Restauratori români: Arhitectul Ion D. Trajanescu
Proiecte

La 30 mai se împlinesc 140 de ani de la naşterea arhitectului Ion D. Trajanescu (1875 - 1964), restaurator, membru al Serviciului Tehnic al Comisiunii Monumentelor Istorice (1908 - 1923), profesor al Şcolii Superioare de Arhitectură (1920 - 1940), arhitect proiectant - autor al unor lucrări importante, membru al Comitetului Societăţii Arhitecţilor Români, cu o bogată activitate publicistică desfăşurată în Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, revistele Arhitectura, Urbanismul şi Artele Frumoase.
Dintre cele mai importante lucrări de restaurare se pot enumera: mănăstirea Hurezi, biserica Sf. Treime din Corbii Mari, biserica Scaune din Bucureşti, paraclisul Episcopiei Râmnicului, schitul Sărăcineşti.

Este autorul proiectelor pentru Liga Culturală Română, catedrala din Timişoara, biserica Sf. Dumitru din Colentina, biserica Sf. Spiridon - Spirea Veche, Biserica Madona Dudu din Craiova (împreună cu arh. Sterie Becu), biserica Belvedere şi locuinţele Casei Autonome a Monopolurilor ş.a.

În anul 2015, prin proiectul cultural RESTAURATORI ROMÂNI: ARHITECTUL ION D. TRAJANESCU - 140 DE ANI DE LA NAŞTERE, Institutul Naţional al Patrimoniului continuă ciclul de proiecte culturale, iniţiat în anul 2014, intitulat RESTAURATORI ROMÂNI, beneficiar al unei finanţări din partea Uniunii Arhitecţilor din România din Fondul "Timbrul Arhitecturii", dedicat cercetării, reconsiderării, punerii în valoare şi difuzării operei înaintaşilor arhitecţi, reprezentanţi de seamă ai şcolii româneşti de restaurare, care au activat în cadrul Comisiunii Monumentelor Istorice. Ciclul a fost iniţiat prin proiectul cultural RESTAURATORI ROMÂNI: ARHITECTUL HORIA TEODORU (1894-1976), desfăşurat în anul 2014.
Descoperă
Articole similare