Patrimoniul balnear şi de loisir din Banat. Nevoi şi soluţii
Proiecte

Proiectul iniţiat de Institutului Naţional al Patrimoniului, Patrimoniul balnear şi de loisir din Banat. Nevoi şi soluţii este co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional şi este implementat în parteneriat cu Institutul Cultural Român din Budapesta, Primăria Băile Herculane, Primăria Buziaş, Muzeul Turismului şi Comerţului din Budapesta. Proiectul a debutat în luna mai şi se va derula până la sfârşitul anului 2020.

Proiectul are ca scop identificarea unor nevoi şi soluţii pentru promovarea şi valorificarea patrimoniului balnear din Banat, neglijat în ultimele decenii, în ciuda extraordinarului potenţial turistic al acestora.

În prezent, 18 staţiuni balneare din România deţin monumente istorice clasate, cuprinzând băi, izvoare, ştranduri, cazinouri (8), hoteluri, vile rezidenţiale, etc. Multe dintre aceste ansambluri de arhitectură balneară sunt abandonate, având un regim de proprietate incert, investiţii insuficiente prentru restaurare şi punere în valoare. Proiectul nostru este focalizat pe două staţiuni balneare de renume, Băile Herculane, cu un patrimoniu arhitectural de excepţie, şi Buziaşul, staţiuni faimoase pentru eficienţa curelor, staţiuni ce încearcă în prezent să-şi regăsească drumul şi să-şi recapete popularitatea şi statutul de odinioară.
Activităţile propuse pentru a contribui la identificarea nevoilor şi la identificarea unor soluţii sunt următoarele:

  • Campanii de documentare a patrimoniului balnear din Banat şi întâlniri cu autorităţile locale şi cu alţi factori implicaţi (ONG, comunităţi)
  • Realizarea unei expoziţii foto-documentare cu monumentele reprezentative din Băile Herculane şi Buziaş, care va servi suport al discuţiei cu privire la potenţialul pe care acest patrimoniu îl deţine şi la problemele constatate
  • Elaborarea şi promovarea unor trasee cultural-turistice online pentru patrimoniul balnear din Banat, care pot deveni instrumente utile şi integratoare pentru momentul în care Timişoara va fi capitală europeană (2023)
  • Realizarea unui ghid de bune practici ce va fi publicat online şi care va documenta exemplele de succes prezentate de către experţii invitaţi, precum şi concluziile finale ce vor rezulta după Conferinţă
  • Realizarea unor scurte spoturi video şi a unor tururi virtuale reprezentative care contribuie la promovarea unor monumente de excepţie ce au adus faima acestor staţiuni.
  • Dezvoltarea unui web site ce va actualiza în mod constant toate activităţie proiectului, www.patrimoniubalnear.ro
  • Organizarea unei conferinţe online dedicate patrimoniului balnear şi valorificării acestuia
Descoperă
Articole similare