Meșteșuguri Artistice Tradiționale
Patrimoniu imaterial

Meșteșugurile populare sunt forme de manifestare ale creativităţii umane cu exprimare materială; sunt îndeletniciri de tradiție îndelungată în cultura românească, ce au rădăcini adânci în viața poporului nostru, manifestându-se în prezent prin valorificarea moștenirilor străvechi împletite cu viziuni inovative moderne. Ca parte componentă a patrimoniului cultural imaterial, acestea se manifestă prin produse meşteşugăreşti (obiecte, instrumente, unelte şi instalaţii).                                
(Legea nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial)                                                                                                      
Meșteșugurile artistice tradiționale sunt rezultatul unei gândiri creatoare, inventive ce conferă o nuanță estetică necesităților practice ale existenței umane cotidiene și ceremoniale. Totodată, acestea reprezintă produsul liber al memoriei comunității locale și al evoluției în timp a conștiinței locuitorilor.     Meșterii populari sunt cei care, continuând străvechile meșteșuguri, fac legătura între rădăcinile și ramurile tradiției, punând în valoare o bogată moștenire orală de cunoștiințe, de tehnici și deprinderi de lucru, de practici specializate aplicate unei mari varietăți de materii prime (lut, lemn, textile etc.). 

Produsele meșteșugărești au o deosebită însemnătate în cunoașterea specificului patrimoniului cultural imaterial național, definit și de aspectele zonale, regionale și chiar de particularitățile locale. 
Descopera
Articole similare