Peisaje Arheologice. Perspective, istorie și evoluție
Proiecte

Proiectul urmăreşte promovarea conceptului de peisaj arheologic şi a metodelor specifice de analiză cu scopul conştientizării de către specialişti (arheologi, istorici, arhitecţi, operatori culturali, studenţi), dar şi de către publicul larg, a valori intriseci de patrimoniu, stabilite de Convenţiei Peisajului de la Florenţa din 20 octombrie 2000, ratificată în România prin Legea nr. 451 din 8 iulie 2002. Totodată acţiunea noastră doreşte integrarea conceptului de peisaj arheologic/cultural (archaeological/cultural landscape) atât în strategiile şi studiile de cercetare ştiinţifică (arheologică şi istorică) cât şi în strategiile de valorificare turistică a unor regiuni şi areale din România. 
Descoperă
Articole similare