Proiectul Restauratori români Arhitectul Nicolae Ghika-Budești (1869-1943) - 150 de ani de la naștere
Proiecte

Anul acesta se împlinesc 150 de ani de la naşterea lui Nicolae Ghika-Budeşti (1869-1943).
Arhitect şi inginer format la Şcoala de Poduri şi Şosele din Bucureşti şi la École des Beaux-Arts din Paris, Nicolae Ghika-Budeşti a fost promotor al stilului neo-românesc în arhitectură. Printre cele mai importante lucrări ale sale se pot enumera: Muzeul de Artă Naţională - azi Muzeul Ţăranului Român, aripa nouă a Universităţii din Bucureşti (în colaborare), biserica Cuţitul de Argint din Bucureşti, Casele generalului Radu Rosetti din strada Mihail Moxa, Casele Ghika-Budeşti din strada Sevastopol, Casa Rosetti-Varlaam din strada Vasile Alecsandri, Palatul Ştirbei din Dărmăneşti.

Personalitate marcantă a complexului domeniu al cercetării şi restaurării monumentelor istorice, a fost membru al Comisiunii Monumentelor Istorice şi arhitect-şef al Serviciului Tehnic al acesteia, timp de aproape patru decenii. A restaurat, printre altele, ansamblul mânăstirii Hurezi, Biserica Domnească din Târgovişte şi biserica ctitorită de Mircea cel Bătrân la Cozia. A avut şi o importantă activitate publicistică de specialitate. Este unul dintre pionierii cercetării sistematice a istoriei arhitecturii româneşti, fiind autorul operei monumentale „Evoluţia arhitecturii în Muntenia şi Oltenia", publicată în Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, în perioada 1927-1936.

A avut o importantă activitate didactică, timp de 30 de ani fiind profesor la Şcoala Superioară de Arhitectură din Bucureşti.

A fost membru de onoare al Academiei Române.

Institutul Naţional al Patrimoniului reia colaborarea cu Uniunea Arhitecţilor din România, continuând ciclul de proiecte culturale „Restauratori români", menit să evoce, să aducă în actualitate şi să promoveze opera înaintaşilor arhitecţi, care au avut un rol important şi în domeniul cercetării, protejării şi restaurării monumentelor istorice. Un nou proiect cultural înscris în acest ciclu, care se derulează în acest an, fiindu-i dedicat arhitectului Nicolae Ghika-Budeşti, este beneficiar al unei finanţări din partea Uniunii Arhitecţilor din România din Fondul „Timbrul Arhitecturii".

Activităţile principale ale proiectului cultural sunt: cercetarea şi documentarea activităţii arhitectului Nicolae Ghika-Budeşti, inventarierea şi digitizarea bogatului fond documentar datorat acestuia, aflat în arhiva istorică şi biblioteca Institutului National al Patrimoniului, precum şi în alte arhive, urmată de o largă promovare şi diseminare în rândul specialiştilor şi a publicului larg prin crearea unei pagini web care va cuprinde prezentarea activităţii arhitectului şi arhiva digitală „Nicolae Ghika-Budeşti", realizarea unei expoziţii, cu cele mai importante lucrări ale sale, evocarea arhitectului în publicaţii de specialitate şi prin participarea la manifestări ştiinţifice şi evenimente culturale.

Din ciclul de proiecte culturale „Restauratori români":

Programul viitor al expoziției itinerante (în curs de actualizare):

5-25 martie 2020 | Ploieşti, UAR Filiala judeţeană Prahova
9-27 aprilie 2020 | Sibiu, UAR Filiala judeţeană Sibiu, vernisaj 9 aprilie
10 aprilie 2020 | Sibiu, CONFERINTA TERITORIALA a Sucursalei UAR Sibiu: prezentarea proiectului "Restauratori Romani" si a Expozitiei Nicolae Ghika-Budesti
1-15 mai 2020 | Iaşi, UAR Filiala Iaşi
Descoperă
Articole similare