativ şi decizional în administraţia centrală şi serviciile sale deconcentrate în domeniul patrimoniului cultural naţional. Astfel, proiectul vine în sprijinul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale (inclusiv entităţi subordonate/deconcentrate şi alte structuri aflate în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea ministerelor) implicate în procesele decizionale referitoare la patrimoniul cultural din România.

Obiective specifice:
• Sistematizarea şi simplificarea fondului legislativ activ din domeniul patrimoniului cultural naţional;
• Crearea cadrului strategic şi operaţional pentru realizarea de politici bazate pe dovezi în domeniul patrimoniului imobil.

Principalele activităţi:
• Inventarierea şi analiza legislaţiei în domeniul patrimoniului cultural;
o Sistematizarea legislaţiei şi elaborarea proiectului Codului patrimoniului cultural;
• Evaluarea ex-ante a impactului politicilor bazate pe dovezi;
• Elaborarea Strategiei naţionale privind protejarea monumentelor istorice.

Rezultate aşteptate:

• Analiza legislaţiei în domeniul patrimoniului realizată;
• Fond activ al legislaţiei care reglementează patrimoniul sistematizat şi simplificat - Codul patrimoniului cultural;
• Politică publică pe baza dovezilor colectate şi analizei de impact elaborată - Strategia naţională privind protejarea monumentelor istorice.
Descoperă
Articole similare